Технологія одержання тканин. Будова і властивості тканин

Страницы работы

Содержание работы

Лекція №3

ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ТКАНИН. БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

План:

1.  Прядіння. Загальні поняття про пряжу і процес прядіння.

2.  Класифікація пряжі по основних ознаках. Основні вади текстильних ниток.

3.  Загальна характеристика будови тканин. Основні фактори, які впливають на структуру тканин. Розмірні величини тканин.

4.  Ткацькі переплетення:

5.  Гігієнічні та технічні властивості тканин.

Література:

Основна

1. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство / Лазур К.Р. – Л.: Світ, 2003 р.

2. Матвієвич В.І. Матеріалознавство швейного виробництва / Матвієвич В.І. − Ужгород, 2005. − 70 с.

3. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва / Патлашенко О.А. – К.: 2003 р.

Додаткова

1. Козлова Т.В. Моделювання і художнє оформлення жіночого і дитячого одягу / Козлова Т.В., Ритвінська Л.П., Тимашова З.Н.. – М. Легкопромбитіздат, 1990 р.

2. Бузов Б.А. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства. Учеб. пособие для высших учеб. заведений легкой промышленности / Бузов Б.А., Пажидаев Н.Н.

3. Міщенко Г.І. Технологія ремонту швейних виробів / Г.І. Міщенко, Г.П. Базюк. – К.: Техніка 1991 р.

4. Першина Л.Ф. Технологія швейного виробництва / Першина Л.Ф., С.В. Петрова. – М.: Легпромбутіздат, 1991 р.

5. Порецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Порецька Є.Я.  – К.: Вища школа, 1992 р.

6. Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва: Лабораторно-практичні роботи / Радкевич В.О. – К.: 1995 р.

Прядінням називається сукупність операцій, в результаті яких з волокнистої маси одержується пряжа.

Волокна, які використовуються для прядіння, називаються прядильними. До них відносять: шерсть, бавовну, льон, відходи натурального шовку.

Пряжею називається текстильна нитка, яка складається з поздовжньо і послідовно скручених коротких елементарних волокон. Від довжини і товщини волокон залежить вибір способу прядіння і вид одержаної пряжі.

Способи прядіння:

-  кардний – для бавовняних і штапельних волокон. При цьому способі переробляють волокна середньої довжини;

-  гребінний – довгі волокна шерсті, бавовни, натурального шовку переробляють цим способом. При цьому одержують тонку, рівномірну, гладку пряжу;

-  апаратний – короткі волокна бавовни, шерсті переробляють таким чином і при цьому одержують товсту, рихлу, нерівномірну по товщині пухнасту апаратну пряжу.

Основні операції прядіння:

1.  розрихлювання;

2.  тріпання волокон;

3.  чесання;

4.  вирівнювання і витягування;

5.  передпрядіння;

6.  власне прядіння.

На прядильні фабрики волокна поступають спресованими в кіпи масою 170-250 кг.

Розрихлюванню і тріпанню волокна піддаються при всіх трьох способах прядіння. При цьому проходить розрихлення спресованої маси волокон на окремі комки і часткове відхилення домішок.

Чесання проводиться для кінцевого видалення домішок і роз’єднання комків на окремі волокна. Тонкий прочесаний шар волокон (ватка) перетворюється при кардному способі у стрічку. При апаратному способі прочесана ватка роз’єднується на велику кількість стрічок, які спеціальним пристосуванням закатуються у рівницю, яка безпосередньо попадає на прядильні машини.

При гребінному способі проходить вичісування коротких волокон і утворюється стрічка з довгих волокон.

Вирівнюють і витягують стрічку на стрічкових машинах шляхом з’єднання кількох стрічок в одну і рівномірного її витягування.

Поперепрядіння являє собою поступове витягування стрічки, в рівницю, яке здійснюється на рівничних машинах.

Власне прядіння здійснюється на прядильних машинах і включає в себе заключне витягування рівниці до потрібної лінійної міцності, скручування її у пряжу і намотування пряжі.

На кільцевих прядильних машинах пряжа намотується у формі початка на патрон, який посажений на веретено.

В останній час все ширше використовують безверетенне прядіння, яке дає більш рівномірну пряжу по всіх показниках. Запровадження машини типу БД – 2000, ПТМ – 120-3, ПТМ – 240-Л.

Пряжу можна класифікувати по різних ознаках.

1.  По складу волокон пряжа поділяється на однорідну, яка складається з однойменних волокон (бавовняна, шерстяна), і змішану (неоднорідну);

2.  По обробці і зафарбуванню пряжа поділяється на без обробки, відбілену, гладкофарбовану, кисловану, меланжеву (із суміші кольорових ниток), мулініровану (з двох або більшої кількості різнокольорових ниток), пряжу фасонного фарбування, строкату.

3.  По будові пряжа поділяється на однониточну, трощену, фасонну.

Однониточну пряжу одержують на прядильних машинах шляхом правого або лівого скручування волокон.

Трощена пряжа складається з двох і більше поздовжньо складних ниток не скручених між собою і широко використовується у трикотажному виробництві.

По способу крутіння пряжа поділяється на:

Похожие материалы

Информация о работе