Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Заправлення, прості регулювання та робота на спеціальній швейній машині 51-А класу ПМЗ"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

Заправлення, прості регулювання та робота на

спеціальній швейній машині 51–А класу ПМЗ”

з дисципліниОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ

                        ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ             .

для студентів__ІІІ__курсу

        6.010103 Технологічна освіта (Технічна та комп’ютерна

                          графіка)                                                                .

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета: Ознайомитись із будовою механізмів машини та її простими регулюваннями. Навчитись заправляти голкову нитку та нитки лівого і правого петельників, виконувати обметувальну строчку. Отримати навички регулювання висоти ножів, висоти голки, тиску лапки на матеріал, якості строчки, натягу ниток у відповідності до номера ниток та особливостей матеріалу, що зшивається, кроку (довжини стібка), змащення машини.

Обладнання та інструменти: машина 51 класу, викрутка, пінцет, ножиці, нитки трьох різних кольорів, голка, шматки матеріалу розміром 15х10.

Завдання та методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи

Перш ніж приступити до виконання лабораторної роботи, дайте відповіді на тестові питання про роботу машини 51 класу (див. у кінці).

Перед виконанням завдань лабораторної роботи рекомендуємо повторити правила безпечної роботи на промисловій обметувальній машині.

1. Під час пере заправлення ниток машина повинна бути виключена.

2. Ліва рука під час роботи на машині повинна підтримувати матеріал на платформі зліва від лапки.

3. Права рука підтримує матеріал за зріз.

4. Під час пошиття забороняється піднімати лапку, так як це призведе до поломки петельника, який виходить над поверхнею лапки.

5. Не можна тягти чи підштовхувати матеріал, так як це порушує відповідність руху петельників та голки.

6. Не можна шити без матеріалу.

7. Не можна повертати махове колесо у напрямку, протилежному вказаному стрілкою на маховому колесі.

8. Не можне прошивати матеріали, товщина яких в стиснутому стані перевищує допустиму величину, вказану у паспорті.

Для роботи на обметувальній машині 51 класу необхідно мати навички заправки ниток. Слід зазначити, що по закінченню роботи на цій машині нитки не виймаються, а відрізаються. При цьому машина залишається постійно із заправленими нитками, оскільки система їх заправлення досить складна та незручна.

Заправляння ниток.Заправляння ниток у машині 51 класу ПМЗ складається з трьох етапів: одну нитку заправляють у голку, другу – у лівий петельник, третю – у правий петельник.

Практичні завдання для роботи на швейній машині 51-А класу.

Заправлення голкової нитки (рис. 27).

1. Зніміть нитку бобіни із лівого стержня стійки, підніміть вгору і протягніть через нитконапрямний отвір або гачок

2 .Протягніть нитку в отвори пластини 13 в такій послідовності:

а) верхній отвір 9 від себе;

б)       в отвір 10 до себе;

в) під шайби 12 регулятора натягу на цій же пластині.

3. Протягніть нитку в отвір 4 заднього ріжка 5 нитконапрямної пластинки (на себе).

4.  Протягніть нитку в отвір 6 переднього ріжка 7 нитконапрямної пластини. (Нитка повинна пройти зліва від нитковідтягувача 8.)

5.  Проводьте нитку вліво і протягніть зверху вниз в отвір З нитконапрямника, що на голководі.

6.  Проведіть нитку вниз між шайбами натяжника 2 на голководі.

7.  Заправте нитку у вушко голки 1 голки прямо від себе.

Заправлення нитки лівого петельника (рис. 28).

1.Зніміть нитку бобіни із середнього стержня стійки, підніміть вгору та проведіть через нитконапрямний отвір або гачок.

2.  Проведіть нитку знизу вгору через перший від краю отвір 9 на правому кінці нитконапрямної пластини 11.

3.  Проведіть нитку зверху вниз через отвір  10 на цій же пластині.

4.  Заправте нитку від себе у вушко 12 никовідтягувача 13 на крищці дишла голковода.

5.  Протягніть нитку в правий отвір 8 нитконапрямника 14 справа наліво.

6.  Протягніть нитку справа наліво в отвір 6 нитковідтягувача 7 на кришці дишла голковода.

7.  Заправте нитку справа наліво в лівий отвір 5 нитконапрямника 14.

8.  Проведіть нитку вниз в отвір 4 на кришці корпуса.

9.  Проведіть нитку на себе вперед через отвір 21 в задній вертикальній стінці платформи машини.

10.  Проведіть нитку в проріз 20 нитконапрямляча 22 біля регулятора натягу 1 між шайбами 2 регулятора (за годинниковою стрілкою).

11. Проведіть нитку на себе між верхньою а нижньою пластинчатими пружинами 3.

12. Проведіть нитку через нитконапрямну трубочку 19 в корпусі машини.

13.  Проведіть нитку вперед через гачок 17 нитконапрямника 18 на важелі правого петельника.

14.  Проведіть нитку на себе в отвір 16 лівого петельника.

15.  Проведіть нитку по жолобку лівого петельника в передній отвір 15 (від себе).

З окремої бобіни нитку зачепіть за гачок стійки , а далі заправлення проведіть в такій послідовності (рис.29):

Похожие материалы

Информация о работе