Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення міцності й подовження пряжі й ниток", страница 3

Таблиця 4.1  Результати вимірів.

Номер випробування

Лінійна

щільність (Т), текст

Розривне навантаження (Рр), гс

Відноснерозривне навантаження (Ро), гс /текст

Відносне

розривне подовження

 

мм

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середньоарифметичне

4.4. На підставі даних таблиці 4.1 обчислити абсолютне  значення різниці (X) між середньоарифметичним розривним  навантаженням (Рр порівн.) і окремими показниками випробувань (Рр х).

Х= Ррср. - Ррх(4.2).

4.5.  Для кожного значення X обчислити X2 й ∑X2. Результати обчислень занести в таблицю 4.2

Таблиця 4.2 Результати обчислень X. X2, ∑Х2

випробувань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ррх

X

X2

4.6. На підставі розрахункових даних визначити середньоквадратичне відхилення (σ) коефіцієнт варіації (С) і коефіцієнт якості (К).

σ = X2 /n - 1                     (4.3),

де n - загальне число випробувань.

                                    σ

С = ------- 100%(4.4)

Рр. Ср

Ро. ср

К=  ----------- ------------------------ (4.5).

                                             С

Де Ро ср.– середньоарифметичне відносне розривне навантаження.

Результати обчислень занести в таблицю 4.2

Таблиця 6  Значення середньоквадратичного відхилення й коефіцієнтваріації.

Середнє значення

Середньоквадратичне відхилення, σ

Коефіцієнт варіації (С), %

Коефіцієнт якості , К

Лінійна щільність (Тсрю),текс

Розривна загрузка (Рр. ср.) гс.

Відносне розривне навантаження (Ро ср.)гс/текс

1

2

3

4

5

6

4.7.  На підставі зіставлення отриманих даних і ДСТУ 9092-81 зробити висновок про відповідність ниток ( пряжі) ДСТУ.

У висновкувідзначити які характеристики ниток визначалися за допомогою якого методу, а так само відповідність ниток по цих.