Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна естетика та ергономіка", страница 6

13. Методичне забезпечення

1.  Навчально-методичні комплекси.

2.  Конспекти лекцій.

3.  Інструктивно-методичні матеріали по підготовці студентів до  лабораторних занять.

4.  Модульний тестовий контроль.

5.  Малюнки, схеми, прилади.

6.  Електронний посібник.

7.  Електронні версії лекцій та методичного забезпечення курсу.

14. Рекомендована література

Базова

1.  Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах /А.І. Воловиченко. – К.: Рад. Школа, 1982. – 160 с.

2.  Даниляк В.И. Эргодизайн, качество, конкурентоспособность /Под ред. В.И. Даниляка, В.М. Мунипова, М.В. Фёдорова. – М.: Изд-во стандар­тов, 1990. – 199 с.

3.  Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник / В.М. Мунипов, В.П. Зінченко – М.: Логос, 2001.–356 с.

Допоміжна

1.  Геслер В.М. Основы технической эстетики и эргономики: Учеб. пособие / В.М. Геслер /М-во высш. и сред. спец. Образования РСФСР. Калинин. политех. ин-т., кафедра хим. машиностроения. – Калинин: Б.И., 1974. – 263 с.

2.  ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.

3.  Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення /В.Свірко та ін. (розроб.) – Чинний від 2002.05.01. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 2001. – 8 с.

4.  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності / Сост. М.В. Васильчик, М.К. Медвідь, Л.С. Сарков. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с.

5.  Зельдіс І.В. Наукова організація праці в шкільних майстернях. Посібник для вчителів / І.В. Зельдіс– К.: Рад. школа, 1969. –160 с.

6.  Научные основы обучения школьников труду / Сост. А.Б. Дмитриев. – М.: Педагогика, 1970. – 293 с.

7.  Раченко И.П. НОТ учителя / И.П. Раченко – М.: Просвещение, 1982. – 124 с.

8.  Справочник по прикладной эргономике / Пер. с 4-го анг. изд. Т.П. Бурмистровой; Ред. Мунипов В.М. – М.: Машиностроение, 1980. – 214 с.

9.  Эргономика: Учебник / Под ред. Крылов А.А. –Л.: ЛГУ, 1988.– 184 с.

10. Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку. / Сборник статей. / Перевод с польс. В.Н.Тонина. Под ред. В.Ф.Венда. – М.: Мир, 1971. – 421 с.

15. Інформаційні ресурси

Літературно-методичний фонд кафедри основ виробництва та дизайну та кафедри теорії та методики технологічної освіти, а також бібліотеки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавської обласної бібліотеки імені І.П. Котляревського (адреса: м. Полтава, вул. Леніна 13), бюро метрології та стандартизації (адреса: м. Полтава, вул. Духова 16).

Перелік адрес інтернет-ресурсів

1.  http://toplutsk.com/articles-article_254.html

2.  http://pidruchniki.ws/14821111/bzhd/ergonomichni_vimogi_organizatsiyi_robochih_mists

3.  http://pidruchniki.ws/14821111/bzhd/ergonomichni_vimogi_organizatsiyi_robochih_mists

4.  http://pidruchniki.ws/16850303/bzhd/vimogi_bezpeki_robochogo_mistsya_ergonomichni_vimogi

5.  http://www.parta.com.ua/ukr/school_program/view/724/

6.  http://pidruchniki.ws/1791021136597/pedagogika/ergonomiko-gigiyenichni_vimogi_organizuvannya_robochih_mists_uchniv

7.  http://refs.co.ua/87923-Prepodavatel_vuza_motivaciya_i_stimulirovanie_trudovoiy_deyatel_nosti_Obzor_sociologicheskogo_issledovaniya.html

8.  http://refs.co.ua/71929-Ergonomicheskoe_obespechenie_rabochego_mesta_regulirovshika_radioapparatury.html