Трудове виховання студентів у системі виховної роботи університету, страница 2

–  постійний контроль за виконанням робіт.

Під час виконання таких робіт призначаються керівники груп. На 10 чоловік 1 керівник. Перед проведенням робіт керівник повинен провести обстеження території за визначити обсяг та характери робіт, перевірити наявність та справність необхідного інвентарю та інструментів.

Перед початком робіт зі студентами проводиться цільовий інструктаж безпосереднім керівником робіт. Обсяг та зміст інструктажу визначається залежно від виду робіт. При проведенні інструктажу здійснюється запис у журналі реєстрації інструктажів або у журналі обліку теоретичного і виробничого навчання.

Заборонені види робіт

1. Небезпечні для життя роботи: чищення снігу з покрівлі, миття вікон, заготовка льоду, обслуговування котельних, землерийні роботи, розбирання будівель, роботи з отрутохімікатами та дезинфекція, обслуговування електроустановок та мереж.

2. Небезпечні роботи в епідеміологічному відношенні: прибирання санітарних вузлів, умивальних кімнат, місць загального користування, прибирання і вивіз харчових відходів, збирання вторинної сировини на сміття звалищах, базарах та медичних установах.

3. Роботи, пов’язані з важкими фізичними навантаженнями: розвантажувально-навантажувальні роботи (категорично заборонено: вугілля, цемент, мінеральні добрива та інші хімікати), ковальство, повалення дерев та інші.

Робота на кухні дозволена з 14 років після медичного огляду у медпункті навчального закладу.

При організації робіт з переміщанням важких речей необхідно дотримуватися таких вимог: учнів навчальних закладів дозволяється залучати до переміщення вантажів при умовах: відсутність медичних протипоказань; переміщення займає не більше 1/3 робочого часу; виконання рекомендацій норм до переміщення важких речей (табл. 1, 2); забороняється переміщувати небезпечні вантажі.

Таблиця 1

Граничні норми ваги вантажу для підлітків

Календарний

вік років

Граничні норми ваги вантажу (кг)

Короткочасна робота

Тривала робота

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3

Молоді працівники

18

10

13

7

          Короткочасна робота – це 1-2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу. Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки. Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший відпочинок – не менше 2 хв.

Таблиця 2

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків

у розрахунку на 1 годину робочого часу

Календарний

вік років

Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються (переміщуються) при виконанні роботи

З рівня робочої поверхні

З підлоги

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

16

160

40

80

20

17

272

72

130

32

Молоді працівники

280

80

130

35

Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень). Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвеєра і т. ін. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м. Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.

Пропозиції щодо покращення трудового виховання студентської молоді у ПНПУ імені В.Г. Короленка:

Кураторам академічних груп проводити години спілкування за такими тематиками:

–  Зовнішній вигляд майбутніх учителів

–  Самообслуговування навчального процесу студентської молоді

–  Раціональне харчування студентської молоді

У навчальних аудиторія поставити урни для сміття та призначити академічну групу, відповідальну за порядок в кожній  аудиторії.

Налагодити чергування на поверхах у студентських гуртожитках (особливо у гуртожитку № 3).

Включити до методичного посібника «Школа куратора» матеріал про особливості дій керівників груп по опорядженню прилеглих територій.

При залученні студентів до суспільно-корисних робіт по благоустрою територій дотримуватися затверджених норм та правил проведення опоряджувального виду робіт.

Заступник декана

з виховної роботи

факультету технологій

та дизайну, доцент                                                           Борисова Т.М.