Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Оздоблювальні машинні шви", страница 3

11. В чому полягає зміст операції “пришивання деталей швейного виробу”? Назвіть галузь її застосування.

12. В чому полягає зміст операції “настрочування шва”? Назвіть галузь її застосування.

13. В чому полягає зміст операції “застрочування шва”? Назвіть галузь її застосування.

14. В чому полягає зміст операції “вшивання деталей швейного виробу”? Назвіть галузь її застосування.

15. В чому полягає зміст операції “обшивання деталей швейного виробу”? Назвіть галузь її застосування.

16. В чому полягає зміст операції “обметування деталі швейного виробу”? Назвіть галузь її застосування.

17. В чому полягає зміст операції “розстрочування шва”? Назвіть галузь її застосування.

18. В чому полягає зміст операції “вистьобування деталей (тканин) швейного виробу”? Назвіть галузь її застосування.

19. В чому полягає зміст операції “підшивання деталі швейного виробу”? Назвіть галузь її застосування.

20. Як закріплюють кінці верхніх ниток оздоблювальних строчок?

21. Якими нитками виконують оздоблювальні строчки на відкритих деталях та зовнішні закріпки з лицьового боку?

Література:

1.  Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підручник для учнів проф.-техн. Навч.закладів. – К.: Вікторія, 2000. –  С. 68-77, 116-123

2.  Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу: Навч.посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вища шк.., 1992. – С. 23-30

3.  Борецька Є.Я. Виготовлення чоловічого верхнього одягу: Картки-завдання. Навч.посібник. – К.: Вища шк.., 1995. – С. 24-28

4.  Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольська А.М. Технологія обробки деталей швейних виробів. – К.: Техніка, 1982. –  С. 12-14

5.  Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий       А.В.Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. – Учеб. Для вузов. – 2-е изд, испр. И доп. – М.:Лнгпромбытиздат, 1986. – С. 90-102

6.  Третьякова Л.И., Турчинская Е.П. Методы обработки швейных изделий. Практикум: Учеб. пособие. – К. : Выща шк, 1988. - С. 14-15

7.  Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства: Учеб. пособие для СПТУ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.. 1987. – С. 148-158, 169-172

8.  Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для кадров массовых профессий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – С. 27-29

9.  Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учеб. для сред. учеб. заведений. – 2-е изд, перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1991. –  С. 36-42

10. Шаров В.С. Введение в технологию швейного производства. – К.: Вища школа, 1983. – С.57-60

Додаток 1

Додаток 2

Оздоблювальні машинні ниткові шви

Назва шва

Графічне і умовне зображення

Параметри шва, см

Значення

Для утворення складок:

оздоблювальних

       однобічних

Ширина складок, а також відстань від шва зшивання складок до оздоблювальної строчки залежить від моделі

Оздоблення пілочок, накладних кишень, спідниць

       двобічних 

      (зустрічних,

       бантових)

Те саме

Оздоблення спідниць

з’єднувальних однобічних

Деталі скласти лицьовими боками усередину. Зметати і зшити по лінії зовнішнього згину складки. На певній відстані повернути під прямим кутом і зшивати по позначеній лінії упоперек припуску на складку, потім знову повернути і, не обриваючи нитки, зшити від поперечної строчки до низу; ширина шва 1. Припуск складки відігнути вбік, припрасувати і пристрочити, якщо це передбачено в моделі

Оздоблення пілочок плаття, накладних кишень, спідниць

Продовження дод. 2