Процеси виготовлення швейних виробів, страница 2

Якщо замість випуску виробів підставити вираз

R – тривалість робочого дня;

Т – час виготовлення одного виробу.

Підвищення виробництва праці визначається за допомогою співвідношення

Пт     - Підвищення виробництва праці, %

Qн    -   Нове виробництво праці після застосування найбільш ефективних методів обробки   

Qс   -  існуюче виробництво праці на діючому технологічному процесі. Знаючи що в формулі 1, находять

Тс            - час виготовлення виробу на діючому процесі, сек..

Тн     - новий час виготовлення виробу, який зменшився завдяки використанню більш ефективних методів обробки, сек.

 Крім підвищення виробництва праці для економічної оцінки методів обробки  важливо знати наскільки скорочуються затрати часу на виконання операції при використанні ефективних методів.  Для визначення цієї величини існує формула :

Із формули 2-3 видно, що при одних і тих же значеннях Тс і Тн

підвищення виробництва праці більше скорочення затрат часу

Наприклад:

Діючий метод

Новий метод

Технологічно-неділима операція

час

Обладнання

Технологічно-неділима операція

час

Обладнання

1. Проложити по окату рукава 2-х стягуючих строчок.

2.стягне-ння оката рукава до визначеної величини.

3.Вшивання рукава в пройму.

4.Обметування зрізів шва.

60 сек.

100 сек.

120 сек.

50 сек.

1022кл.

1022кл.

51-264-1кл.

Вшивання рукава в пройму з утворенням зборки по окату рукава

150 сек.

МО-2516 »Джуккі» (Японія)

Всього

Тс=330 с

Тн=150 с

3.Етапи робіт, виконані при виготовленні одягу по індивідуальним замовленням.

Етапи робіт, виконані при виготовленні одягу по індивідуальним замовленням.

 

Прийом замов-лень

 

Конструкт-торська і технолог-гічна підготовка виробни-цтва

 

Розкрій матеріалів

 

Примірка виробу

 

Виготовлення виробу

 

Видача готового виробу

 

Підготов-вка до примірки

 

Повірка якості виробу на фігурі замовника

 

Вибір моделі

 

Вибір мате-ріалів

 

Аналіз мірок замовника

 

Припрасу-вання або пропарю-вання матеріалу

 

Внесення змін в кон-струкцію по резу-льтатам примірок

 

Уточнення посадки виробу на фігурі замовника

 

Зняття мірок

 

Визначе-ння індиві-дуальних особливо-стей будо-ви тіла

 

Видача виробу замов-нику

 

Виявлення дефектів

 

Обробка мілких даталей

 

Вивчення особливості моделі

 

Уточнення форми і пропорцій виробу з урахуван-ням інди-відуальних особливо-стей будо-ви тіла

 

Настила-ння матеріалу

 

Вибір методів обробки

 

Обробка вузлів (ки-шень, за-стібок і тд)

 

Нормування розходу матеріалу

 

Розкладка деталей крою

 

Вибір метода розробки конструкт-ції

 

Оформлення паспорта замовлення і квитанції

 

Монтаж виробу

 

Нанесення не обхід-них ліній і монта-жних при-пусків

 

Уточнення форми, розмірів, положення декоративних і оз-доблюва-льних деталей

 

Обробка виробу(кінцева ВТО, обробка, петель, пришиван-ня ґуд-зиків і т. д)

 

Розробка модельної конструк-ції

 

Розкрій виробу

 

Розробка конструкт-торської документ-тації

 

Контроль якості крою

 

Виявлення і позначе-ння техно-логічних і констру-ктивних дефектів