Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Ергономічна оцінка експлуатаційних систем (верстатів, швейного обладнання)", страница 3

Таблиця 3

Характеристика робочих поз студента

в процесі роботи за _________________ (назва обладнання)

п/п

Назва операції

Опис пози студента в процесі виконання операції

Ергономічна оцінка робочої пози

1

2

3

4

Таблиця 4

Відповідність розмірів тіла студента розмірам обладнання

Розміри тіла студента

Розміри обладнання

№ розмірної величини мал.1

Назва

розмірної величини

Значення розмірної величини,

мм

№ розмірної величини мал.2

Назва розмірної величини

Значення розмірної величини, мм.

1

2

3

4

5

6

23

Висота сидіння

2

Висота сидіння

28

Висота лопаток над сидінням

3

Висота спинки

34

Довжина стегна

8

9

Відстань від вну­трішнього кінця сидіння до ящика

Відстань від внутрішнього кінця сидіння до підставки для сумок

31

Висота коліна

7

Висота ящика

Загальна схема ергономічної оцінки експлуатаційних систем

Характеристика органів керування (ОК)

1.  Тип ОК (ручні, ножні), обґрунтувати вибір.

2.  Кількість однотипних ОК.

3.  Зручність захвату та фіксації ОК кистю, ногою.

4.  Наявність фіксації ОК в певних положеннях.

5.  Чіткість та зрозумілість позначень певних положень ОК.

6.  Розташування ОК: відповідність функціональним зв’язкам, а також частоті і послідовності використання; антропометричним характеристикам людини.

Характеристика робочого місця

7.  Поза працюючого, її обґрунтованість.

8.  Положення корпусу при роботі (прямо нахилене).

9.  Наявність крісла, стільця і відповідність його розмірів антропометричним даним.

10.  Можливість регулювання параметрів крісла.

11.  Наявність простору для ніг та його відповідність антропометричним даним.

12.  Відповідність розмірів обладнання та його деталей антропометричним даним.

Характеристика робочого середовища

1.  Шкідливі фактори (запиленість, забруднення, випромінювання, шум, вібрації), що виникають під час роботи, їх інтенсивність.

2.  Засоби захисту від впливу шкідливих виробничих факторів, їх ефективність.

3.  Освітленість приміщення (інтенсивність, рівномірність).

4.  Освітленість робочого місця.

5.  Естетичне оформлення об’єкту дослідження (кольорове рішення, форма, дизайн органів керування).

Характеристика режиму праці

6.  Наявність фізичного напруження в роботі (постійно, періодично), оцінка ступеню важкості в роботі (легка, середньої важкості, важка).

7.  Наявність монотонності в роботі.

8.  Наявність регламентованих перерв для відпочинку, обґрунтувати.

Висновки, рекомендації.

Хід роботи

9.  Вивчити теоретичні відомості та порядок виконання роботи з методичної розробки

10. Вказати основні дані про обладнання, що аналізується (назва об’єкту дослідження, марка, призначення, рік випуску, взяті з технічного паспорту на обладнання).

11. Виконати схематичне зображення робочої пози (або робочих поз) студента в процесі експлуатації навчально-виробничого обладнання (приклад див. мал.1).

12. Визначити, які вимірювання основних розмірних величин тіла студента необхідно провести для оцінки відповідності розмірів обладнання, розмірів його органів керування та місця їх розташування до фізіологічних розмірів людини (користуючись мал.3 та таблицею 1). На схематичному зображенні робочої пози студента за верстатом (швейною машиною) нанести координати проведення відповідних вимірювань (розмірних величин) студента, згідно правил нанесення розмірів у кресленні.