Характеристика механізмів машини 51 класу та принцип їх роботи. Способи регулювання, страница 3

Вузол лапки (рис. 3.32) Лапка 2 через шайбу 22 притискним гвинтом 21 кріпиться до важеля 19. Заднє плече важеля 19 надягається на шарнірний палець 8, закріплений гвинтом в корпусі машини. До лапки 2 притискним гвинтом 1 кріпиться петлеутворюючий палець 24. В паз лапки праворуч вставляється напрямник 3 ланцюжка, його стержень 20 гвинтом 5 кріпиться в тримачі 4. Тримач 4 вставляється у вільний паз лапки 2, напрямник 3 знаходиться під дією пружини 23. В отворі рукава машини вставляється пружина 15, зверху вона упирається в регулювальний гвинт 14, а знизу через упор 7 створює тиск лапки 2 на матеріали.

Підняти лапку над голковою пластиною можна вручну чи натиском на педаль. Для ручного підйому у важіль 19 загвинчується ексцентричний палець 17, що закріплюється в ньому контрольною гайкою 18. Під пальцем 17 на шарнірному гвинті 6 утримується важіль 16 ручного підйому лапки 2. Для ножного підйому лапки в корпусі машини загвинчується гвинт 10, на нього надягається важіль 9, переднє плече якого підводиться знизу під виступ важеля 19. На гвинт 10 надягається пружина 12, яка прагне повернути важіль 9 за годинниковою стрілкою. Гвинти 11,13 закріплені гайками, обмежують кут оберту важеля 9.

Для підйому лапки 2 натискають на педаль, важіль 9, обертаючись проти годинникової стрілки, своїм переднім плечем обертає важіль 19 також проти годинникової стрілки і лапка підіймається. Не можна підіймати лапку 2, коли правий петельник знаходиться над голковою пластиною.

Регулювання тиску лапки 2 на матеріал відбувається за допомогою гвинта 14. Положення лапки 2 відносно рейки регулюється і. поперечним зміщенням після ослаблення гвинта 21.

Положення пальця 24 відносно голки і ножів регулюється його переміщенням впоперек лапки 2 після ослаблення гвинта 1.

Висота підйому лапки рукою регулюється поворотом ексцентрикового пальця 17 після послаблення його контргайки 18.

При повороті лінії ексцентриситету пальця 17 вниз лапка буде підніматись над голковою пластиною на більшу висоту

Висота підйому лапки може бути відрегульована за допомогою гвинтів 11, 13. Гвинт 21 обмежує висоту підйому лапки, а гвинт 13 – кут повороту важеля 9 за годинниковою стрілкою.

Механізм ножів (рис. 3.33). На головному Валу 6 закріплений вільний ексцентрик 5, на нього надіта нижня головка шатуна 7. Верхня головка надягається на шарнірну вісь 8, закріплену гвинтом 11 у важелі 12 верхнього ножа. Важіль 12 надягнений на шарнірний палець 10, закріплений гвинтом 9.

Важіль 12 закінчується вилкою, в її отвори своєю циліндричною порожнистою віссю 19 вставляється тримач 22. Зверху в пах тримача 22 вставляється верхній ніж 4 і клин 21, з правого боку в порожнисту вісь 19 – стержень 18; в неї загвинчується гвинт 17, створюючи нерухоме 13 кріпиться хомутик 14, його ріжки охоплюють планку 16, прикріплену двома притискними гвинтами 20 до вилки важеля 13. В хомутик 14 упирається пружина 15, створюючи тиск верхнього ножа 4 на нижній 27.

Під дією ексцентрика 5 шатун 7 переміститься у вертикальній площині. Якщо він підіймається, то ніж 4 і важіль 12 повертаються проти годинникової стрілки, тобто ніж 4 теж підіймається.

Знизу до корпусу машини притискним гвинтом 30 кріпиться колодка 29. її положення фіксується двома упорними гвинтами 2, 28, що закріплені контргайками. Знизу в паз колодки 29 вставляється нижній ніж 27. Він проходить через головку гвинта 26, в якій є паз. При загвинчуванні гайки 3 гвинт 26 переміщується ліворуч і затискує нижній ніж 27 в пазу колодки 29. Для того, щоб ріжуча кромка 25 верхнього ножа 4 щільно притискалась до нижнього ножа 27, в неї упирається лівий кінець упорної пластини 24, прикріпленої притискним гвинтом 23 до корпусу машини.