Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Аналіз дрібно-візерунчастих ткацьких переплетень"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“ Аналіз дрібно-візерунчастих ткацьких переплетень ”

з дисципліни: __ ПП.05. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

для студентів__ІІІ__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи: Ознайомитися з методами аналізудрібно-візерунчастих переплетень, набути навички їхньої замальовки й визначення рапорту.

Література: [1. с. 62-65; 2, с. 90 - 98; 3. с. 147 - 151; 4, с. 67 - 70.]

1. Питання для підготовки до роботи.

1. Класифікація тканин дрібно-візерунчастих  переплетень.

2.  Характеристика тканин похідних переплетень.

3.  Характеристика тканин  комбінованих  переплетень.

4.  Визначення величини рапорту й зрушення.

5.  Тканини, виготовлені дрібно-візерунчастими переплетеннями.

6.  Визначення напрямки ниток основи й утка.

7.  Визначення лицьової й виворітної сторін.

2.Завдання для виконання лабораторної роботи.

1.  Визначити виворітну й лицьову сторони зразків тканин.

2.  Визначити напрямок ниток основи й утка.

3.  Замалювати ткацькі переплетення.

4.  Визначити величину рапорту й зрушення.

5.  Визначити клас, підклас і вид переплетення.

3.Загальні відомості.

Тканини дрібно-візерунчастих переплетень підрозділяються на два підкласи (Додаток 1):

1.Тканини похідних переплетень;

2.Тканини комбінованих переплетень.

Тканини похідних переплетень отримуютьпосиленням одиночних основних або утокових перекриттів полотняного, саржевого йатласного переплетень. Рапорт цих тканин по основі не завжди дорівнює рапорту по утку.

До тканин, утвореним переплетеннями, похідними від полотняного відносяться рогожка й репс.

Тканини переплетення рогожка являють собою подвійне або потрійне полотняне переплетення (мал. 5.а. рис5.б). утворене посиленням перекриттів одночасно по основі й по утку.

Тканини репсового переплетення утворяться шляхом посилення основних й утокових перекриттів полотняного переплетення. Тканини репсового переплетення можуть бути основними (мал. 6, а), коли їхня поверхня утвориться з ниток основи й рубчик стає поперечним, або утоковими, (мал. 6, б), коли нитки утоку перекривають декілька ниток основи й рубчик стає поздовжнім.

а                                         б

Малюнок 5 Рогожка: а – Rо =  Rу  = 4,

б –.R0 = Rу =6.

До тканин, утвореним переплетеннями, похідними від саржевого, ставляться саржа посилена, саржа складна, саржа ламана (зворотна) і ін.


Малюнок 6 Репс: а - основний (поперечний), б - утоковий (поздовжній)


Тканини переплетення посилена саржа виходять при збільшенні довжини одиночних перекриттів саржі простого класу. У порівнянні із простій посилена саржа має більше виразні й широкі діагональні смуги. Зі збільшенням числа ниток у рапорті ширина смуг збільшується. Тканини, вироблені переплетенням посилена саржа, позначаються дробом; вони можуть бути 2/3, 2/4, основними 3/2, 4/2 і двосторонніми 2\2, 3\3 (мал. 7). Найбільш широке поширення мають тканини з переплетенням двостороння саржа. Переплетенням посилена саржа виробляються багато бавовняних тканин одежної групи, а також вовняні тканини.

а                                              б

Малюнок 7 Посилена саржа.     Малюнок 8 Складна саржа.

Тканини, утворені переплетенням складна (багаторубчата) саржа мають рубчики різної ширини. Дробове позначення цієї саржі містить у чисельнику й знаменнику кілька цифр. Наприклад, саржа 2.1.1/1.2.1 (мал. 8) як би складена із сарж 2/1, 1/2 й 1/1. Рапорт складної саржі по основі дорівнює рапорту по утку й відповідає сумі цифр, зазначених у чисельнику й знаменнику. Залежно від співвідношення чисел дробового позначення складної саржі на лицьовому боці тканини може переважати основний або утоковий застил.

Тканина переплетення ламана саржа ("ялинка") будується на базі переплетень простої, посиленої або складної саржі з зміною напрямку діагоналей, у результаті чого утвориться візерунок у вигляді зубців (рис. 9)г Завдяки різному відбиттю світла поверхнею тканини саржевого переплетення, що має нахил діагоналей вправо й уліво, на тканині створюються поздовжні смуги. Злам діагоналі може бути по основі або по утоці через довільне число ниток. Переплетенням ламана саржа виробляються бавовняні й вовняні костюмні тканини типу трико, а також деякі пальтові тканини.

Малюнок 9 Ламана саржа

Похожие материалы

Информация о работе