Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення характеристик механічних властивостей текстильних матеріалів", страница 2

6.          Для додання пробі постійної, властивої їй форми, диск із пробій підняти й опустити 5 разів і через 3 хвилини після цього окреслити проекцію проби на папері 5

Рис. 4.3. Схема приладу для визначення драпируемости дисковим методом

7.          Виміряти осьові лінії А и В (мал. 4.4 ).

- добре драпірується матеріал, який утворить дрібні симетрично спадаючі складки з малим радіусом кривизни (мал. 4.4, а);

- погано, драпіруються матеріали, які дають проекцію, близьку до площі випробовуваної проби (мал.4.4 , б);

- якщо матеріал має різну драпируемость у поздовжньому й поперечному напрямку, проекція подовжується в напрямку більшої твердості проби (мал. 4.4 , в).

Рис. 4.4. проекції проб тканин з різною драпірувальністю.

8.          Окреслити проекцію проби на папері й вирізати її.

9.          З такого ж паперу вирізати окружність із діаметром рівним діаметру проби.

10.        Зважити папір, вирізаний по проекції драпірованої проби (m др.), м F (з погрішністю до 0,001 г).

11.        Зважити папір, вирізаний по розмірі не драпірованої проби (m), м г.(з погрішністю до 0,001 г).

12.        Обчислити коефіцієнт драпируемости по формулі:

Кд=100(m –m ДР.)/ m        (4.2)

13.        Дати характеристику драпируемости матеріалу по основі й утку по співвідношенню осьових ліній В и А:

– відношення осьових ліній В/А в межах 0,95 – 1,1 характеризує однакову драпируемость матеріалу у двох напрямках;

– відношення осьових ліній В/А > 1,1 характеризує кращу драпируемость в поперечному напрямку;

– відношення осьових ліній В/А < 0,95 характеризує кращу драпируемость у поздовжньому напрямку.

14.        Результати представити у вигляді таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Результати вимірів й обчислення драпируемости матеріалу дисковим методом.

Вид проби

Маса паперу, г

Коефіцієнт драпируемости, Кд (%)

Відношення осьових ліній В/А

m

m ДР

1

2

3

4

5

4.3. Визначення явної прорубки

1.Підготувати проби. Вирізати проби в поздовжньому, поперечному й діагональному напрямках розміром 200 х 100 мм. Скласти кожну пробу у два шари уздовж довгої сторони й на них виконати по чотирьох машинних рядка (без нитки) на відстані мм одна від іншою довжиною 150 мм кожна й частотою 7 стібків на 1см. Номер голки підібрати в залежності від виду матеріалу, керуючись рекомендаціями з виготовлення швейних виробів.

2. За допомогою збільшувальної лупи переглянути рядки, злегка розтягуючи їх у перпендикулярному напрямку, і підрахувати число зруйнованих ниток по всій довжині виконаних рядків.

3. Обчислити явну прорубку ПЯ, % по формулі :

ПЯ = 100Ня/К0        (4.3)

Де, ПЯ – число зруйнованих ниток матеріалу на всій довжині рядка,

К0 – число проколів по всій довжині рядка.

4. Результати вимірів й обчислень представити в табл. 4.3.

4.4.Визначення схованої прорубки.

Використаються проби, застосовувані для визначення явної прорубки.

1. Піддати пробу пранню протягом 30 хв. Температура води 40 ± 5°С. Зміст мила у воді 5 г/л.

2. Прополоскати проби два рази. Перший раз при температурі 30 ± 5°С у плин 3-5 хв, другий раз при температурі 20 ± 5 °С у продовж 2 хв.

3. Висушити пробу в сушильній шафі при температурі 35 ± 2 °С.

4. Підрахувати загальне число ушкоджених і зруйнованих ниток Н0.

5. Обчислити сховану прорубку тканини П0, % по формулі:

ПС = 100(Н0Я)/К0           (4.4)

6. Обчислити загальну прорубку тканини П0, % по формулі:

П0 = 100 Н0/ К0       (4.5)

7 .Результати обчислень представити у вигляді табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Результати визначення ушкодження матеріалу голкою швейної машини

Вид проби

Загальне число проколів голкою, К0

Число зруйнованих ниток, НЯ

Явна прорубка, ПЯ, %

1

2

3

4

Продовження       таблиці 4.2

Вид проби

Число зруйнованих й ушкоджених ниток після прання, Н0

Схована прорубка, ПС, %

Загальна прорубка, П0, %

1

5

6

7

4.5. Визначення ступеня сминаемости матеріалу

1. Вирізати два зразки розміром 130 х 15 мм, один уздовж основи й один уздовж утка.

2. Кожен зразок скласти уздовж, формуючи петлю (мал. 4.5, в) таким чином, щоб верхня частина зразка тканини становила 1/3 його довжини а, нижня – 2/3. Закріпити зразок у штативі.

3. Виміряти висоту петлі до зминання В1 у місці її максимального розширення.

4. Установити зверху на петлю вантаж 1,5 кг на 15 хвилин (мал. 4.5,б).

5. Зняти вантаж. Виміряти висоту петлі В2 (мал. 4.5, в).

6. Обчислити коефіцієнт сминаемости КСМ, по формулі:

КСМ = (В1, – В2) / В1,        (4.6)

Рис. 4.5. Визначення сминаемости матеріалу

7.Результати вимірів й обчислень представити у вигляді табл. 4.4

4.6.Визначення сипучості матеріалу

1. Із крапкової проби вирізати елементарну пробу розміром 30 х 40 мм.

2. Препарировальной голкою зі зразка витягнути по одній нитці з основи й утку.

3.Далі витягати одночасно дві, три, чотири й так далі збільшуючи по одній нитці доти , поки нитки не будуть витягатися із зусиллям.

4. Зробити висновок про сипкість матеріалу, ґрунтуючись на кінцевій кількості ниток, Якщо три - п'ять ниток витягається легко, то тканина вважається сипучою.

5. Результати представити в табл. 4.4.

Таблиця 4.4. Результати визначення сминаемости й сипкості тканини

Вид матеріалу

Зразок матеріалу

Коефіцієнт сминаемости, КСМ , %

Відомості про сипкість матеріалу

По основі

По утку

1

2

3

4

5

5) У висновку необхідно показати залежність параметрів механічних властивостей текстильних матеріалів від волокнистого складу й виду переплетення.