Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Обробка оборок, воланів, рюшів та з'єднання їх з основними деталями"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“Обробка оборок, воланів, рюшів та з'єднання їх з основними деталями ”

з дисципліни: __ ПП.03.13 Професійна та практична підготовка

_Ч.2 Виробниче навчання

для студентів__І__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи: Ознайомитись з технологією обробки оборок, воланів, рюш та  з’єднання їх з основними деталями.

Виконати обробку оборок, воланів, рюш та їх з’єднування з основними деталями.

Завдання на самостійне опрацювання:Вивчити теоретичні відомості з посібника, методичної розробки та рекомендованих літературних джерел, а також відповісти на питання для самоконтролю, які розміщені в кінці лабораторної роботи.

Матеріально-технічне забезпечення:

Обладнання: швейна машина, прасувальний стіл із праскою.

Інструменти: голочниця зі швейними голками та кравецькими булавками, наперсток, сантиметрова стрічка, ножиці, крейда кравецька, лінійка.

Матеріали: тканина бавовняна, нитки бавовняні № 40.

Хід роботи:

1.  Ознайомитись з теоретичним матеріалом з таких питань:

-  обробка оборок і з’єднування їх з основними деталями виробу;

-  обробка воланів і з’єднування їх з основними деталями виробу;

-  обробка рюш та їх з’єднування з основними деталями виробу;

2.  Законспектувати теоретичний матеріал тезісно у робочий зошит.

3.  Виконати обробку оборок, воланів і рюш, з’єднати їх з основними деталями виробу.

4.  Оформити в альбомі “Початкова обробка деталей одягу” главу “Оборки, волани, рюші”.

  1. Проаналізувати зовнішній вигляд різних моделей суконь, у оздобленні яких використано оборки, волани, рюші.
Методичні вказівки:

Робота виконується кожним студентом індивідуально.

Для виконання роботи з обробки оборок, воланів, рюш та з’єднання їх з основними деталями студент повинен мати бавовняну тканину, нитки бавовняні № 40, голочницю зі швейними голками та кравецькими булавками, наперсток, ножиці, сантиметрову стрічку, крейду кравецьку, лінійку.

Обладнання, яке використовує студент в процесі виконання роботи, це – швейна машина та прасувальний стіл з праскою.

Перед початком роботи студент одягає спецодяг, перевіряє відповідність робочого місця безпечним умовам праці та справність робочого інструменту.

Виходячи із завдань роботи студент виконує обробку оборок, воланів, рюш та їх з’єднування з основними деталями виробу.

Послідовність виконання зразка оборки зі зборками, пришитої до основної деталі (рис. 1):

1.  Викроїти з бавовняної тканини оборку завширшки 5 см, довжиною у півтора рази довшу за оборку у готовому вигляді (розкроїти по повздовжній нитці, використовуючи край тканини з пружком для відлітного краю оборки).

2.  Виконати зборки по верхньому краю оборки:

-  відступити від верхнього зрізу оборки на 0,3 см, прокласти дві паралельні машинні строчки з відстанню між ними 0,5 см і слабким натягом верхньої нитки;

-  натягнути нижню нитку, рівномірно розподіляючи зборки по всій довжині оборки;

-  перевірити правильність зборки верхнього деталі – довжина зібраного краю оборки повинна дорівнювати довжині основної деталі, по який пришивають оборку.

3.  Пришити оборку до основної деталі:

-  намітити з лицьового боку основної деталі лінію пришивання;

-  накласти готову оборку лицьовим боком зрізом вниз на лицьовий бік деталі до наміченої лінії й приметати так, щоб зріз оборки виступав за лінію на 0,7 см, рівномірно розподіляючи зборки;

-  пришити оборку до основної деталі швом 0,8 см;

-  відігнути оборку вниз й припрасувати.

Рис. 1. Послідовність обробки оборки зі зборками та пришивання її до основної деталі: а) викроювання оборки з використанням краю тканини з пружком;

б) виконання зборок по верхньому краю оборки; в) пришивання оборки до основної деталі; г) пришита оборка зі зборками у готовому вигляді

 

Послідовність виконання зразка оборки з однобічними складками та відлітним краєм, обробленим швом у підгин із закритим зрізом, на яку настрочено основну деталь (рис. 2):

1.  Викроїти з бавовняної тканини по поперечній ниці оборку завширшки 6 см, довжиною у півтора рази довшу за оборку у готовому вигляді.

2.  Обробити відлітний край оборки швом у підгин з закритим зрізом.

3.  Виконати по верхньому краю оборки складки однобічні:

-  розмітити крейдою або милом  за допомогою лінійки ширину однобічних складок;

-  закласти однобічні складки по всій довжині оборки, закріплюючи кожну складку змету вальними стібками на відстані 0,6 см від краю;

-  застрочити складки на відстані 0,7 см від краю.

4.  Настрочити основну деталь на оборку:

-  додати при розкрої до краю основної деталі 1,2-2 см;

-  намітити на основній деталі лінію підгину;

Похожие материалы

Информация о работе