Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Дослідження стійкості до шумових перешкод студентів при сприйнятті та переробці оперативної інформації", страница 2

Горбов Ф.Д. пропонує зробити таблиці чорно-червоними. При цьому студент, що виконує тест, повинен відшукати чорні цифри в спадаючому, а червоні в зростаючому порядку, називаючи їх попарно. Цей метод використано при створенні спеціального апаратного пристрою – тахістоскопа, що дозволяє висвічувати на табло цифрові позначення або чорно-червоні таблиці. При появі чергової таблиці студент повинен відшукати потрібну пару цифр. Час пошуку і повідомлення фіксується реєструючими пристроями (магнітофон, лічильник часу).

Існує метод, при якому студент, що проходить тестування, відшукавши потрібні цифри на металевій табличці, доторкується до них металевим пером, в результаті чого виникає відмітка на рухомій стрічці самописця.

Перелічені методи випробування переключення уваги дозволяють отримати дані в графічному зображенні, що в значній мірі підвищує достовірність отриманих результатів.

Методика Шульте – Платонова (відшукування чисел на червоно-чорній таблиці з переключенням уваги) дозволяє аналізувати зосередженість, стійкість та переключення уваги, темп і рівномірність роботи, систему та планування пошуку, швидкість орієнтування, особливості пам’яті: необхідність запам’ятовувати попередні цифри, потрібні для пошуку наступних; а ряд чисел, що передував цьому заторможується. Фіксується час виконання завдання та кількість помилок (неможна допускати пропуску цифр або помилкового визначення їх координат, тобто необхідно повертати студента до помилково пропущених або невірно вказаних цифр). Отримані дані заносяться до таблиці 2 та порівнюються зі середніми величинами, наведеними у таблиці 3.

Характерні помилки: пропуск чисел (пов’язаний з особливостями оперативної пам’яті) та зміщення рядів чисел, обумовлене недостатньою розподільністю уваги. Безпомилковість роботи є найбільш суттєвим показником розвитку уваги; висока швидкість виконання завдання в значній мірі вказує на вироблену систему студентом та правильне планування роботи, наявність швидкого темпу пошуку.

Порядок проведення дослідження

Студентам роздають чорно-червоні таблиці Платонова (мал. 1) на яких, крім цифр, нанесені координатні позначення (по принципу шахової дошки). Для отримання достовірних даних необхідно, щоб розташування цифр на таблицях не було однаковим, що виключає можливість взаємодопомоги і колективної роботи над таблицею. До початку роботи ознайомлення з таблицею не дозволяється.

По сигналу вчителя студенти повинні розпочати роботу з таблицею в наступному порядку: не записуючи значень відшукуваних цифр, необхідно записати їх координати, послідовно змінюючи чорні та червоні цифри. При цьому чорні цифри записуються в зростаючому порядку (від 1 до 25), а червоні в спадаючому (від 24 до 1). Наприклад чорні – е2 (1), b5 (2); червоні – f2 (24), t5 (23) і так далі (цифри, взяті в дужки, в протокол не заносяться, тільки запам’ятовуються студентом). Час роботи з таблицею визначається по секундоміру.

Після закінчення роботи проводиться перевірка, під час якої по записаним координатам визначається значення цифр. Оцінка отриманих даних проводиться в наступному порядку:

1) визначається час роботи ti і кількість отриманих помилок для кожного студента;

2) проводиться підрахунок середнього часу tср; в якості tср може бути взятий умовний час заданий  системою;

3) визначається коефіцієнт ефективності роботи для кожного тестую чого по формулі

Ке ;