Членування форми. Композиційні зв’язки частин форми. Зорові ілюзії, страница 3

Послідовна закономірна зміна, зростання чи зменшення форми або проміжків називається ритмічним порядком розташування форми. Метричний порядок необхідно застосовувати у помірній кількості, тому що досить часте повторювання однакових елементів призводить до монотонності та одноманітності. Ритмічної побудови елементів форми на основі симетрії можна досягнути використовуючи ліній силуету, деталей одягу, декоративних оздоблень, фактури, кольору.

Пропорції в одязі. Серед засобів в композиції на 1 місці ставлять пропорції. Розмірні співвідношення елементів форми — це основа, на якій будується вся композиція. Деталі, елементи можуть бути самі по собі гарними, але якщо всю об’ємну структуру не об’єднує чітка пропорційна схема, то складно досягти цілісності форми.

Пропорцією називається розмірне співвідношення 2-х елементів (частин форми).

Пропорції — це певне співвідношення частин форми одягу по величині між собою і в цілому. Від того, в яких співвідношеннях знаходяться окремі частини одягу між собою і по відношенню до фігури людини, залежить загальний вигляд костюму, а також і зовнішній вигляд людини.

Виділяють два основні види пропорцій в композиції: прості (цілочисельні) та складні (ірраціональні).

Прості пропорції — це такі співвідношення, в яких зв’язки виражені дробом, де чисельник і знаменник виступають цілими числами. Наприклад, відношення 1\4 означає, що в прямокутнику поміщається 4 квадрати. В простих відношеннях ясно прослідковується лінійна та об’ємна співрозмірність, що виступає основою їх гармонійності. Набіл виразні  співвідношення 1\2, 1\3 і т.д.

Границею простих співвідношень  є числа до 8. їх можна легко розрізнити на око. Приклад, рукав довжиною 3\4 або 1\4, пальто довжиною 7\8, піджак довжиною 1\2. тим самим вказуючи відношення довжини даного рукава до довжини класичного довгого рукава, довжини укороченого пальто до довжини звичайного довгого пальто.

Прості співвідношення можна застосовувати по відношенню як до фігури людини, так і до інших частин самого одягу. Прості співвідношення називають арифметичними або модульними, тому що в них є єдина вихідна величина, яка служить міркою всіх частин — модуль.

Модуль — це величина, що використовується за основу розрахунків, розмірів будь-якого предмету, виробу, споруди, а також їх деталей, вузлів, елементів, які завжди кратні обраному модулю.

Модуль — це розмір будь-якої частини певного предмету або розмір матеріалу. Приклад: в народному костюмі модуль — це ширина домотканого полотна, шкіри.

Складні пропорції — відношення частин одягу, що отримуються за допомогою геометричних побудов. Такі співвідношення виражаються дробами 3/5, 5/8, 8/13, 13/21. і використовуються як метод уточнення спів розмірності частин одягу та їх членування при моделюванні.

В ірраціональній системі вирішальне значення мають геометричні побудови, що базуються на не співрозмірному відношенні величин. Це відношення діагоналей квадрату до його сторони. Це відношення висоти рівностороннього трикутника до половини його основи — це так званий золотий переріз (1:1,62).

Цей термін ввів Леонардо Давінчі. Користуючись принципом золотого перерізу можна знаходити в композиції найбільш пропорційні відношення. Спочатку знаходять відношення між основними величинами, потім між більшими та меншими.

Арифметичні пропорції в композиції виражають статичність, а геометричні —динамічність. Пропорції мають художнє значення. В мистецтві костюму вони визначають спів розмірність та гармонійність.

Зорові ілюзії

Існує взаємозв’язок між сприйняттям масштабності і членуванням форми. Чим крупніше членування форми, тим вона масштабніша. Масштабна виразність предметів та споруд залежить також від багатьох особливостей зорового сприйняття.

Білі та світлі предмети виглядають більшими, ніж рівні їм по розмірах темні предмети.

Звичайна ілюзія зору  — переоцінка довжини вертикальних ліній у порівняння з горизонтальними. Відповідно форма, розчленована по вертикалі здається вищою, ніж нерозчленована форма, або форма розчленована по горизонталі.

Вірне рішення питання масштабності костюму та його складових частин переважно залежить від розуміння властивостей матеріалів, конструкції виробів та способів їх виготовлення.

Формула філософії давнини „людина є міра всіх речей” виражала сутність масштабності предметного світу, що людина створює все для себе. Взуття, одяг, сумки знаходяться у безпосередній масштабній залежності від людини, її розмірів, зросту, статури.