Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Закони композиції промислових виробів", страница 2

Тотожність

Найпростіший вид зв’язку між елементами визначається їхньою тотожністю, рівністю сумарних ознак. Тотожність елементів, що  чергуються, визначає метричну закономірність – тотожні колони в колонаді давньогрецького храму та інтервали між ними. Тотожність лінійних вимірів просторової форми (квадрат, коло, куб, куля) служить виразом їхньої внутрішньої рівноваги, статичності, нерухомості.

Ритм

Ритм – це рівномірне чергування розмірних елементів, порядок поєднання ліній, об’ємів, площин. Ритм впливає на наші почуття. Людина сприймає ритм не лише візуально, а й на слух. Кінь, що скаче ритмічно відбиває такт. Ритмічні стукіт коліс поїзду, музика танцю. Чим ритмічні ший вірш, тим легше він запам’ятовується.

Однак, ритм є притаманним не лише руху, але й статичним предметам. Наприклад, у архітектурі ритмічне розташуванні вікон по вертикалі та горизонталі. Ритм спостерігається в орнаменті на шпалерах, килимах, тканинах. Коли ми споглядаємо на нерухоме зображення на споруді (орнаментальний фріз), на предметі (орнамент на вазі) з чергуванням будь-яких елементів, площинних, об’ємних, лінійних, відчуття ритму створює відчуття уявного руху, наше око ніби слідкує за розмірним повтором елементів.

Закономірне чергування об’ємів, членувань, поверхонь, сторін, а також впорядкована зміна характеристик елементів форми використовується як засіб композиції.

Ритм може бути спокійним та без спокійним, може бути спрямованим в одну сторону (орнаментальна кайма) або сходитися до центру (узор в центрі таці, скатертини), спрямованим як по горизонталі, так і по вертикалі. Окремі членування у вертикальному чи горизонтальному напрямі можу створювати враження занепокоєння.

Як засіб композиції ритм використовується у художньому конструюванні у тих випадках, коли він об’єктивно визначений конструктивною основою. Прояви ритму в техніці досить різноманітні: він може відігравати активну організаційну роль в композиції, ставати інколи головним стержнем композиції.

Ритмічні повтори можуть бути рівномірними, спадаючими та зростаючими. У відповідності до цього повторюваність може бути двох видів: статична (метрична) і динамічна.

Ритмічний порядок – це рівномірне збільшення або зменшення розмірів елементів або інтервалів між ними.

Метр. Метричний порядок

Метричність – це рівномірність в русі типу механічного. Якщо розвиток ритму в композиції має границі, то метрична композиція може повторюватися нескінченно. Яскравим прикладом метричного ряду є орнамент.

Метричні композиції широко застосовуються в декоративно-прикладному мистецтві. Це пов’язано не тільки з потребою людини оточувати себе предметами, які створюють певний психологічний клімат, а й з технологією виготовлення того чи іншого виробника. Візьмемо, наприклад, процес нанесення малюнка на тканину. В давнину такі тканини називались набивними, або „набойками”. На дерев’яній дошці вирізався рельєф або набивались гвіздки, потім наносилась фарба і шляхом накладанням дошки на тканину відбивався малюнок. Така дошка і є метром. Малюнок підбирався таким чином, щоб як можна менше були помітні лінії стиків. Звичайно, зараз технологія виготовлення тканини, шпалер, пакувального паперу суттєво змінилась.

Метричний порядок (метр) – найпростіший прояв ритму з характерним повторенням в композиції однакових форм при рівних інтервалах між ними. Найпростіший прояв метричного порядку (з характерним повтором в композиції однакових форм при рівних інтервалах) можна спостерігати в розташуванні колон античних храмів, в рівномірному розташуванні однотипних верстатів в цеху, в розташуванні ґудзиків на куртці і т.п.

Метричний ряд, видимий у перспективі, сприймається як динамічний, оскільки всі елементи ряду (розмір, інтервал) послідовно зменшуються.

Ряд, що базується на повторі одного елемента, з одним інтервалом, називається простим (рис. 1). Складний ряд утворюється шляхом поєднання кількох різних метричних рядів (рис. 2).

Складні метричні ряди поділяються на:

1)  складний метричний ряд з чергуванням елементів на однакових інтервалах (рис. 3);

2)  метричний ряд, утворений чергуванням рівних форм з нерівними інтервалами між ними (рис. 4);

3)  метричний ряд з чергуванням нерівних елементів на нерівних інтервалах (рис. 5).

При наявності кількох метричних рядів композиція виробу стає насиченою та виразною. Ясність її досягається за рахунок чіткого контрастного протиставлення однієї групи елементів іншій, а також за рахунок підпорядкування другорядних рядів головним.