Характеристика механізмів машини 51 класу та принцип їх роботи. Способи регулювання, страница 2

Вузол горизонтальних переміщень передньої рейки має таку будову: на головному валу 35 двома гвинтами 31 кріпиться корпус 30 регулятора довжини стібка. В нього вставляється повзун 34, виготовлений разом із сферичним ексцентриком 33. Положення повзуна 34 фіксується регулювальним гвинтом 29, до того ж його буртик входить в розточку повзуна 34 з внутрішньої сторони. Притискний гвинт 32 своєю головкою упирається в повзун 34, перешкоджає його переміщенню вздовж паза корпуса 30. На ексцентрик 33 надягнута передня роз'ємна головка шатуна 28, задня головка надягнута на гвинтову шпильку 36 і стягується на ній гвинтом 22. Гвинтова шпилька 36 загвинчується в коромисло 24 і закріплюється гайкою 27. Коромисло 24 стягуючим гвинтом 23 кріпиться на порожнистому валу 10, який утримується в двох розрізних втулках 25, закріплених гвинтами 26. Разом з валом 21 відлита рамка 20, в її отвір вставлено вісь 16, а на неї надягнутий важіль 19 закріплений гвинтом 18. До переднього плеча важеля 19 притискним гвинтом кріпиться передня рейка 2.

Якщо під дією ексцентрика 33 шатун 28 переміститься до працюючого, то коромисло 24, вал 21 і рамка 20 повернуться проти годинникової стрілки. Рейка 2 перемістить матеріал від працюючого.

Вузол горизонтальних переміщень задньої рейки рамки 20 на лівій стійці має паз, в який вставляється нерухомий зубчатий сектор 15. В цей сектор загвинчується шарнірний гвинт 9, на якому утримується трьох-плечовий важіль 14. В нижнє заднє плече важеля 14 загвинчується шарнірний гвинт 12, на якому утримується рухомий зубчастий сектор 11. На гвинт 12 надягнута пружина 13, яка прагне повернути сектор 11 проти годинникової стрілки; його зубці входять в зачеплення із зубцями нерухомого сектора 15, фіксуючи положення важеля 14. Переднє плече важеля 14 за допомогою шарнірного гвинта 17 з'єднується із ланкою 8. Передня головка ланки 8 за допомогою шарнірного пальця 7 з'єднана з важелем 6 задньої рейки 3, яка прикріплена до нього притискним гвинтом 1. У важелі 19 запресований стержень 37, який входить в осьовий паз важеля 6. Таке з'єднання дозволяє важелю 6 переміщуватись по горизонталі відносно важеля 19 і разом з ним здійснювати вертикальний рух.

Під дією рамки 20 важіль 14 може здійснювати коливні рухи. Якщо важіль 14 разом із рамкою 20 обертається проти годинникової стрілки, то ланка 8 і важіль 6 разом з рейкою 3 переміститься на меншу величину ніж рейка 2.

Вузол вертикальних переміщень: на лівій частині головного вала 35 гвинтом кріпиться здвоєний ексцентрик, на його ліву частину 5 надягнута серга 4. Палець серги 4 вставлений в отвір важеля 19. Регулювання  довжини  стібка  визначається   переміщенням рейок 2 і 3, проводиться за допомогою гвинта 29 після ослаблення гвинта 32. При відгвинчуванні гвинта 29 довжина стібка збільшується.

Висота підйому рейок 2 і 3 регулюється їх вертикальним переміщенням в межах овальних прорізів після ослаблення гвинта 1 і гвинта кріплення рейки 2. Величина переміщення задньої рейки 3 регулюється поворотом сектора 11 шляхом натиску на його заднє плече і поворотом проти годинникової стрілки, при цьому зубці сектора 11 виводяться із зачеплення з зубцями сектора 15. Потім важіль 14 обертається на гвинті 9. При повороті важеля 14 за годинниковою стрілкою величина переміщення рейки З зменшується.

Своєчасність горизонтальних переміщень рейок 2, З регулюється поворотом головного валу 35 після ослаблення гвинтів 31 корпуса 30.

Положення рейок 2, 3 в прорізах голкової пластини регулюється поворотом вала 21 після ослаблення гвинта 23, якщо рейки необхідно перемістити поперек осі головного валу 35. Якщо потрібно переміщувати ці рейки вздовж осі головного валу, то крім гвинта 23 ослаблюють гвинти 26 і весь вал 21 разом з втулками 25 переміщують вздовж осі 10.