Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Закони композиції промислових виробів"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

Закони композиції промислових виробів

з дисципліниТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕРГОНОМІКА Ч. 3

ПП.09.07 ЕРГОНОМІКА

для студентів__ІV__курсу

6.010103 Технологічна освіта (Технічна та комп’ютерна

графіка)                                                                .

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета: вивчити закони композиції, познайомитися з принципами застосування законів композиції у процесі проектування промислових виробів, опанувати навиками виконання вправ з основ композиції у художньому моделювання декоративних виробів.

Оснащення:  схеми та малюнки  з прикладами виконання вправ з основ композиції, формати А4 та А3, олівці, фарби.

Самостійна робота: вивчити теоретичні відомості та класифікацію законів композиції, дати відповіді на контрольні запитання у кінці методичної розробки.

Теоретичні відомості

Контраст

В загальному розумінні контраст – це різко виражена протилежність: довгий – короткий, товстий – тонкий, здоровий – маленький. В художньому конструюванні контраст складає один з основних засобів композиції.

Контраст – різко виражена різниця характеристик елементів форми один від одного в тому чи іншому відношенні. За допомогою контрастних порівнянь модна підкреслити, підсилити зовнішні та навіть конструктивні особливості елементів та сприяти загостренню сприйняття цілого. Прикладами контрасту є співставлення тіла і простору, великого та малого, прозорого та непрозорого. Розрізняють контраст мас, розмірів, напрямків розвитку форми, кольору, освітлення та ін.

Контраст підсилює, підкреслює різні властивості форм, робить їх єдність більш напруженою, вражаючою. Це досягається шляхом застосування різних матеріалів (наприклад, в телевізорі – екран зі скла, коробка з дерева, ручки регуляторів та решітки з пластмаси), і за рахунок обробки поверхонь матеріалу – полірована поверхня металу або шорстка фактура, дерево поліроване або просто покрите лаком. При вмілому використанні контраст може зіграти вирішальну роль в композиції. Підкорений інтересам композиції, він активізує форму. При відсутності контрасту форма здається маловиразною та сумною.

Нюанс

В кольорі, інтонація предмету, в музикальних творах контраст підкреслює явно виражену протилежність, а нюанс несе в собі ледь помітний перехід, відтінок. Хоча контраст і нюанс мають загальну ціль – підкреслити, виділити окремі деталі конструкції з ціллю індивідуалізації виробу, кращої організації форми, всупереч монотонності і т.п. Використання і застосування їх повинно бути продуманим і оправданим. Контрасти і нюанси досягаються формою та кольором.

Нюанс, як і контраст, – спосіб проявлення виразності в художньому конструюванні. він являє собою так би мовити грацію відносин однорідних якостей предмета: розмірів, пропорцій, кольору, фактури і т.п.

Нюанс – відношення форм, що не дуже відрізняються порівняльними властивостями, так що їх подібність виражена сильніше ніж різниця. Нюанс форм та розмірів використовується у боротьбі з монотонністю, твердістю ритму в побудові композиції виробів та споруд. Нюанс кольору застосовується як засіб виділення різних робочих зон, для візуального розділення великих площ, усунення кольорової монотонності та в інших випадках.

При побудові нюанс них відношень необхідно відчувати, до якого ступеню вони вагомі для даної композиції. У будь-якому випадку нюанси, навіть незначні, повинні чітко сприйматися.

З метою створення цілісної зовнішньої форми, адекватної змісту предмету, часто доводиться підсилити, або згладити неминучі розходження елементів композиції. Саме в такому випадку корисно використовувати поєднання контрастних та нюансних співвідношень.

Нюанс зближує несхоже, згладжує різницю. Ознаки схожості пов’язують метричний ряд. Нюансі відношення вимірів просторової форми (прямокутник, близький до квадрату, паралелепіпед з близькими величинами сторін) також характеризують її як статичну – різниця така, що не може подолати інерцію спокою.

В техніці нюанс – це різнобічна гамма варіантів в тонких відношеннях різних матеріалів, фактури, кольору. Особливе значення нюанс набуває в проектуванні виробів побутового значення.

Похожие материалы

Информация о работе