Трудове виховання студентів у системі виховної роботи університету

Страницы работы

Содержание работы

Трудове виховання студентів у системі виховної роботи університету

Трудове виховання – система виховних впливів, яка передбачає залучення дітей і юнацтва з метою їх загального розвитку до трудової діяльності. Трудове виховання притаманне всім історичним формаціям і є найстарішою формою виховання. Серед основних завдань трудового виховання виділять: формування любові до праці, підтримання працездатності, оволодіння трудовими уміннями і навичками, виховання поваги до людей праці й результатів праці.

Залучення молоді до трудової діяльності відбувається через родинно-побутову працю, заняття в навчальних закладах, систематичну продуктивну працю.

Трудове виховання студентської молоді розглядається у тісному зв'язку з моральним, розумовим, естетичним, професійним вихованням. Виховна місія навчальних закладів полягає в тому, щоб праця увійшла в духовне життя особистості, в життя колективу, щоб захоплення працею стало однією з найважливіших якостей людини.

У системі вищих навчальних закладів  трудове виховання здійснюється багатьма педагогічними шляхами: у процесі вивчення психолого-педагогічних та спеціальних предметів, у позанавчальній роботі, у процесі самообслуговування, в родині, під час залучення до суспільно-корисної праці.

Майбутні вчителі, які навчаються у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, впродовж набуття базової освіти усвідомлюють важливість педагогічного впливу та особистого прикладу для формування в учнів трудолюбства, поваги до праці та людей різних професій. Навчання – це один з обов’язкових видів праці для учнівської молоді. Тому вивчення ряду психолого-педагогічних предметів забезпечує майбутніх учителів необхідним запасом знань та вмінь по вихованню гармонійної особистості дитини, одним з аспектів якого є трудове виховання молоді. Цикл спеціальних предметів спрямовує студентів на оволодіння навиками, що часто вимагають безпосереднього прикладання трудових дій та операцій.

Серед важливих чинників трудового виховання є самообслуговування студентської молоді – це і самообслуговування навчального процесу (прибирання навчальних аудиторій, організація робочих місць, охайне ведення конспектів та збереження підручників), і забезпечення належного зовнішнього вигляду майбутнього вчителя (чистий пропрасований одяг, начищене взуття, вдало підібраний костюм для відповідного заходу), і дбайливе ставлення до свого здоров’я (вчасне приготування страв та правильне харчування). Все вище означене переважно залежить від особистих якостей студента.

Більшість навичок трудової діяльності по самообслуговуванню формуються з дитинства в родині і кураторам академічних груп вишу доводиться лише спрямовувати особистості в сторону раціональної та корисної діяльності по формуванню особистісних якостей майбутніх учителів як взірців для учнівського молоді.

Нажаль, ми ще стикаємося з багатьма проблемами по прибиранню навчальних аудиторій. (Скільки залишається сміття в аудиторіях після занять… Прибирають навчальні аудиторії прибиральниці… Чергування в академічних групах майже відсутнє… Серед молоді вважається принизливим підмітати чи мити підлогу… Все частіше говорять молоді люди, що на це не вистачає часу…)

Розподіл функціональних обов’язків у суспільстві стає все більш разючим і ламати стереотипи сучасних молодих людей досить важко. Але вчитель це людина з особливим статусом – вона має виховувати інших людей, а тому має бути прикладом в усьому. Тому нам є над чим працювати.

Студентство педагогічного університету проходить різні види виробничої, польової, пошукової практики, що є одним з вагомих елементів трудового виховання майбутніх учителів. Результати практики показують, що більшість студентів старанно та відповідально ставляться до цих видів навчальної діяльності.

Досить часто студентську молоді залучають до різних видів суспільно-корисної  праці – це опорядження прилеглих до вишу вулиць, парків, очищення водойм, прибережних територій, відновлення історичних та культурних пам’яток. Така діяльність створює можливість для одержання додаткового досвіду як виконання певних видів робіт, так і керування трудовою діяльністю інших.

Залучення молоді до робіт по благоустрою території здійснюється у відповідності з віковими здібностями, станом здоров’я, навичками та знаннями набутими у процесі навчання.

Обов’язковими організаційними заходами під час цих робіт є:

–  відсутність медичних протипоказань (визначаються за результатами медогляду);

–  залучення до дозволених у відповідності з законодавством робіт;

–  проведення інструктажів з охорони праці та з прийомів виконання робіт;

–  роботи повинні проводитися у спецодягу;

Похожие материалы

Информация о работе