Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Ергономічна оцінка експлуатаційних систем (верстатів, швейного обладнання)", страница 4

13. Провести вимірювання основних параметрів тіла студента, згідно розробленої схеми. Результати вимірювань занести до таблиці 2.

14. На схематичному зображенні обладнання нанести координати відповідних вимірювань його габаритних розмірів, деталей частин (приклад див. мал.2).

15. Провести вимірювання розмірів обладнання згідно схеми. Результати вимірювань занести до таблиці 2.

16. Порівняти розміри обладнання з розмірами тіла студента. Зробити висновки та пропозиції по удосконаленню обладнання. Приклад виконання цього завдання дивись таблицю 4.

17. Визначити види операцій, які виконує студент в процесі роботи на верстаті.

18. Провести опис робочих поз студента при виконанні кожної операції та їх ергономічну оцінку, заповнити таблицю 3.

19. Внести пропозиції по модернізації обладнання з метою запобігання травмо-небезпечних, незручних робочих поз.

20. Провести ергономічну оцінку обладнання згідно загальної схеми ергономічної оцінки експлуатаційних систем (див. на сторінці 6).

Зміст звіту

1.  Конспект основних відомостей з методичної розробки (тема, мета, оснащення, хід роботи, теоретичні відомості).

2.  Паспортні дані на обладнання.

3.  Ескіз – схематичне зображення робочої пози студента при експлуатації обладнання з координатами розмірів тіла студента.

4.  Схематичне зображення обладнання, з нанесеними координатами його розмірів.

5.  Таблиця 2 та висновки до неї.

6.  Таблиця 3 та висновки до неї.

7.  Загальний ергономічний аналіз обладнання, згідно показників, наведених у таблиці 4.

8.  Загальні висновки по результатам ергономічного дослідження експлуатаційних систем.

9.  Відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1.  Пояснити термін антропометрична характеристика людини.

2.  Робоча поза – це ...

3.  Пояснити поняття „технологічні операції”.

Таблиця 6

Види навчального обладнання для дослідження

№ варіанта

Назва обладнання

1

Настільний горизонтально-фрезерний станок НГФ ІІОШ4

2

Вертикально-свердлильний настільний верстат 2М112

3

Токарний верстат СТД–120М

4

Фугувальний верстат

5

Швейна машина з промисловим столом

6

Крає обметувальна машина 51 класу

7

Побутова швейна машина з ножним приводом

8

Побутова швейна машина з ручним приводом

9

Побутова швейна машина з електроприводом

Література

1.  Денисов В.Г. Ергономіка. –К.: Техніка, 1970.

2.  Инженерная психология в применении к оборудованию /Под ред. Б.Ф. Ломова – М.: Машиностроение, 1971.

3.  Эргономика /Под ред. Венда В.Ф. Пер. с польск. В.Н. Тонина– М.: Мир, 1971.

4.  Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник.– М.: Логос, 2001.

5.  Справочник по прикладной эргономике /Пер. с 4-го анг. изд. Т.П.Бурмистровой; Ред. Мунипов В.М. – М.: Машиностроение, 1980.

6.  Эргономика. Лабораторные работы [Для тех. вузов]. Под ред. Техн. Наук. Проф. Г.В. Дуганова. К., “Вища школа”, Головное издательство, 1976.

7.  Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. – К.: Рад. Школа, 1982. – 160с.

8.  Воловиченко А.І. Ергономічні особливості виробів і робочих місць у шкільних майстернях і міжшкільних комбінатах. //Рад. школа.–1978.–№2.–С.85-88.