Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Операції волого-теплової обробки"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“Операції волого-теплової обробки ”

з дисципліни: __ ПП.03.13 Професійна та практична підготовка

_Ч.2 Виробниче навчання

для студентів__І__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи:ознайомитись з обладнанням та пристосуваннями для волого-теплових робіт, організацією робочого місця для їх виконання, вивчити термінологію волого-теплових робіт, технічні умови виконання волого-теплових робіт. Набути навичок виконання волого-теплових робіт з дотриманням вимог техніки безпеки.

Провести аналіз відмінностей  технічних умов виконання волого-теплової обробки різних видів тканини.

Завдання на самостійне опрацювання: Вивчити теоретичні відомості з конспекту лекцій, посібник, методичної розробки та рекомендованих літературних джерел, а також відповісти на питання для самоконтролю, які розміщені в кінці лабораторної роботи.

Матеріально-технічне забезпечення:

-  прасувальний стіл з електропраскою;

-  пропрасовувач;

-  спецколодки;

-  пульверизатор.

Хід роботи:

1.  Ознайомитись з теоретичним матеріалом з таких питань:

-  обладнання та пристосування для волого-теплових робіт;

-  організація робочого місця для прасувальних робіт;

-  термінологія волого-теплових робіт;

-  технічні вимоги до виконання волого-теплових робіт;

-  техніка безпеки при виконанні прасувальних робіт.

2.  Законспектувати теоретичний матеріал тезісно у робочий зошит.

3.  Виконати волого-теплові роботи з дотриманням вимог техніки безпеки.

4.  Провести аналіз відмінностей технічних умов виконання волого-теплової обробки бавовняної, лляної, шовкової, шерстяної та капронової тканин.

Методичні вказівки:

Робота виконується кожним студентом індивідуально.

Обладнання, яке використовує студент в процесі виконання роботи, це –  прасувальний стіл з електропраскою. Для підвищення продуктивності праці, поліпшення якості оброблюваних виробів, а також для полегшення виконання волого-теплових робіт студент застосовує такі пристосування: різноманітні колодки, пульверизатори і пропрасовувачі.

Колодки використовують при роботі з ручними прасками. Їх форми і розміри повинні відповідати характеру операцій, що виконуються на них. Найбільш розповсюджені колодки представлені на рис.1, а-м. У залежності від характеру операції і тканин, що обробляються, колодки іноді покривають сукном.

Подпись: Рис. 1. Колодки:

а) для обробки бортів виробу; б) для розпрасовування прямих швів виробу; в) для розпрасовування швів, обшивки бортів, поясів брюк; г) для розпрасовування горловини виробу; д) для розпрасовування плечових швів, а також запрасовування посадки рукавів виробу; е) для розпрасовування горловини виробу; ж) для спресовування посадки рукавів виробу; з) для відпарювання окатів рукавів виробу; и) для припасовування окатів рукавів виробу; к) для розпрасовування плечових швів, а також запрасовування посадки рукавів виробу; л) для розпрасовування швів рукавів виробу; м) для розпрасовування крокових швів брюк, бічних швів пальта

Перед виконанням роботи студент одягає спецодяг.

Виходячи із завдань роботи студент вчиться правильно організовувати робоче місце для виконання волого-теплових робіт:

-  обтягує прасувальну дошку, стандартний розмір якої 0,7х1,4 м, сукном або парусиною і покриває лляним полотном;

-  регулює висоту прасувальної дошки відповідно до свого зросту (відстань від лінії талії до поверхні дошки має становити 16-18 см);

-  встановлює праску на підставку, розташовану з правого боку прасувальної дошки;

-  перевіряє наявність діелектричного килимка.

Одним із завдань роботи є виконання волого-теплових робіт з дотриманням технічних умов /Додаток 1/ та вимог техніки безпеки /Додаток 2/. Види робіт, які виконуватиме студент, визначаються викладачем. Кожен студент отримує індивідуальне завдання. Наприклад, надання об’ємно-просторової форми деталям виробу, обробка різноманітних швів, остаточна обробка виробу. У процесі виконання роботи студент вивчає термінологію ВТО /Додаток 3/.

Перед початком роботи студент перевіряє відповідність робочого місця безпечним умовам праці та справність робочого інструменту. Особливу увагу приділяє перевірці ізоляції шнура електропраски. Слід пам’ятати, що через несправність ізоляції шнура можна отримати ураження електричним струмом.

У процесі виконання волого-теплових робіт студент повинен користуватися пропрасовувачем, призначення якого є захист оброблюваних деталей від лас і обпалів. Якщо у результаті волого-теплових робіт з лицьової сторони деталей виробу утворилися ласи, то їх можна ліквідувати відпарюванням.

Для полегшення праці та покращення якості обробки виробів студент використовує різноманітні дерев’яні колодки, а деталі зволожує механічним пульверизатором.

Для звітності студент у робочому зошиті наводить перелік з відповідним графічним зображенням тих видів волого-теплових робіт, які були виконані ним у процесі лабораторної роботи.

Виходячи із завдань роботи студент проводить аналіз відмінностей технічних умов виконання волого-теплової обробки бавовняної, лляної, шовкової, шерстяної та капронової тканин. Аналіз здійснюється на основі таких показників, як режим ВТО, колір тканини, товщина тканини.

Результати проведеного аналізу студент фіксує у робочому зошиті у вигляді таблиці:

Похожие материалы

Информация о работе