Участь студентів у науковій діяльності

Страницы работы

Содержание работы

8.5. Участь студентів у науковій діяльності

Викладацький колектив кафедри основ виробництва та дизайну проводить активну роботу із залучення студентської молоді до творчої науково-пошукової діяльності. Керівництво проблемними групами (у межах написання бакалаврських та курсових робіт) здійснюється за такими напрямками :

·  Проблеми наукових досліджень у професійній підготовці молоді (науковий керівник: проф. Кулик Є.В. – 10 студентів);

·  Актуальні проблеми машинознавства (науковий керівник: доц. Калязін Ю.В. – 6 студентів);

·  Ергономічні основи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (науковий керівник: доц. Борисова Т.М. – 10 студентів).

·  Професійна підготовка студентів засобами дизайну (науковий керівник: доц. Савенко І.В. – 8 студентів);

·  Технічна і компютерна графіка у змісті підготовки викладачів професійної освіти (науковий керівник: доц. Кузьменко П.І. – 6 студентів).

За результатами діяльності проблемних груп факультет технологій та дизайну щорічно проводить Регіональні науково-педагогічні читання молодих учених та студентів  «Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору» (в 2010 р. учасниками Третіх студентських науково-педагогічних читань стали 15 студентів під керівництвом викладачів кафедри).

Студенти Заїка К.М. (група ПН-35), Корнєв О.С. (група ПН-34), Шило А.Ю. (група ПН-45) брали участь у V Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття» (10-11 березня 2010 р., м. Полтава, ПНПУ).

Троє студентів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта брали участь у Всеукраїнській науковій конференція «Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання» ( 9-10 листопада 2010 р., м. Полтава, ПНПУ).

Студентки Бабенко Р., Курмаз К. брали участь у Педагогічних читаннях «Григорій Ващенко і Антон Макаренко у діалозі з сучасністю» (травень 2010 р., Полтава).

У квітні 2011 р. була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Проблеми освіти і науки: стан, досягнення, і перспективи», учасниками якої стали 20 студентів факультету.

Міжнародні науково-педагогічні читання молодих учених і студентів «Становлення та розвиток виробничо-інформаційних і педагогічних технологій» були проведені 19 квітня 2012 р., цього року 19 студентів стали учасниками науково-педагогічних читань.

Студенти напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні» (19-20 листопада 2013 р., м. Полтава, ПНПУ).

За результатами проведення науково-педагогічних читань та науково-практичних конференцій видані друковані матеріали, 45 студентів мають одноосібні публікації. Серед них є студентські статті у фахових виданнях України. Зокрема:

Студентські статті у фахових виданнях України

Кондель В., Заїка К., Корнєв О., Шило А. Дослідження раціональних форм складених перерізів для стальних стиснутих елементів з урахуванням умов їх закріплення // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – 2009. – № 4. – Т. 14. – С. 18 – 27.

Студентські публікації у інших виданнях

1.  Шило Альона, Заїка Катерина, Корнєв Олександр. Реалізація принципів Болонського процесу та адаптація особистості в науковій роботі майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти // Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття : Збірник наукових праць V Міжнародної студентської науково-практичної конференції 10-11 березня 2010 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010. – Випуск 10. – С. 252 – 255.

2.  Шило Альона. Залежність коефіцієнтів поздовжнього згинання від гнучкості стержнів та міцності сталі // Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору : Матеріали третіх науково-педагогічних читань 14 травня 2010 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010. – С. 279-282.

3.  Корнєв О.С. Вплив умов закріплення кінців стиснутих елементів на значення критичної сили // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції 22-23 квітня 2010 р. / В 2-х т. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010. – Т. 1. – С. 205.

4.  Корнєв Олександр. Аналіз стійкості стальних елементів змінного поперечного перерізу // Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору : Матеріали третіх науково-педагогічних читань 14 травня 2010 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010. – С. 274-278.

Похожие материалы

Информация о работе