Характеристика та регулювання механізмів двох-голкової машини 976 класу та підшивальної машини 85 класу, страница 2

Розглянемо будову вузла поздовжніх переміщень. На валу 13 двома упорними гвинтами 10 кріпиться ексцентрик 9, на нього надівається верхня головка шатуна 8. Нижня головка надіта на вісь 6, закріплену упорним гвинтом 7 в повідку 32. Поводок 32 вільно надівається на вал 20, фіксується від осьового зміщення спереду коромислом 28, ззаду установочним кільцем 3 з гвинтом 4. Поводок 32 має вилку, надіту на ролик 33 ексцентричної осі 34, яка запобігає повертанню повідка навкруги осі валу 20. Ексцентрична вісь 34 закріплена упорним гвинтом 35 в отворі платформи.

Якщо під дією ексцентрика 9 шатун 8 буде опускатись, то поводок 32 натискує на установочне кільце 3 і вал 20 разом з петельником 15 переміститься від працюючого.

Регулювання величини ходу петельника 15 в поперечному напрямку регулюють осьовим переміщенням пальця 27 всередині коромисла 28 після ослаблення гвинта 29. Якщо цей палець висунути із коромисла 28, то величина ходу петельника зменшиться. Положення петельника 15 відносно голки регулюється поворотом валу 20 після ослаблення гвинта 30 або поворотом тримача 21 після ослаблення болта 19. при виконанні цього регулювання поворотом махового колеса голки опускають в крайнє нижнє положення, і в цей момент відстань між носиком петельника і голками повинна бути рівною 4 мм. Положення петельника 15 у вертикальному напрямку відносно голки регулюють вертикальним переміщенням після ослаблення гвинта 17. При крайньому нижньому положенні голок носик петельника повинен знаходитись на відстані 8 мм від нижньої площини голкової пластини. Одночасно треба прослідкувати, щоб носик петельника був нахилений під кутом 5° до лінії свого руху. Зазор між носиком петельника 15 і голками, який повинен бути рівним 0,1- 0,15 мм, регулюється переміщенням тримача 21 вздовж валу 20 після ослаблення болта 19. Тривалість руху петельника 15 вздовж строчки регулюється поворотом валу 13 після ослаблення гвинтів 10 ексцентрика 9.

Механізм переміщення матеріалів рейкового типу (рис. 3.36) складається із двох вузлів: вертикальних та горизонтальних переміщень рейки.

Вузол вертикальних переміщень рейки побудований таким чином. На валу 36 (рис. 3.36) двома упорними гвинтами 27 кріпиться ексцентрик 13 підйому рейки. На нього надіта ланка 23, в провушини якої вставляється вісь. На вісь надівається нижнє плече важеля 14 механізму пересування. Вісь в плечі важеля 14 закріплюється упорним гвинтом 24. Важіль 14 надітий на вісь 9, вставлену в отвори рамки 10 і кріпиться упорним гвинтом 11.

Важіль 14 зверху закінчується циліндричним пальцем 21, на ньому стягуючим гвинтом 22 кріпиться тримач 20. В паз тримача 20 вставляється опорна частина рейки 18 і закріплюється притискним болтом 19. На циліндричний палець 21 надіта пружина 16 і гумова прокладка 17, яка запобігає витіканню мастила із картера. Рамка 10 стягуючим болтом 8 закріпляється на валу 1 горизонтальних переміщень. Вал 1 установлений в двох втулках і утримується від осьових зміщень установчим кільцем 15.

Якщо під дією ексцентрика 13 ланка 23 буде підніматись, то важіль 14 на осі 9 повернеться проти годинникової стрілки і рейка 18 підніметься.

Вузол горизонтальних переміщень рейки. На валу 36 двома упорними гвинтами 33 кріпиться корпус 35, в його паз вставляється повзун 31, виготовлений заодно з ексцентриком 30 переміщення. Положення повзуна Зів пазу корпуса 35 фіксується двома пластинчатими пружинами 32, 34. У внутрішній отвір ексцентрика 30 вставляється регулювальний ексцентрик 37. Останній фіксується від повороту двома пластинчатими пружинами 29.

Осьові переміщення регулювального ексцентрика 37 блокуються установчим кільцем 12, яке закріплене на валу 36 стягуючим гвинтом. На ексцентрик 30 надівається передня головка шатуна 7, в яку вкладається голковий підшипник. Задня головка шатуна 7 надіта на вісь 4 і кріпиться в ній упорним гвинтом 5. Вісь утримується в двох отворах рамки 6, яка кріпиться стягуючим болтом 3 на валу 1. Для регулювання довжини стібка в отвір корпусу машини вставлений стержень 25, на який надіта пружина 26.