Участь студентів у науковій діяльності, страница 2

5.  Проектування раціональних форм стиснутих елементів конструкцій – один із напрямків попередження надзвичайних ситуацій / К. М. Заїка, О. С. Корнєв, Р. В. Бордюк, Р. Ю. Колков // Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини : збірник наукових праць ІІІ Регіональної науково-практичної конференції інженерно-технологічного факультету. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2010. – Випуск 3. – С. 26-31.

6.  Заїка К.М. Аналіз стійкості стальних деталей змінного поперечного перерізу // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції 22-23 квітня 2010 р. / В 2-х т. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010. – Т. 1. – С. 206.

7.  Заїка Катерина. Оптимальні складені перерізи стальних стиснутих конструкцій та їх елементів // Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору : Матеріали третіх науково-педагогічних читань 14 травня 2010 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010. – С.269-273.

8.  Колков Р.Ю. Оптимальний суцільний переріз стержня за умовою його стійкості // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції 22-23 квітня 2010 р. / В 2-х т. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010. – Т. 1. – С. 207.

9.  Колков Роман. Раціональний суцільний переріз стержня за умовою його стійкості // Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору : Матеріали третіх науково-педагогічних читань 14 травня 2010 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010. – С. 233-238.

10.  Бордюк Ріта. Вплив умов закріплення кінців стиснутих елементів конструкцій на значення критичної сили // Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору : Матеріали третіх науково-педагогічних читань 14 травня 2010 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010. – С. 228-232

11.  Бордюк Р. В. Оптимальні складені перерізи стальних стиснутих конструкцій та їх елементів / Р. В. Бордюк // Проблеми освіти і науки: стан, досягнення і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених, 26 квітня 2011 р. – Полтава : ПНПУ, 2011. – С. 44-50 .

12.  Дослідження стійкості елементів конструкцій з урахуванням умов їх закріплення – один із напрямків попередження надзвичайних ситуацій / Р. В. Бордюк, Р. Ю. Колков, О. М. Кандзюба, О. С. Гезун // Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини : збірник наукових праць ІV Регіональної науково-практичної конференції інженерно-технологічного факультету. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2011. – Випуск 4. – С. 49-51.

13.  Одаренко Олександр Естетичні особливості дизайн-проектування меблів на прикладі М.Тонета / О.Одаренко // Матеріали Міжнародних науково-педагогічних читань молодих учених і студентів [«Становлення та розвиток виробничо-інформаційних і педагогічних технологій»] 19 квітня 2012 р. – Полтава.: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – С. 220-224.

14.  Гаврась Олексій Використання пиломатеріалів в деревообробці / О.Гаврась // Матеріали Міжнародних науково-педагогічних читань молодих учених і студентів [«Становлення та розвиток виробничо-інформаційних і педагогічних технологій»] 19 квітня 2012 р. – Полтава.: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – С. 54-57.