Процес створення колекцій. Засоби, вимоги, реалізація, страница 3

Художня система „колекція” визначає сукупність нових пропозицій при проектуванні моделей одягу, побудованих на погодженості, зв’язку та розвитку певних пластичних ідей форми. Колекція розкриває емоційно-художню виразність через художні образи людини в костюмі.

Колекція (у перекладі з латинського означає „збори”) — це систематизовані збори будь-яких однорідних предметів, що мають науковий, історичний, художній інтерес.

Для одночасного показу великої кількості моделей, речей їх потрібно об’єднати в єдине ціле, що відображає стиль сучасності або минулого, образ життя, вимоги розвитку моди. Все це призводить до необхідності розробки нової , широкої по своєму значенню, охвату речей художньої системи — системи „колекція”.

Зазвичай, у кожну колекцію включають декілька груп моделей, що мають конкретне призначення: для осені— зими або весни — літа. Наприклад групи одягу:

—  для відпочинку, для спорту, для туризму, дорожній;

—  нарядний, святковий, вечірній;

—  для дому, для служби, для виходу.

Вимоги до модної колекції визначаються її значенням як художньої системи і полягають у наступному:

–  художньо-образна розробка теми;

–  новизна розробок форми моделей;

–  стилістична ясність розробок моделей у межах теми;

–  композиційний зв’язок моделей в колекції;

–  наявність сценарію, сюжетного плану колекції моделей;

–  наявність сценарію та режисури показу колекції.

Останні два положення необхідні тому, що колекція як художній твір розрахована для показу глядачам, а тому повинна володіти властивостями сценічного дійства, схожого з естрадним мистецтвом.

Різноманітність призначення, подальшого використання визначає вид колекції. Всі види колекцій як художні системи повинні відповідати загальним для них вимогам, але підхід до проектування та розробки моделей, що утворюють колекцію, залежить від їх конкретного призначення: професійного, методичного, спеціального, промислового.

В залежності від етапу створення колекції класифікуються :

– колекції моделей нових пропозицій в розвитку напрямків моди та колекції перспектив моди;

–  колекції методичні, стверджуючі моду;

–  колекції для виставок, та колекції спеціального призначення;

–  колекції для промислового та масового показу.

2. Засоби об’єднання моделей костюмів у колекцію.

Основними засобами об’єднання моделей костюмів в колекції є відношення пропорції та ритміка первинних елементів форми костюму, їх складових частин ,їх особливостей.

Зв’язок форм костюмів на основі первинних елементів форми та їх властивостей з використанням співвідношень між ними — тотожності, рівності, контрасту, а також пропорцій частин форм, різних видів ритміки, повторів, симетрії, урівноваженої асиметрії.

Не все в  колекції може бути пов’язано за будь-яким видом первинних елементів форми або їх властивостей( це може привести до одноманітності) і не всі засоби зв’язку можна застосовувати у рівній мірі.

Існує чотири види зв’язку в колекції:

1.  Колекція будується на відношенні тотожності первинних елементів форми, що складають її костюми. Зв’язок тут утворюється внаслідок повторення у всіх костюмах певної форми, наприклад, геометричної (в силуеті одягу) або матеріалу.

Зв’язок костюмів може бути оснований на тотожності будь-яких властивостей, особливостей форм. наприклад, всі костюми мають однакову динаміку форм або невелику об’ємність або однакове членування форми тощо (рис 3.).