Процес створення колекцій. Засоби, вимоги, реалізація, страница 4

2.  Колекція, організована на відношенні подібності складових первинних елементів форми, тобто на перевазі подібності, а не різниці. В даному випадку подібними можуть бути види геометричних форм, силуети, лінії, величини, маси, колір та фактура матеріалів, ступінь динамічності або статичності форм і т.д.

Підбір кольорів модна вести у послідовному прирості подібності або різниці тональності, ступеню світлості, ступеню теплоти та холоду, рядів „родственних” поєднань. Для зв’язку моделей в колекції можна застосовувати декоративні лінії та оздоблення з їх послідовним видозміненням від одного костюму до іншого (рис 4.).

3.  Колекція, побудована на відношенні контрасту складових частин первинних елементів форми, є найбільш складною в рішенні, але досить ефектною та виразною. Для композиційного зв’язку тут також можна використовувати властивості будь-яки первинних елементів форми, протиставляючи ці властивості одна одній, збільшуючи чи зменшуючи їх контрастність, а також протиставляючи одну форму іншій або всім іншим або знаходячи інші способи виділення форм, об’єднаних у колекцію.

При підборі кольору контрастні співвідношення будуються на поєднанні кольорів: додаткових, теплих та холодних, чорного та білого.

При підборі мас використовуються протиставлення легкого і важкого, малого та великого.

При підборі силуетів та ліній протиставляють об’ємне та лінійне, вертикальне та горизонтальне, широке та вузьке, гостре, кутувате та плавне, округле. Зв’язки побудовані на контрасті, хоч і найбільш виразні, але вимагають певного почуття міри. Тому кількість моделей, що утворюють колекцію на основі контрастних зв’язків, потрібно обмежувати (рис 5.).

4.  Колекція моделей будується на основі ритму, на повторі в певній послідовності різних елементів форми, таких як колір, фактура, лінії, або будь-яких деталей, через різні, але закономірні інтервали (метричні або ритмічні порядки). Зв’язки моделей в колекцію, побудованої на ритмі , найбільш міцні, виразні та можуть бути використані для будь0якої кількості ведучих форм моделей (рис 6.).

3. Етапи створення модної колекції.

Проектування, розробка та показ (демонстрація) модної колекції костюмів представляє собою єдиний процес створення самостійного художнього твору.

Розглянемо, наприклад, етапи роботи К.Діора над колекцією.

І етап — студія. Джерела, первинні нариси, ескізи, в яких художник відтворює свої ідеї для колекції.

Обговорення ідей, відбір і доопрацювання.

Перші макети, вибір оздоблення і таке інше для вираження прийнятих ідей. Варіанти макетів. Перегляд готових макетів колекції, їх кінцева підгонка та відпрацювання.

ІІ етап — майстерні. Створення, розробка плану колекції (сценарію). Підбір тканин, вибір манекенниць. Виготовлення моделей, примірки, моделі-варіанти, підбір аксесуарів. Робоча репетиція, перегляд та кінцеве доопрацювання колекції. Генеральна репетиція демонстрації колекції.

ІІІ етап — салон для демонстрації колекції. Впровадження.

Розробка плану показу, режисура показу. Порядок показу.

Різні колекції моделей призначення для різних категорій глядачів. По черговість показ також визначається категорією глядачів. Спочатку колекцію переглядають представники преси, потім професіонали, потім її показують широкій публіці.

Література

1.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

2.  Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. – 186 с.

3.  //Легкая промышленность – 2006. – 2007.