Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Ергономічна оцінка експлуатаційних систем (верстатів, швейного обладнання)"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

Ергономічна оцінка експлуатаційних систем

(верстатів, швейного обладнання)

з дисципліниТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕРГОНОМІКА Ч. 3

ПП.09.07 ЕРГОНОМІКА

для студентів__ІV__курсу

6.010103 Технологічна освіта (Технічна та комп’ютерна

графіка)                                                                .

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета: практично ознайомитися з принципами і методами ергономічної оцінки навчально-виробничого обладнання, робочого місця студента за цим обладнанням та його відповідності антропометричних характеристикам студентів; навчитися проводити ергономічну оцінку експлуатаційних систем.

Оснащення: схеми антропометричних вимірювань розмірів тіла людини, схема-малюнок верстата чи швейного обладнання, що підлягає аналізу, сантиметрова стрічка чи рулетка, лінійка, олівець, загальна схема ергономічної оцінки експлуатаційних систем.

Місце проведення: навчально-виробничі майстерні, з наявним видом обладнання, що аналізується.

Самостійна робота: вивчити теоретичні відомості та методики ергономічної оцінки обладнання з методрозробки, підготувати ксерокопію зовнішнього вигляду обладнання, що аналізується студентом згідно обраного варіанту (див. табл. 6).

Теоретичнівідомості

Максимальну ефективність у виробничому навчанні при використанні технологічного обладнання можна досягнути при додержанні оптимальних співвідношень між технічними характеристиками машини та психофізіологічними можливостями студента (учня). Основу даного дослідження складає кількісна і якісна оцінка різних показників системи, що характеризує додержання принципів інформаційної, біофізичної, енергетичної, просторово-антропометричної та техніко-естетичної сумісності людини і машини.

Вдосконалення верстатного обладнання, оснастки, інструментів та виробів обумовлена оптимізацією праці учнів з ергономічним підходом. Пристосування умов та засобів праці до ергономічних і вікових особливостей студентів (учнів) сприяють підвищенню ефективності навчально-виробничого процесу в виробничих майстернях. Серед питань, які розробляє педагогічна ергономіка, досить важливим є раціоналізація робочих місць при навчанні студентів (учнів) до праці. Мова йде про облік антропометричних, психофізіологічних, гігієнічних та естетичних вимог.

Виходячи з цих позицій була зроблена спроба вчителями трудового навчання в одній із середніх шкіл міста Києва застосувати ергономічний аналіз наявного в школі верстатного обладнання з тим, щоб потім провести його модернізацію при активній участі учнів.

З метою вдосконалення учбово-виробничого процесу в шкільних майстернях вчителі провели, за участі школярів, ергономічний аналіз навчальних токарного верстату ТВ–16, а також встановили відповідність висоти робочих місць зросту учнів. Щоб зафіксувати роботу учнів застосовувались спостереження, фотографування робочих поз та письмові протоколи. Учні виконували завдання –виготовляли болт М8 з круглою головкою завдовжки 60мм з довжиною різьби 20мм.

Навчальний токарний верстат ТВ–16 широко використовується у шкільних майстернях, тому цей верстат доцільно використати для ергономічного аналізу. В шкільних майстернях працюють учні 5-9 класів у віці від 11 до 16 років, їх зріст – 130-180см. Згідно матеріалів С.Я. Сотченко, раціональна висота робочого місця у токарного верстата становить 60% зросту працюючого. В результаті проведених вимірювань вчителями та учнями однієї із шкіл міста Києва було встановлено, що висота робочого місця у токарного верстата ТВ–16 складає 103см. На ньому працював учень зріст якого 180 см. Висота робочого місця для учня з таким ростом згідно норми повинна бути 110,4см.

Ергономічна карта

Характеристика робочих поз учнів в процесі роботи

на токарному верстаті ТВ–16

Назва операції

Поза учня в процесі роботи

Ергономічна оцінка робочої пози

1

2

3

1. Підготовка вер­стата до роботи

Стоячи, тулуб нахилено вперед під кутом 15°, руки витягнуті перед грудьми

Зручна

2. Закріплення заго­товки у патроні

Стоячи, тулуб рівний або нахилений вперед під кутом 5°, руки простяг­нуті вперед, права нога відставлена назад, ліва – вперед

Зручна

3. Проточування ци­ліндричних повер­хонь

Стоячи, тулуб нахилений під кутом 20°, руки простягнені вперед

Менш зручна

4. Переключення швидкостей верстата

Навприсядки або на одному коліні, корпус нахилений під кутом 30°, руки напружено витягнуті вперед до маховичків

Незручна, травмоне­безпечна, надто близь­ко електрообладнання з напругою 380В

5. Нарізання різьби М8 плашкою

Стоячи, тулуб нахилено вперед під кутом 20°, руки простягнені вперед

Надто незручна: пере­микаючи оберти, необ­хідно натиснути кноп­ку „стоп”, переключи­ти перемикач, після чого натиснути кнопку „пуск” для зворотного напрямку обертання шпинделя

6. Перемикання швидкостей верстата

Навприсядки або на одному коліні, тулуб нахилено вперед під кутом 30°, руки напружено простягнені вперед до маховичків

Незручна, травмоне­безпечна, близько об­ладнання під напругою 380В

7. Відрізання деталі

Стоячи, тулуб нахилено вперед під кутом 5°, руки на маховичках вер­стата

Зручна

8. Прибирання вер­стата

Стоячи, тулуб рівний або нахилений під кутом 10...30°

Менш зручна

Похожие материалы

Информация о работе