Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Обробка оборок, воланів, рюшів та з'єднання їх з основними деталями", страница 4

-  розмітити крейдою або милом за допомогою лінійки ширину бантових складок (у готовому вигляді вони завширшки 20 мм або відповідно до моделі);

-  закласти бантові складки по всій довжині, закріплюючи кожну складку змету вальними стібками  посередині деталі.

4.  Настрочити рюш на основну деталь:

-  позначити на основній деталі місце розташування рюшу;

-  накласти на основну деталь рюш, приметати, з’єднуючи його середину з позначеною лінією на основній деталі;

-  настрочити рюш на основну деталь, розташовуючи машинну строчку посередині;

-  витягнути нитки зметування та приметування рюшу.

5.  Припрасувати рюш у готовому вигляді.

Рис.8. Обробка фасонного рюшу та його з’єднання з основною деталлю:

а) викроювання рюшу; б) обробка відлітних країв рюшу машинним швом зигзаг; в) закладання бантових складок; г) застрочування фасонного рюшу на основну деталь

 

Студент дотримується безпечних умов праці при роботі з голкою та ножицями,  зі швейною машиною та електропраскою, правильно організовує робоче місце при виконання ручних, машинних та волого-теплових робіт.

В альбомі “Початкова обробка деталей одяну” студент оформлює главу “Оборки, волани, рюші”: розміщує виконані зразки оборок, воланів та рюш, з’єднаних з основними деталями виробу.

Порядок оформлення звіту:

1.  Законспектувати теоретичні відомості з методичної розробки чи посібника у робочий зошит.

2.  Оформлення в альбомі “Початкова обробка деталей одягу” глави “Оборки, волани, рюші”.

Питання для самоконтролю:

1.  Які вироби оздоблюють оборками, воланами?

2.  З якої тканини викроюють оборки і волани?

3.  Які особливості розкрою оборок?

4.  Чим відрізняється волан від оборки?

5.  Як обробляється відлітний край оборок і воланів?

6.  Як утворити зборки по верхньому краю оборки?

7.  Як утворити складки по верхньому краю оборки?

8.  Як обробити оборку з краєм, що виступає?

9.  Як обробити оборку з фігурним краєм, що виступає?

10. У якій послідовності пришивають оборку або волан до основної деталі?

11. У якій послідовності виконують застрочування основної деталі на оборку або волан?

12. У якій послідовності вшивають оборку або волан між основними деталями?

13. У якій послідовності вшивають оборку або волан  у цілу деталь?

14. У якій послідовності пришивають оборку з краєм, що виступає?

15. Чим відрізняється рюш від оборки?

16. Як викроїти простий рюш?

17. Як викроїти фасонний рюш?

18. Як обробляють відлітні краї рюшу?

19. Як утворити на рюші зборки?

20. У якій послідовності настрочують рюш зі зборкою на сновну деталь?

21. Як закласти бантові складки по всій довжині рюшу?

22. Як настрочити рюш з бантовими складками на основну деталь?Література:

1.  Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підручник для учнів проф.-техн. Навч.закладів. – К.: Вікторія, 2000. –  С. 173-190

2.  Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольська А.М. Технологія обробки деталей швейних виробів. – К.: Техніка, 1982. –  С. 28-32

3.  Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для кадров массовых профессий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – С. 45-46

4.  Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства: Учеб. пособие для СПТУ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.. 1987. – С. 212-213

5.  Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учеб. для сред. учеб. заведений. – 2-е изд, перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1991. –  С. 104-107