Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення крутки та укрутки пряжі та ниток", страница 3

Рівномірність має велике значення для швейних ниток і крученої пряжі, застосовуваної у швейному виробництві. Сукрутини нерівновагих ниток застряють в отворах голок швейних машин або нитконапрямляча  й викликають обрив нитки.

Для додання швейним ниткам необхідної врівноваженості їх піддають додатковій крутці. Первісна прядильна крутка незначно впливає на міцність ниток ( коефіцієнт крутки дорівнює α = 35 - 41 ). При остаточної крутці α = 56-58 і при цьому волокна міцно закріплюються в структурі ниток. Співвідношення коефіцієнтів прядильної й остаточної круток для бавовняних швейних ниток (α0 /α) дорівнює 1,7. Чим вище α остаточної крутки, тим менше зрушуються витки крутки швейної нитки при її переміщенні через вушко голки.

Для одержання врівноважених по крутке ниток повинні бути правильно підібрані величини прядильної й остаточної круток й їхнього напрямку, тобто, співвідношення S / Z й Z / S. Тому що в процесі утворення стібка перевага має крутка Z , то для однокруної пряжі краще співвідношення S / Z.

4. Порядок виконання роботи

4.1. Визначення лінійної щільності ниток

Замірити довжину відрізків ниток і зважити їх на технічних вагах . Визначення зробити відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 22665 - 83 . ДЕРЖСТАНДАРТ 6809 - 87 і ДЕРЖСТАНДАРТ 24104 - 88 . Розрахувати лінійну щільність по формулі:

Т= m/L                                 (4.1)

де Т- лінійна щільність ниток, Текс; m- маса ниток; г.;

L- довжина ниток, км.

Потрібно виконати до десяти випробувань по кожному виду ниток. Результати занести в таблицю 3.1.

4.2. Визначення напрямку крутки ниток.

Короткі відрізки ниток затиснути пальцями й, тримаючи вертикально, злегка розкрутити верхній кінець ниток. Якщо нитка розкручується в напрямку руху годинної стрілки, розташованої в горизонтальній площині, вона має крутку Z ( шовкова нитка крутку S ). якщо ж проти годинникової стрілки - має крутку S ( шовкова нитка крутку Z). Результати занести в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1 - Результати досвідів.

Номер досвіду

Лінійна щільність Т(текс)

Довжина нитки 1, м

Подовження нитки а, м

Укрутка

L,%

1

2

3

4

5

Продовження таблиці 4.1.

Число крутінь, ДО

Коефіцієнт крутки,  α

Рівномірність нитки, витків

Напрямок крутки (S або Z)

на довжину 1

На 1 м

6

7

8

9

10

4.3. Визначення укрутки й крутки швейних ниток і ниток.

Укрутку й крутку ниток визначають на круткомірі КУ-500. Довжина розкручуваної нитки, що, 250 мм. Попередній натяг залежить від лінійної щільності нитки.

Фактична крутка нитки визначається двома методами

1.Метод безпосереднього розкручування полягає в тім, що відрізок нитки розкручується до повної параллелизации волокон (ниток). По лічильнику круткоміра визначають кількість крутінь.

2.Метод подвоєного крутіння полягає в тім, що злегка натягнутий відрізок пряжі спочатку розкручується, в наслідок чого його довжина збільшується, а потім при тривалому обертанні затискача в тім же напрямку цей відрізок закручується у зворотному напрямку й нитка зменшується в довжині. У той момент, коли довжина буде дорівнює початковій, відзначають показання лічильника й величину зміни довжини нитки.

Тому що крутка визначається числом крутінь, що доводяться на 1 м нитки, показання лічильника множать на 4 при методі безпосередньо розкручування й на 2 при методі прискореного крутіння.

Для визначення крутки бавовняних швейних ниток лінійної щільності більше 84 текс застосовують метод безпосереднього розкручування, для пряжі лінійної щільності менш 84текс - метод подвоєного крутіння. Потрібно виконати до десяти випробувань але кожному виду ниток.

Необхідно обчислити середнє значення числа крутінь і подовження нитки. По формулі 3.1 розрахувати коефіцієнт крутки й по формулі 3.4 укрутку.

Результати вимірів й обчислень занести в таблицю 4.1.

 Зробити висновок про відповідність ДСТУ пряжі за коефіцієнтом крутки.

4.4. Визначення рівномірності крученої нитки.

Нитку довжиною 1 м скласти навпіл і визначити кількість витків, що утворяться на її частині. Визначити відповідність нитки по рівномірності ДСТУ ( повинне бути не більше шести витків). Результати занести в таблицю 41.

5. Оформлення звіту

Звіт про роботу повинен містити заповнену таблицю 4.1, з обчисленими середніми значеннями лінійної щільності, подовження й числа крутінь нитки, а також розрахункові значення укрутки й коефіцієнта крутки нитки.

Звіт повинен завершуватися мотивованим висновком про напрямок крутки пряжі і її відповідності ДСТУ за коефіцієнтом крутки й рівномірності.