Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Оцінка якості текстильних матеріалів"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“ Оцінка якості текстильних матеріалів ”

з дисципліни: __ ПП.05. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

для студентів__ІІІ__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи: ознайомитися з методами визначення сорту, рівня якості й доглядом за текстильними матеріалами. Навчитися визначати дефекти зовнішнього вигляду текстильних матеріалів.

Література: [1, с. 175-185; 2, с. 318-332]

1.Питання для підготовки до роботи

1.          Визначення сортності текстильних товарів.

2.          Дефекти текстильних ниток.

3.          Дефекти ткацтва

4.          Дефекти обробки

5.          Розповсюджені й місцеві дефекти текстильних матеріалів

6.          Способи визначення дефектів зовнішнього вигляду

7.          Догляд за текстильними виробами.

2. Завдання для виконання лабораторної роботи

1.Визначити розповсюджені й місцеві дефекти текстильних матеріалів (сировинної, ткацькі й обробки)

2.Визначити символи по догляду за конкретним швейним виробом

3.Загальні відомості

Якість текстильних матеріалів оцінюється по стандартах або іншій нормативно-технічній документації й характеризується сортом.

Стандарт на текстильне полотно або готовий виріб – це нормативний документ, що регламентує вимоги до волокнистого складу, окремих параметрів будови й способів основної, остаточної й спеціальної обробки, методів оцінки й контролю основних споживчих властивостей і рівня якості, а також умов зберігання й спостереження за цими полотнами й виробами.

Номенклатура показників якості текстильних полотен (тканих, нетканих, трикотажних і галантерейних) деталізовано у відповідних стандартах.

Сорт – одна з основних характеристик якості продукції. Сорт продукції – градація продукції певного виду по одному або декількох показниках якості, установлена нормативною документацією.

В основу визначення сорту бавовняних і шовкових тканин покладена система комплексної оцінки в балах відхилень фізико-механічних властивостей, стійкості фарбування й дефектів зовнішнього вигляду.

На швейних фабриках для виготовлення виробів використаються матеріали 1 сорту, в окремих випадках 2 сорти. Несортні матеріали не застосовуються для виготовлення швейних виробів. Сорт матеріалу встановлюється на текстильній фабриці й указується на маркувальному ярлику кожного шматка.

Для всіх тканин, штучних виробів, нетканих полотен установлені два сорти -1-й і 2-й, а для шовкових тканин і штучних шовків – 1, 2 й 3 – й.

Матеріали першого сорту по показниках споживчих властивостей повинні відповідати технічним вимогам, і можливі дефекти (пороки) зовнішнього вигляду можуть бути тільки незначними. Для матеріалів другого (третього) сорти допускаються деякі відхилення від норм показників властивостей і наявності певної кількості дефектів зовнішнього вигляду.

Таким чином, сорт визначають по відхиленнях від норм показників основних споживчих властивостей і наявності дефектів зовнішнього вигляду. При цьому застосовують обмежувальну систему оцінки, тобто кожне відхилення від норм показників властивостей і кожен дефект зовнішнього вигляду оцінюють певною кількістю дефектів (пороків), і чим більшою мірою вони відбиваються на погіршенні якості матеріалів, тим більша кількість дефектів їм привласнюється.

До показників фізико-механічних (споживчих) властивостей, які враховують при визначенні сорту, відносять ширину тканини, щільність по основі й утку, масу, розривне навантаження, усадку, для вовняних тканин ще зміст жиру й інших волокон.

Розміри відхилень від мінімальних норм показників якості дані у відсотках або в абсолютних значеннях. Наприклад, для другого сорту бавовняних і лляних тканин допускається зменшення від установлених норм до 2%, маси до 5%.

Похожие материалы

Информация о работе