Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Дослідження стійкості до шумових перешкод студентів при сприйнятті та переробці оперативної інформації", страница 4

Таблиця 3

Вихідні дані для оцінки психологічних показників працездатності

людини за методикою Шульте – Платонова

Результати дослідження

Показник оцінювання

Показник

високий

добрий

Середній

нижче середнього

Низький

Час виконання

Темп, швид­кість роботи

Менше 5хв 12сек

5хв12сек–7хв22сек

7хв23сек–11хв42сек

11хв43сек–13хв52сек

Більше 13хв52сек

Кількість помилок

Оперативна пам’ять, зосередженість уваги

0

1–2

3–4

5–6

Більше

6

Хід роботи

1.  Всіх студентів групи розбити попарно.

2.  Провести тестування студентів в парах, спочатку один студент виконує тест, інший фіксує час за секундоміром та контролює правильність виконання тесту, потім навпаки. Тестування може відбуватися за однією таблицею Платонова.

3.  Провести перевірку правильності виконання першого тесту (визначити час затрачений на тестування та кількість допущених помилок), результати записати в зошиті.

4.  Кількість тестувань не менше трьох по різних таблицях з різними видами звукових перешкод (звукозапис, робота швейної машини, верстата).

5.  Визначити коефіцієнт ефективності роботи студента.

6.  По результатам тестування заповнити таблицю 2.

7.  Зобразити графік помилок студента при тестуванні.

8.  Зробити висновки про індивідуальні можливості роботи студента у шумовому середовищі.

9.  Визначити рівень шуму в навчально-виробничій майстерні (допустиму відстань, на якій сприймається мова викладача при роботі всіх верстатів, машин), користуючись таблицею 1.

10. Заповнити звіт.

Порядок оформлення звіту

1.  Законспектувати тему, мету, оснащення, теоретичні відомості з методичної розробки до лабораторної роботи.

2.  Провести записи результатів кожного тесту та підрахунок коефіцієнту ефективності роботи студента.

3.  Заповнити таблицю 2.

4.  Зобразити графік помилок студента, та проаналізувати його.

5.  Вказати рівень шуму в навчально-виробничій майстерні.

6.  Зробити висновки по результатам дослідження.

7.  Дати відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1.  Які звукові перешкоди виникають у навчально-виробничих майстернях?

2.  Сприйняттю якої оперативної інформації можуть перешкоджати ці звуки?

3.  Якими засобами можна знизити рівень шуму у майстерні?

4.  Визначте, які види навчальних робіт допустимо виконувати при звукових перешкодах, а які ні (4-5 видів навчальної діяльності учнів)?

Література

1.  Денисов В.Г. Ергономіка. –К.: Техніка, 1970.

2.  Инженерная психология в применении к оборудованию./ Под ред. Ломова Б.Ф. – М.: Машиностроение, 1971.

3.  Эргономика /Под ред. Венда В.Ф. Пер. с польск. В.Н. Тонина– М.: Мир, 1971.

4.  Мунипов В.М., Зінченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проекти­рование техники, программных средств и среды: Учебник.– М.: Логос, 2001.

5.  Справочник по прикладной эргономике /Пер. с 4-го анг. изд. Т.П.Бурмистровой; Ред. Мунипов В.М. – М.: Машиностроение, 1980.

6.  Эргономика. Лабораторные работы [Для тех. вузов]. Под ред. Техн. Наук. Проф. Г.В. Дуганова. К., “Вища школа”, Головное издательство, 1976.