Характеристика механізмів машини 51 класу та принцип їх роботи. Способи регулювання

Страницы работы

Содержание работы

Сем 7

Лек 6

Тема: Характеристика механізмів машини 51 класу та принцип їх роботи. Способи регулювання.

Машина 51 класу складається із таких механізмів: механізм голки, механізм петельників, механізм переміщення матеріалів, вузол лапки, механізм ножів.

Механізм голки (рис. 3.29) Головний вал 27 обертається в двох втулках 26 і 28, закріплених гвинтами в корпусі машини. На правому кінці головного валу 27 гвинтами кріпиться махове колесо 25. Головний вал 20 має коліно 19 з циліндричною цапфою. На неї надягається кульовий шарнір, що складається з двох половинок 17, 18. На них надягається нижня роз'ємна головка шатуна 15. В верхню половину 17 кульового шарніра і в паз нижньої головки шатуна 15 вставляється циліндрична шпонка 16, що усуває поворотні хаотичні рухи шатуна відносно кульового шарніра. Верхня роз'ємна головка шатуна 15 надягається на кульовий палець 21, закріплений двома гвинтами в коромислі 23.

Використання кульових шарнірів необхідно тому що рух вертикальної площини передається в горизонтальну. Коромисло 23 виготовлено разом з віссю 13, що утримуються в двох втулках рукава машини, і між ними на вісь 13 двома болтами 14 кріпиться коромисло 12. Це коромисло за допомогою ланки 10 з'єднується з повідком 6, до того ж з'єднання здійснюється за допомогою двох шарнірних пальців 9, 11, закріплених стійкими гвинтами в коромислі 12 і повідку 6. В повідку 6 стягуючими гвинтами 7 кріпиться голковод 4, який переміщується в двох втулках 5, 8, що закріплені двома гвинтами. Знизу в отвір голковода 4 вставляється і в кільці 3 закріплюється гвинтом 2 голка 1. Використання кільця 3 необхідне для збільшення витків різьби, так як голковод 4 є тонкостінним. Голка 1 встановлюється довгим жолобом без виступу до працюючого.

 Якщо під дією коліна 19 головного валу 20 шатун 15 буде підійматись, то коромисла 23, 12 та їх вісь повернуться проти годинникової стрілки і ланка 10 опустить голковод 4 і голку 1.

Регулювання висоти голки відносно лівого петельника відбувається вертикальним переміщенням голковода 4 після ослаблення гвинта 7. Величина ходу голки регулюється переміщенням пальця 21 всередині коромисла 23 після послаблення гвинтів 22. При висуванні пальця 21 хід голки зменшується.

Механізм петельників (рис. 3.30) На лівому кінці головного валу 17 гвинтами 19 кріпиться кривошип 18. На його палець надягається втулка 13 і кульовий шарнір 14. Його осьове зміщення усувається гайкою 16 через шайбу. На кульовий шарнір 14 надягається верхня роз'ємна головка шатуна 11, а в її паз кульового шарніра вставляється циліндрична шпонка 12. Нижня роз'ємна головка шатуна 11 надягається на кульовий палець 10, закріплений гвинтом 9 у важелі 22 правого петельника. Важіль 22 надягнутий на вісь 7, що встановлюється у втулку 21, закріплену гвинтом 20  в корпусі машини і закріплюється в ньому гвинтом 8.

До другого плеча важеля 22 гвинтом 23 кріпиться правий петельник 25. Третє плече важеля 22 за допомогою двох ланок 6 з'єднується з важелем 2 лівого петельника. З'єднання здійснюється через втулки 4, що надягнені на гвинти 5 закріплені контрольними гайками 3. Важіль 2 лівого петельника надягається на шарнірний палець 1, закріплений гвинтом в корпусі машини. У важелі 2 стягуючим гвинтом 26 закріплюється лівий петельник 24.

Якщо під дією кривошипа 18 шатун 11 буде підійматись, то важіль 22 правого петельника повернеться за годинниковою стрілкою і правий петельник 25 переміститься вправо. Ланка 6 опускається, важіль 2 повертається проти годинникової стрілки і лівий петельник 24 переміщується ліворуч. Таким чином, в зв'язку з використанням різних важелів 22 і 2 отримуються злагоджені протилежні рухи петельників.

Регулювання своєчасного підходу носика лівого петельника до голки проводиться його переміщенням вздовж осі головного валу 17 після ослаблення гвинта 26. Для виконання цього регулювання необхідно, щоб у крайньому лівому положенні носик лівого петельника знаходився від голки на відстані 2-3,5 мм.

Для регулювання зазору між лівим петельником 25 і голкою, який повинен дорівнювати 0,05 мм, обертають петельник 25 після ослаблення гвинта 26.

Положення носика правого петельника 25 відносно голки регулюється переміщенням петельника вздовж осі головного валу 17 після ослаблення гвинта 23. При виконанні цього регулювання треба добитись того, щоб правий петельник в своєму крайньому лівому положенні заходив за лінію руху голки на 8-9,5 мм. Величина ходу петельників регулюється переміщенням пальця 10 всередині плеча важеля 22. Якщо його перемістити ближче до вісі 7, то хід петельників збільшується.

Механізм переміщення матеріалів (рис. 3.31) В машині 51 класу використовується диференційний механізм переміщення матеріалів, що складається з двох рейок. Передня рейка переміщує матеріал на встановлену довжину стібка, а задня – на меншу величину. Різниця переміщення запобігає розтягуванню трикотажу в процесі обметування. Механізм переміщення матеріалу складається з чотирьох вузлів: горизонтальних переміщень передньої і задньої рейок, вертикальних переміщень рейок та лапки.

Похожие материалы

Информация о работе