Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення структурних характеристик ткани", страница 2

Мs=м*106/(LВ)       (3.13)

Поверхневу щільність можна розрахувати за структурними показниками тканини:

Мs=0,01(По то + Пу ту)η           (3.14),

де η коефіцієнт, що враховує зміни маси в процесі її вироблення й обробки.

За даними проф. Н. А. Архангельського, коефіцієнт η залежить від виду тканини:

Вид тканини

Значення η

Бавовняна

1,04

Вовняна гребенна

1,25

Тонкосукняна

1,3

Грубосуконна

1,25

Лляна

0,9

Відхилення значень поверхневої щільності, отриманих експериментальним і розрахунковим методами, не повинне перевищувати 2 %.

∆М=(МЭКС. - Мр) 100/Мр          (3.15)

Внаслідок гігроскопічності текстильних волокон і ниток поверхнева щільність тканини може істотно змінюватися залежно від її вологості. Тому поверхневу щільність тканини визначають при нормованій вологості.

4.Порядок виконання роботи

4.1 Елементарні проби з розмірами 110x60 мм підготовляють до визначення шляхом вирівнювання їхніх розмірів до 100x50 мм. Для визначення лінійної щільності по основі готовлять 2 проби, а по утку 3 проби.

4.2. Визначити середню масу підготовлених проб.

4.3 Число ниток основи та утка підраховують по довжині 50 мм короткої сторони елементарної проби й перераховують на довжину 100 мм.

Найбільше поширення має стандартний метод, при якому для підрахунку числа ниток тканина розглядається через лупу. Такий спосіб визначення щільності досить кропіткий і вимагає не тільки більших витрат часу, але й напруженої уваги. Тому на практиці використовують спеціальні прилади.

Стандартом рекомендується 2 способи визначення щільності тканини:

1)         по бахромі

2)         шляхом висмикування ниток

По першому способі на кінці пробної смужки зачищають бахромку довжиною 5 мм і користуючись двома препаріровальними голками підраховують число ниток через лупу, а також визначають рапорт переплетень.

По другому способі визначають число ниток у щільних тканинах. Зачищають бахрому, після чого відрізають смужку тканини з бахромою, загальною шириною 20-25 мм. Число ниток підраховують, висмикуючи їх з отриманої стрічки по всій її довжині (50 мм). При цьому нитки складають десятками. Число ниток розраховують як середнє арифметичне двох вимірів основи й трьох вимірів утку.

4.4. Для визначення товщини ниток у тексах зважують 2 пуч основних і три пучки по 10 ниток утокових і підраховують середню масу по формулах:

q0=(q1+q2)/2   (4.1)

qy=(q1.+q2+q3)/3      (4.2)

Лінійну щільність ниток розраховують по формулі:

Т0=q0/L0  (4.3)

Тy= qy/Ly (4.4),

деL0 й Ly – загальна довжина пучка ниток основи й пучка ниток утку, км.

4.5.       Розрахунок номера ниток проводять по формулі:

N=1000/Т      (4.5)

4.6.       Розрахунок діаметра ниток проводять по формулі:

d= АТ/31,6         (4.6)

Експериментально знайдені значення коефіцієнта А наведені нижче:

Сировина

Значення А

Бавовняне

1,19-1,26

Лляне

1,00-1,19

Вовняне

1,26-1,76

Віскозне

1,26

Капронове

1,19-1,46

4.7.       Розрахувати лінійне заповнення по формулах 3.1 й 3.2.

4.8.       Визначивши рапорт переплетень і число полів зв'язку різних систем ниток у межах рапорту, розрахувати лінійне наповнення по формулах 3.3 й 3.4.

4.9.       Розрахувати поверхневе заповнення по формулі 3.5. і поверхневу пористість по формулі 3.6.

4.10.     Розрахувати коефіцієнти зв'язаності по формулах 3.7 й 3.8.

4.11.     Розрахувати поверхневу щільність тканини по формулі 3.14.

4.12.     Знаючи масу стандартних зразків тканини розрахувати масу 1 м 2 тканини по формулі 3.13.

4.13.     Розрахувати відхилення значень поверхневої щільності по формулі 3.15 і зробити висновок про точність визначень поверхневої щільності.

4.14.     Заповнити таблицю 1 результатами визначень.

Табл.1.

Характеристика тканин

Тканина

Середня маса зразків тканини, mср.,г.

Кількість основних ниток рапорту, Rо

Кількість ниток утка в рапорті, Ry

Кількість основних полів зв’язку в рапорті

1

2

3

4

5

Тканина

Кількість уткових полів зв’язку в рапорті

Кількість ниток основи на 100 мм ширини тканини, П0

Кількість ниток основи на 100 мм довжини тканини, Пу

Середня маса пучку основних ниток, q0 ,г.

1

6

7

8

9

Тканина

Середня маса пучка уткових ниток, qу ,г.

Лінійна щільність основних ниток, Т0, текс.

Лінійна щільність ниток утка, Ту, текс.

Номер ниток основи, N0, м/г.

1

10

11

12

13

Тканина

Номер ниток утка, Nу, м/г.

Діаметр ниток основи, do, мм.

Діаметр ниток утка, dу, мм.

Лінійне заповнення по основі, Е0,%

1

14

15

16

17

Тканина

Лінійне заповнення по утку, Еу,%

Лінійне наповнення по основі, Но,%

Лінійне наповнення по утку, Ну,%

Поверхневе заповнення , ЕS.%

1

18

19

20

21

Тканина

Поверхнева пористість, RS, %

Коефіцієнт зв’язаності по основі, Ко

Коефіцієнт зв’язаності по утку, Ку

Тканина

Поверхнева щільність тканини, МS г/м2.

Розрахункова поверхнева щільність тканини, МSP, г/м2.

Відхилення значень поверхневої щільності, М,%

4.15. У висновку відобразити співвідношення відхилення значення поверхневої щільності до нормативної величини.