Характеристика та принцип роботи напівавтоматів циклічної дії

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра ____Основ виробництва та дизайну________

Конспект лекцій

з дисципліни:   ПП.14  Технологічне обладнання галузі

на тему: Характеристика та принцип роботи напівавтоматів циклічної дії

для студентів___І___курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої

                                Промисловості)                                .                               

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки)

Розроблені: ____доктор пед. наук, професор, Кулик Є.В.__

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Лекція 2

Характеристика та принцип роботи напівавтоматів циклічної дії

Зміст

1.  Напівавтомати циклічної дії.

2.  Особливості роботи петельних машин-напівавтоматів.

3.  Процес виготовлення закріпок.

Література

а) основна:

1.   Антонов Г.К. Обустройство и ремонт бытовых швейных и вязальных машин: учебник. / Антонов Г.К. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 267 с.

2.   Кучер З.С. Обладнання швейного виробництва: навч. посібник. / Кучер З.С. – Кривий Ріг.: Видавництво «ЯВВА», 2005.– 508 с. іл.

3.   Рябчиков М.Л. Розрахунок та конструювання машин легкої промисловості: підручник. / Рябчиков М.Л., Дейнека І.Г. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2010. – 264 с.

б) додаткова:

4.   Ермаков А.С. Оборудование швйеных  предприятий / Ермаков А.С.  – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 432 с.

5.   Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: учебное пособие. / Исаев В.В.  – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 232 с.

6.   Маракушев Е.А. Машины швейного производства. / Маракушев Е.А., Ресанов С.И., Эппель С.С. – К.: Техника, 2001. – 324 с.

7.   Рейбах Л.Б. Оборудование швейного производства. / Рейбах Л.Б. – М.: машиностроение, 2004, – 288 с.

8.   Франц В.Я. Оборудование швейного производства / Франц В.Я. – Издательсктй центр «Академия», 2002. – 448 с.

9.   Франц В.Я. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт швейного оборудования / Франц В.Я. – М.: Аcademia, 2005. – 320 с.

10. Франц В.Я. Швейные машины / Франц В.Я. – М.: Академия, 2004. –160 с.

в) Інтернет-ресурси:

1.   http://refs.co.ua/71663-Raschet_privoda_shveiynoiy_igly.html (Розрахунок приводу швейної голки)

2.   http://www.sewing.kiev.ua/?gclid=CJWHyrGI-7ICFch2cAodcAYA6w

3.   http://navigator.kh.ua/

4.   http://www.sewing.-grand.ru/articles/material18/–49k

5.   nstitute.com.ua/searchdirect.php?ID=2584680

6.   ncpn.net.ua/klasifkacya-shveynih-mashin.html

7.   ncpn.net.ua/shveyne-obladnannya1.html

1. Напівавтомати циклічної дії.

Автоматизація швейного виробництва ставить перед собою дві основні задачі: підвищення продуктивності праці та звільнення робітниці від одноманітних, монотонних робочих прийомів, що повторюються в процесі пошиття. Тому від універсальних машин швейне машинобудування перейшло до випуску спеціальних машин, а потім і до спеціальних автоматизованих машин та агрегатів. Швейні машини почали оснащувати пристроями автоматичного пуску та зупинки, автоматичного обрізування ниток та підйому лапки, лічильниками готової продукції, пристроями, що сигналізують про відхилення від нормального ходу процесу пошиття.

В ґудзикових машинах з'явились бункерні пристрої із автоматичною подачею ґудзиків в зону пошиття, автоматичним поворотом їх в процесі пришивання ґудзика та обрізанням ниток в кінці операції. У зшивних напівавтоматах стали успішно застосовуватися роботи-маніпулятори, які виготовлені з використанням елементів пневматики та мікроелектроніки.

Почався період переходу до напівавтоматів, які не потребують постійної присутності оператора поряд з машиною. Тому основною задачею стала підготовка спеціалістів, які вміли б користуватися сучасним обладнанням та обслуговуючого персоналу (пневмоавтоматчики, електроавтоматчики, електронники),що його могли б регулювати.

Можна розділити напівавтомати на дві великі групи: циклічної дії та спеціального призначення. Напівавтомати циклічної дії – це перш за все петельні, ґудзикові та закріплювальні машини. Напівавтомати відрізняється, видом виготовленої петлі або закріпки, видом ґудзика, який пришивається, а також призначені для певного асортименту одягу – білизна, костюми, пальто.

2. Особливості роботи петельних машин-напівавтоматів.

Похожие материалы

Информация о работе