Інструктивно-методичні матеріали до лабораторної роботи № 1 "Загальна класифікація текстильних матеріалів. Мікроскопія бавовнику і льону", страница 3

Чим більше числове значення апертури, тим більш чітко видно деталі досліджуваного об'єкту.

В окремих випадках при мікроскопії потрібно виміряти досліджувані об'єкти, провести мікрофотографування. Для цього в залежності від мети роботи використовують різні пристосування до мікроскопа: окулярні і об'єктивні мікрометри, пристосування для мікрофотографування і ін.

Препарати можуть бути тимчасовими і постійними. Для приготування тимчасових препаратів предметні і покривні скельця протирають білим чистим матеріалом. Потім на предметне скельце піпеткою або скляною паличкою наносять 1-2 каплі дистильованої води або якої-небудь іншої рідини (гліцерин, рідше кедрову олію).

Вода є найбільш доступним середовищем, тому для приготування препаратів її використовують, але деякі види волокон (шерсть, натуральний шовк)значно набухають в воді і тому для приготування їх препаратів в якості рідкого середовища використовують гліцерин, якщо не викликає набухання волокон.

Правила роботи з мікроскопом

Мікроскоп встановлюється на столі так, щоб дзеркало мікроскопа було повернуто до світла, але прямі сонячні промені на нього не попадали.

Розгляд препарата починають завжди при малому збільшенні мікроскопа. Вважають, що при малому збільшенні об'єкт збільшується до 120 раз, а при великому – до 600 і більше.

В тубус мікроскопа вставляють окуляр і об'єктив, які дають мале збільшення.

Повертаючи дзеркалом мікроскопа до джерела світла, рівномірно освітлюють поле зору. При малому збільшенні використовують плоску поверхню дзеркала, а при великому ввігнуту. Якщо поле зору освітлене рівномірно, але дуже яскраво, діафрагмою 13 регулюють кількість світла, що поступає в об'єктив.

Виготовлений препарат встановлюють на предметний столик 10 мікроскопа і закріплюють його зажимами. При цьому об'єкт дослідження розташовують в центрі круглого отвору предметного столика.

Дивлячись збоку на мікроскоп, повертаючи мікрогвинт 5, обережно опускають об'єктив майже до стикання його з покривним скельцем препарату. Спостерігаючи в об'єктив, повертанням мікрогвинта в зворотну сторону піднімають об'єктив до появи зображення досліджуваного об'єкта. Фокусировку проводять повертанням мікрогвинта 4.

При зміні об'єктивів тубус піднімають, щоб об'єктивом великого збільшення не порушити з центра поля зору досліджуваний об'єкт.

Замальовують досліджуваний об'єкт в більшості випадків при великому збільшенні мікроскопа.

При роботі з мікроскопом при малому і великому збільшенні студент повинен навчитися поперемінно спостерігати в мікроскоп обома очима. Око, вільне від спостереження, повинне бути відкрите; це дозволяє легше і швидше замальовувати на папері досліджуваний об'єкт.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ.

1.Ознайомитися з будовою мікроскопа, правилами роботи з ним і порядком виготовлення тимчасових препаратів.

2.Вивчити будову бавовняних волокон різної стиглості, волокон льону.

3.Вивчити будову стебла льону, технічних волокон.

4.Вивчити до 10 хімічних реактивів на бавовник і льон:

а) розбавленої соляної і сірчаної кислот;

б) концентрованих кислот при нормальній температурі і при нагріванні.

5. Написати емпіричні формули елементарних ланок макромолекул бавовняного волокна.

6.Відмітити характер горіння льону і бавовнику.

ХІД РОБОТИ

1.Використовуючи методичні вказівки ознайомитись зі змістом лабораторної роботи.

2.Вивчити схему класифікації текстильних матеріалів.

3.Використовуючи видані викладачем зразки, визначити вид текстильних матеріалів.