Характеристика та регулювання механізмів двох-голкової машини 976 класу та підшивальної машини 85 класу

Страницы работы

Содержание работы

Сем 7

Лек 7

Тема: Характеристика та регулювання механізмів двох-голкової машини 976 класу та підшивальної машини 85 класу.

Характеристика механізмів двохголкової машини ланцюжкового стібка 976 класу. Машина 976 класу складається із таких механізмів: механізм голок, механізм петельників, механізм пересування матеріалу, ниткоподавач нижніх петельників, вузол лапки.

Машина 76 класу. Подольського механічного заводу призначена для виконання плоского розпошивного шва і відрізняється від машини 976 класу тим, що має один, а не два петельника. Всі інші механізми за будовою та принципом роботи аналогічні, тому будемо розглядати механізми однієї із них.

Механізм голок. В машині застосовується кривошипно-повзунковий механізм голок. Головний вал розташований під платформою машини і складається із двох колінчатих валів 39, 42 (рис. 3.34), жорстко з'єднаних один з одним за допомогою глухої з'єднувальної муфти 41, закріпленої на кінцях відповідних валів упорними гвинтами 40. На правому кінці валу 39 кріпиться махове колесо 35, до якого притискним гвинтом прикріпляється кришка 34 для зручності обертання махового колеса. Вал 39 утримується у двох кулькових підшипниках 36 і 38, а вал 42-у втулках 44, 5 і кульковому підшипнику 7. До того ж осьові зміщення валу усуваються установчим кільцем, закріпленим справа від втулки 44. На валу 42 кріпиться корпус 48 ексцентрика горизонтальних переміщень рейки 6 із ланкою 46 і ексцентрик 45 поздовжніх переміщень петельника. Коліно валу 42 передає поперечні рухи петельнику. На правому кінці валу 42 кріпиться ниткоподавач 43.

На коліно валу 39 надіта нижня головка шатуна 33, в яку вставляється голковий підшипник. До щік коліна валу 39 притискними гвинтами кріпляться противаги 37 головного валу. Верхня головка шатуна 33 надіта на втулку 29, в яку входить кульовий вкладиш 28. Вкладиш 28 надітий на вісь 27, яка закріплена двома упорними гвинтами 30 в коромислі 31.

Коромисло 31 двома гвинтами 32 кріпиться на верхньому валу 24. Вал 24 коливається у втулках 23, 35, при чому його осьові зміщення усуваються установочним кільцем 26. На лівий кінець вала 24 напресовується коромисло 22, на палець 21 коромисла через голковий підшипник 20 надіта верхня головка ланки 17; нижня головка надівається на палець повідка 16.

Осьові зміщення верхньої головки ланки усуваються притискним гвинтом 18, який загвинчується в торець пальця 21 через шайбу.

До ланки 17 притискним гвинтом 1 прикріпляється ниткоподавач 14. В повідку 16 стягуючим гвинтом 15 кріпиться голковод 11 і ниткоподавач 13. Голковод 11 переміщається в двох втулках 12, 19, закріплених у фронтальній частині рукава гвинтами. На кінець повідка 16 надіто повзун 2, який ходить в напрямлячах 3. Знизу в голковод 11 загвинчується голкотримач 10, до нього притискним гвинтом 9 кріпиться дротяний нитконапрямляч. В отвори голкотримача вставляються голки 8, які закріпляються упорними гвинтами 4. Голки встановлюються довгими жолобками до працюючого.

Якщо під дією коліна валу 39 шатун 33 буде підніматись, то коромисло 31, вал 24 і коромисло 22 повернуться за годинниковою стрілкою і голки 8 опустяться.

Регулювання висоти голок 8 відносно носика петельника відбувається вертикальним переміщенням голковода 11 після ослаблення гвинта 15. Одночасно можна регулювати голки відносно отворів лапки і голкової пластини шляхом повороту голковода 11. Своєчасність вертикальних переміщень голок 8 регулюється поворотом валу 24 після ослаблення гвинтів 32. Кількість ниток, які подаються ниткоподавачами 13, 14 регулюється їх вертикальним переміщенням, після ослаблення гвинтів 1, 15.

Механізм петельника, (рис. 3.35) В зв'язку з тим, що петельник рухається по складній просторовій траєкторії його механізм складається з двох вузлів: поперечних і поздовжніх переміщень петельника.

Вузол поперечних переміщень побудований таким чином. На кульове коліно валу 13 (рис. 3.35) надівається верхня головка шатуна 14, яка замикається кришкою 12 за допомогою гвинтів 11. Нижня головка шатуна 14 надівається на шаровий палець 27, закріплений упорним гвинтом 29 в коромислі 28. Ця головка має знизу кришку 22, прикріплену до шатуна двома притискними гвинтами 23. До кришки 22 притискним гвинтом 25 прикріпляється вилка 24, яка охоплює палець 27. Вилка 24 ліквідує поворотні рухи шатуна 14 навкруги своєї вертикальної осі.

Коромисло 28 стягуючим гвинтом ЗО кріпиться на валу 20 петельника, який утримується в двох втулках 2, 26. Втулка має різьбову заглушку 1, яка запобігає витіканню мастила із картера по валу 20. На передньому кінці валу 20 стягуючим болтом 19 кріпиться тримач 21, зверху в його отвір вставляється петельник 15, який кріпиться упорним гвинтом 17. Якщо під дією коліна вала 13 шатун 14 буде опускатись, то вал 20, коромисло 28 і тримач 21 повернуться за годинниковою стрілкою і петельник 15 буде рухатись вправо впоперек строчки.

Похожие материалы

Информация о работе