Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Ремонт швейних виробів"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра        основ виробництва та дизайну            .

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

Ремонт швейних виробів

з дисципліни:   ПП.03.13 Професійна та практична підготовка

     Ч.2  Виробниче навчання           .

для студентів  І курсу

 6.010104 Професійна світа (Технологія виробів легкої промисловості)

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки)

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

                                            (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Тема: Технологія ремонту одягу

Мета роботи: Ознайомитись з видами ремонту одягу, технологією накладання латки, виконання штопання, штукування.

Виконати ремонтні роботи: накладання латки, штопання, штукування.

Завдання на самостійне опрацювання: Вивчити теоретичні відомості з даної методичної розробки та рекомендованих літературних джерел, а також відповісти на контрольні питання, які розміщені в кінці лабораторної роботи.

Обладнання, інструменти та матеріали:

Обладнання: прасувальний стіл із праскою.

Інструменти: голочниця зі швейними голками та кравецькими булавками, наперсток, сантиметрова стрічка, ножиці, крейда кравецька, лінійка.

Матеріали: тканина бавовняна, нитки бавовняні № 40, № 60

Порядок оформлення звіту:

1.  Законспектувати теоретичні відомості з даної методичної розробки.

2.  Оформити в альбомі "Ручні стібки і строчки" главу "Види ремонтних робіт".

Теоретичні відомості

Вибір способу ремонту усіх видів текстильних виробів залежить від міри зношення виробу, виду дефекту і способів його ліквідації; буває мілкий, середній і крупний ремонт.

Накладання латок

Латку застосовують для реставрування дуже поношеного одягу. Тканину для латки вибирають у тон виробу. її пришивають різними способами: з вивороту, з лиця, підганяючи під малюнок тканини. Направлення нитки основи в тканині латки повинно відповідати напрямку нитки основи в тканині виробу, що підлягає ремонту

 


Штопання

Штопання здійснюють при ремонті незначних пошкоджень одягу, білизни. Штопання буває щільне (мал.2), навскісними стібками (мал. 3), атласне (мал. 4), непомітне (мал. 5).


Мал. 3 штопання навскісними стібками

 

Мал. 2 Штопання щільне

 
 


Мал. 5 Штопання непомітне

 


Мал. 4 Штопання атласне

 
 


Штопання – це одностороннє переплетення. Для роботи використовуються нитки основи і пітканння тканини, яка підлягає ремонту. Щільне штопання (мал.1) виконують у такій послідовності. Голку з ниткою піткання проколюють на відстані 0,5 – 1,5 см від пошкодження і нижче нього на такій же відстані. Таким способом укладають нитки по всій поверхні пошкодження. Потім укладають нитки основи, переплітаючи їх з нитками піткання. Кінці ниток обрізають і припрасовують.

Штукування

Штукування – це ремонт одягу, за допомогою якого повністю востонавлюється пошкоджена тканина чи залишається лише незначний слід від пошкодження у вигляді текстильного браку (потовщення тканини). Штукування використовується для ремонту виробів із товстих тканин (драп, сукно, пальтові і всі ворсові тканини).

Штукування здійснюють різними способами-у залежності від величини пошкодження (розрив тканини у різних напрямках) і виду тканини (рис.6 -9)

Рис. 6. Навскісне штукування

 
 


Рис. 7. Штукування тонких тканин

 


Рис. 8. Штукування цупких тканин

 

Рис. 9. Штукування товстих тканин

 
 


Штукування товстих тканин виконується у такій послідовності. Пошкоджені краї продовжуються на 4-5 мм на непошкоджену тканину в обидві сторони. Косими стібками почергово захоплюють 2-3 мм тканини з обох сторін. При виконанні стібка бажано захоплювати не всю тканину наскрізь, а тільки на половину її товщини (рис. 9), щоб з лицьового боку не було видно проколів голки. Припрасовуючи через вологий прасувальник підняти ворс з лицьової сторони.

Хід роботи

1.  Ознайомитись з теоретичним матеріалом.

2.  Законспектувати теоретичний матеріал тезісно у робочий зошит.

3.  Дати відповіді (усно) на контрольні запитання.

4.  Виконати ремонтні роботи: накладання латки, штопання, штукування.

5.  Оформити в альбомі "Ручні стібки і строчки" главу "Види ремонтних робіт".

Контрольні запитання

1.  При реставрування якого одягу виконують накладання латки?

2.  Які є правила підбору тканини для латки?

3.  У якій послідовності виконується накладання латки?

4.  Для ремонту яких пошкоджень одягу використовують штопання?

5.  У якій послідовності виконується штопання?

6.  Для ремонту яких виробів використовується штукування?

7.  У якій послідовності виконується штукування для товстих тканин?

Чому у процесі штукування при виконанні стібка захоплюється не вся тканина наскрізь, а тільки половина її товщини?

Література

1.  Корнеева В.М. Художественная штопка: Пособие по домоводству. – М.: Высш.шк., 1989. – 79 с: ил.

2.  Міщенко Т.І. Базюн Г.П. Технологія ремонту швейних виробів. – К.: Техніка, 1991.– 167 с.

3.  Корнеева В.М. Художественная штопка: Учеб. Пособие для проф.обучения рабочих на пр-ве. – М.: Высш.шк., 1986. – 46 с: ил.

Похожие материалы

Информация о работе