Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Асортименти хутряних напівфабрикатів", страница 2

Шкурки ярчиків віком від 2 до 4 днів різних смушкових (українських) порід називають смужкою. Характеризуються вони добре розвиненим на хребтовій частині волосяним покривом у вигляді завитків різної форми, але таких щільних і пружних, які має каракуль.

Шкурки каракулево-смужкових напівфабрикатів сортують за кольором, розмірами, сортам (залежно від блиску, шовковистості, густоти волосяного покриву, форми, розмірів і розташування завитків, їх пружності), а також за наявністю дефектів.

Овчинні. До овчинно-хутрових напівфабрикатам відносяться шкури тонкорунних, напівтонкорунних та полугрубошерстніх овець різних порід. Випускають їх стриженими в натуральному вигляді, пофарбованими (по однотонному, аерографному, трафаретному та іншими засобами), з особою обробкою волосяного покриву, зі штучними завитками.

При вивченні асортименту і проведенні усотуванні овчинно-хутряних напівфабрикатів особливу увагу звертають на стан і характер розвитку волосяного покриву, його однорідність, відношення кількості пухових і остьових волос, а також на колір волосяного покриву наявності дефектів.

Напівфабрикати овчино - шубні виготовляють із шкір грубошерстих овець різних порід. При вивчені асортименту шубної овчини та її сортуванні особливу увагу звертають на розвиток волосяного покрову однорідність , наявність дефектів кожевої тканини.

На відміну від овчино - хутряних напівфабрикатів овчино - шубні випускають довговолосими натуральними або пофарбованими ; волосяний покров їх ,як; правило ,неоднорідний , який складається із остьових, перехідних і пухових волос.

Напівфабрикати із шкур морського звіра. Асортимент напівфабрикатів морського котика включає: натуральні (в нещипаному виді ) - шкури з різко виступаючою жорстокою остю, щільно закриваючою м'якою, шовковисті і рівне по висоті пухове волосся натурального коричневого кольору; щипані - шкурки з вищипаною остю (волосяний покров, який залишився тільки із пухових волос, який фарбують у чорний колір).

Напівфабрикати із шкур тюленей різного віку сортирують по кряжам, розмірам та напівфабрикати белька і по сортах в залежності від розвитку волосяного покриву.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Вивчити зразки різноманітних видів хутрових напівфабрикатів, вказати клас (підклас, групу до якої відноситься напівфабрикат), вивчити відмінні особливості волосяного покрову та шкіряної тканини, визначити призначення в швейному виробництві.

2. Результати спостережень записати в таблицю в послідуючій формі:

Вид напівфабрикату

Клас. Підклас. Група

Натуральний , пофарбований.

Колір

Розмір шкурки

Середня довжина волос

Міцність волосяного покрову

Характер волос. покрову (прямо волосся, завидки)

Кряж

 Призначення у швейному Виробництві.

Волосяний покрив

Остисве  волосся

Пухове волосся

Довжина, дм.

Ширина, дм.

Площа, дм.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1.Види хутряної сировини,

2.В чому полягає первинна обробка шкірок.

3.Яка будова шкірки.

4.Дати характеристику основних операцій вичинки хутра.

5.Які основні властивості волосяного покрову.

6.Види хутра в залежності від довжини ості.

7.Зносостійкість хутра.

8.Носкість хутра.

9.Асортимент напівфабрикатів (хутрових).

10.Характеристика штучного хутра.

11.Характеристика хутра на трикотажній основі.

12.Характеристика хутра на тканій основі.

13.Характеристика хутра на клейовій основі.

14.Характеристика прошивного хутра.

15.Характеристика натуральної шкіри.

ЛІТЕРАТУРА

1.Ґрановський Т.С. , Мшвенмерадзе А.П. строение и анализ ткани: Учебник для средних профтехучилищ. – М.: Легкопромбьітиздат, 1988. 96 с.

2.Кукин Г.Н., Соловьева А.Н., текстильное материаловедение (Строение и свойства волокон и нитей): Учеб.для вузов.– М.: Легкопромбьітиздат, 1989.– 352 с.

3.Лабораторний практикум по материаловедению швейного производства: Учеб. пособие для вьісших учебн. заведений легкой промьішленности (БузовБ.А., Пожидаев Н.Н.и др.)

4.Мальцева Е.П. Материаловедение  текстильних и кожевних, меховьіх материалов: Учеб. для средних учебн. Заведений.– М: Легкопромбьітиздат, 1989.– 240 с.

5.Панкратова Н.А., Гапонова В.П. Текстильние волокна: Учебн. Для средних уч. заведений. – М.: Легкопромбнтиздат, 1986р

6.Стельмашенко В.И., Розаренева, матеріалознавство швейного виробництва: Підручник для вузів. – М.: Легкопромбнтиздат, 1987р с. 224