Характеристика механізмів машини 51 класу та принцип їх роботи. Способи регулювання, страница 5

4.  Які конструктивні особливості механізму голки машини  51 класу?

5.  Чим відрізняються механізми пересування матеріалу машини 1022 класу та 51 класу?

6.  Із яких вузлів складається механізм переміщення матеріалу машини 51 класу?

7.  В який момент не рекомендують підіймати лапку з метою запобігання поломки петельника?

8.  Якими способами можна піднімати лапку в машині 51 класу?

9.  Яку систему мащення має машина 51 класу?

10.  Яка величина заходу лівого петельника за голку при його крайньому лівому положенні?

11.  Які причини поломки голки або петельників можуть виникати в процесі шиття на машині 51 класу?

12.  Яким способом можна відрегулювати тиск лапки на матеріал в машині 51 класу?

13.  Яка особливість будови механізму ножів машини 51 класу.?

14.  Яке призначення механізму ножів машини 51 класу?

Методичні рекомендації до вивчення третього модуля першого рівня складності (М 3/1) Навчальний матеріал третього модуля не простий, тому вивченню першого рівня потрібно приділити більше уваги та часу. Існує велике різноманіття машин ланцюжкового стібка, які відрізняються за призначенням, конструкцією, кількістю ниток, що утворюють строчку. Необхідно навчитися розрізняти їх, для цього пропонуємо скласти зведену таблицю за такою формою.

Засвоївши інформацію про класифікацію машин ланцюжкового стібка за зведеною таблицею можна перейти до вивчення принципу утворення різноманітних видів строчок. Розбираючи схему утворення стібків, доцільно прослідкувати цей процес одночасно і на швейній машині відповідного класу. Для цього в машину заправте нитки різного кольору, що дасть можливість бачити на прошитому матеріалі куди проводить свою нитку петельник чи голка. На кольорових схемах (додатки 11, 12, 13) показано схеми строчки в кольорі. Аналогічні шви отримаєте на досліджуваних машинах, замалюйте їх.

Вивчити регулювання якості строчки на машинах ланцюжкового стібка можна на практичних заняттях. Прошивайте на матеріалі строчку контрастними нитками по відношенню до кольору матеріалу. Матеріал доцільно брати вузькими довгими смужками. Почергово затискайте (чи послабляйте) натяг однієї із ниток і спостерігайте за змінами у строчці. Доцільно свої спостереження фіксувати у зошиті. Проведіть такий експеримент із кожною ниткою окремо, зробіть відповідні записи і повторіть регулювання, щоб запам'ятати місце розміщення ниток у строчці.

З метою збереження машин у робочому стані, регулювання інших механізмів необхідно вивчати теоретично, за схемою та об'єктом вивчення. Простежте, де знаходяться вузли чи деталі, за допомогою яких здійснюються регулювання. Запишіть, які регулювання можна на них виконати. Практично такі регулювання доцільно виконувати по мірі необхідності налагодження машини на якісну роботу.

Після ознайомлення з навчальним матеріалом третього модуля на першому рівні складності з метою самоконтролю пропонуємо відповісти на ряд питань.

Вивчення навчального матеріалу першого рівня складності можна вважати завершеним після виконання відповідних завдань, практичних вправ лабораторної роботи №7 та відповіді на тестові питання.

Переконатися у якості набутих знань, умінь та навичок допоможуть тестові питання , що подані в кінці навчального посібника до модуля МІ/3.

Рекомендована література

1.  Вальщиков Н.М. и др. Оборудование швейного производства. - М.: Легкая индустрия, 1977. - 520 с.

2.  Исаев В.В., Франц В.Я. Устройство и ремонт швейньїх машин: Учебн. пособие. - М.: Легкая и пищевая промьішленность, 1982. - 320 с.