Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Асортименти бавовняних тканин"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“ Асортименти бавовняних тканин ”

з дисципліни: __ ПП.05. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

для студентів__ІІІ__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи: навчитися становити загальну характеристику бавовняних тканин по запропонованому "німому" зразку. На підставі складеної характеристики рекомендувати швейний виріб із тканини даного зразка.

Література: [1, с. 277-282; 2, с. 17-23, с. 26-40, 83-89, с.93-105, с. 137-139; 3, с.211-212, с. 226-233, с.258-261, с.288-289]

1.   Питання для підготовки до роботи

1.  Класифікація бавовняних тканин.

2.  Характеристика асортиментів бавовняних тканин.

3.  Артикул бавовняних тканин.

4.  Основні фізико-механічні властивості бавовняних тканин

5.  Перспективи розвитку асортиментів бавовняних тканин.

2. Завдання для виконання лабораторної роботи

1.  Представити характеристику основних фізико-механічних властивостей запропонованого "німого" зразка.

2.  Вибрати конкретний швейний виріб, який можна виготовити з даного зразка бавовняної тканини. Привести коротку характеристику швейного виробу.

3.  Розставити рангову значимість вимог, пропонованих до даного зразка бавовняної тканини.

4.  Зробити висновок про відповідність даної бавовняної тканини пропонованим вимогам.

5.  Замалювати модель виробу й описати її.

3. Загальні відомості.

Якість одягу визначається ступенем задоволення різноманітних вимог, які пред'являє до неї споживач. У процесі експлуатації одяг задовольняє різні потреби людини – як матеріальні, так і нематеріальні. Основна функція одягу – утилітарна, тобто створення умов для підтримки нормальної життєдіяльності організму людини. Нематеріальні потреби обумовлені естетичними ідеалами й поглядами людини, що сформувалися в тому соціальному середовищі, у якому він живе.

Всі вимоги до одягу, а отже, і її споживчі властивості можна підрозділити на наступні групи: ергономічні (визначаються особливостями людини – антропометричними фізіологічними й іншими й характеристиками середовища) , естетичні вимоги до надійності (терміну служби) виробу, економічні (економічність одягу з погляду витрат споживача на придбання й експлуатацію виробу

Найбільш відомі три види класифікаторів текстильних матеріалів:

1.  Загальносоюзний класифікатор.

2.  Стандартний (за Дст) класифікатор

3.  Прейскурантний (по торговельних прейскурантах) класифікатор.

По загальносоюзному класифікаторі всі текстильні матеріали позначаються 10-ти значним кодом. Перші дві цифри вказують клас продукції, чотири наступні вказують підклас, групу, підгрупу, вид й останні чотири цифри служать для кодування видових асортиментів продукції

В основу стандартної класифікації закладений принцип призначення тканин (стандарти на показники якості). Стандартами тканини підрозділяються на групи:

1)  Бавовняні;

2)  лляні;

3)  вовняні;

4)  шовкові побутового призначення;

5)  тканини з хімічних волокон побутового призначення.

Прейскурантна класифікація найпоширеніша й застосовується при виборі матеріалів для виробів, при виконанні замовлень на поставку матеріалів. Прейскуранти є офіційним документом, у них представлена торгівельна класифікація тканин: бавовняних – прейскурант №030, лляних – №036, вовняних – №032, шовкових – №034

Артикул – умовний номер (або позначення), що привласнюється даному матеріалу, що відрізняється від інших аналогічних матеріалів хоча б одним показником структури або властивостей.

Асортименти тканин залежно від волокнистого складу ділиться на чотири підкласи (1 - бавовняні, 2 -лляні, 3 - вовняні, 4 - шовкові).

Питома вага бавовняних тканин, у загальному випуску тканин, становить більше 60 %. Як правило це класичні, однорідні тканини, вироблювані з бавовни або в суміші з іншими волокнами.

Бавовняні тканини мають наступні позитивні властивості:

1.  Досить висока міцність.

2.  Стійкі до багаторазових вигинів, розтяганню й деформаціям.

3.  Висока гігроскопічність.

4.  Швидко намокають, легко стираються, швидко висихають, добре розгладжуються.

5.  Добре укладаються в настили (до 180 полотен без зсуву) легко ріжуться, не обсипають по зрізах.

6.  Рідко ушкоджуються у швах

Прейскурант бавовняних тканин складається із сімнадцяти груп, але 8 груп виділяються як основні (додаток1).

1 - я група ситцеві тканини. Артикул від 1 до 30 (резерв до 99). Виробляються полотняним переплетенням в основному з кардної однониткової пряжі (лінійна щільність по основі -18, 5 текс, по утку - 15,4 текс) і можуть бути вибіленими, гладко фарбованими або друкованими. Поверхнева щільність цих тканин близько 100 г/м , лінійне заповнення по основі - 50-53%, по утку - 39-43%. Ширина ситців від62 до 95 см.

Похожие материалы

Информация о работе