Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Заправлення, прості регулювання та робота на спеціальній швейній машині 51-А класу ПМЗ", страница 4

1.  Опишіть порядок заправлення нитки у голку машини 51 класу, вказуючи назви деталей.

2. Опишіть порядок заправлення нитки у правий петельник машини 51 класу, вказуючи назви деталей.

3. Опишіть порядок заправлення нитки у лівий петельник машини 51 класу, вказуючи назви деталей.

4. Допишіть назви деталей, що беруть участь в утворенні строчки машини 8515

1) голка зшивна 2) голка обметувальна 3) петельник обметувальний лівий 4) петельник обметувальний правий.

Тести третього рівня

1.Виберіть причини, які викликають обрив ниток в машині 51-А

класу.

1)  неякісна нитка, заусениці на голці, потовщення на швах, великий натяг ниток, невідповідність руху голки і петельника

2)  різні номери ниток та голок, невідповідність натягу ниток, погана якість голки

3)  номер голки не відповідає товщині тканини та ниток, неякісна нитка, невідповідність натягу ниток, заусениці на голці, потовщення на швах

2. Виберіть причини, які викликають пропуски стібків в машині 51-А класу.

1)  невідповідність руху голки і петельника, різні номери ниток у голці та петельниках, невідповідність натягу ниток

2)  неякісна нитка, погана якість голки, різні номери ниток у голці та петельник.

3)  невідповідність натягу ниток, потовщення на швах, неякісна нитка, погана якість голки.

3. Виберіть причини, які можуть викликати тугий хід машини 51 класу.

1)  різні номери ниток у голці та петельниках, викривлення петельників або голки, велика швидкість при переході з тонкого на потовщення матеріалу

2)  викривлення голки або петельників, велика швидкість при переході з тонкого до потовщення матеріалу, номер голки не відповідає товщині матеріалу, відсутність мастила

3)  велика швидкість при переході з тонкого до потовщення матеріалу, номер голки не відповідає товщині матеріалу, невідповідність натягу ниток.Рис. 32. Зовнішній вигляд машини 51 класу                                                                           Рис. 33. Схема заправки машини 51 класу

І, 6, 7, 21, 23, 34 — нитконапрямлячі; 2, 4, 10, II, 14—19, 28, ЗІ, 33 — нитконапрямні отвори; 3, 8, 20, 32—регулятори натягу нитки; 5, 9, 35 — нитконапрямні гачки;    12,   30 — ниткоподавачі; ІЗ, 27 — пластини; 22 — головка шатуна; 24 — скоба; 25 — голка; 26 — правий петельник; 29 — лівий пе­тельник;    36 — нитконапрямна   трубка;      37 —  кришка.


Питання для самоконтролю

1.  Яке призначення машини 51 класу?

2.  Які основні механізми беруть участь в утворенні двониткової обметувальної ланцюгової строчки в машині 51 класу?

3.  Із яких механізмів складається машина 51 класу?

4.  Які конструктивні особливості механізму голки машини 51 класу?

5.  Чим відрізняються механізми пресування матеріалу машини 1022 класу та 51 класу?

6.  Із яких вузлів складається механізм переміщення матеріалу?

7.  В який момент рекомендують піднімати лапку з метою запобігання поломки петельника?

8.  Якими способами можна піднімати лапку в машині 51 класу?

9.  Яку систему змащення має машина 51 класу?

10. Яка величина заходу лівого петельника за голку при його крайньому лівому положенні?

11.  Які причини поломки голки або петельників можуть виникати в процесі шиття на машині 51 класу?

12.  Яким способом можна відрегулювати тиск лапки на матеріал в машині 15 класу?

13. Яка особливість будови механізму ножівмашини51 класу7

14. Яке призначення механізму ножів машини51 класу?