Принцип роботи петельних напівавтоматів ланцюжкового стібка. Характеристика механізмів та способи їх регулювання в машині 62761-РЗ, страница 8

8.  Як взаємодіють між собою механізми в процесі виготовлення петлі?

9.  Яка особливість будови механізму голки машини 62761-РЗ?

10. Як установлюють голку в машині класу 62761-РЗ?

11. Яку функцію виконують петельники та розширювачі в машині 62761-РЗ?

12.  Яке призначення механізму лапок та розширювачів петлі?

13.  В якій послідовності виконуються виметування та прорубування петлі в машині 62761-РЗ?

14. В яких напрямках пересувається платформа машини?

16. Які особливості роботи механізму закріпки в машині 62761-РЗ?

17.  Регулювання яких механізмів та вузлів в машині 62761-РЗ можна виконувати?

18.  Які конструктивні особливості мають напівавтомати циклічної дії ланцюжкового стібка, що випускаються фірмами Японії, Чехії та ін.?

19. Яке призначення машини 811 класу?

20. Із яких механізмів складається машина 811 класу?

21. Яка послідовність виметування петлі на машині 811 класу?

22. Які конструктивні відмінності між машиною 62761-РЗ та 73401-РЗ?

Методичні рекомендації

Ознайомившись з інформаційною частиною змісту навчання третього модуля на третьому рівні складності, ви отримуєте знання про машини-напівавтомати ланцюжкового стібка. Міцність знань з такої складної теми буде залежати від застосованих вами форм самостійної роботи, від пізнавальної активності.

Машини-напівавтомати ланцюжкового стібка мають багато складних механізмів, які  важко регулювати навіть спеціалісту.

Тому вивчення цієї теми можна обмежити ознайомленням з невеликою кількістю напівавтоматів, які є характерними представниками відповідних типів машин. Так, з напівавтоматом для пришивання ґудзиків ви ознайомились на прикладі машини 1095 класу, а з напівавтоматом для виметування петель – на прикладі машини 62761-РЗ, яка може виконувати петлі різної конфігурації з різними видами закріпок на матеріалах різної структури.

Пропонуємо скористатися деякими порадами. Складіть специфікації деталей механізмів петельної машини класу 62761-РЗ та порівняйте її із раніше складеною специфікаціями деталей механізмів петельної машини 25 класу човникового стібка. Визначте, які вузли, механізми чи деталі є однаковими або подібними, а які є специфічними для цих машин. Зверніть увагу, які конструктивні та технологічні особливості мають ці машини.

В процесі роботи швейного напівавтомата доцільно прослідкувати послідовність виметування петлі, коротко записати свої спостереження.

Доцільним буде встановити правильність своїх записів, для цього можна повернутися до інформаційної частини модуля З/З.

На третьому рівні складності вивчаємо правила заправлення машин класу 1095, 62761-РЗ, 8515, елементарні регулювання їх механізмів та регулювання якості строчки. Щоб встановити якість отриманих знань, необхідно виконати вправи лабораторної роботи №9, відповісти на тестові питання та виконати тестові завдання.

На завершальному етапі вивчення курсу "Обладнання швейного виробництва" пропонуємо скласти узагальнюючу таблицю обладнання, яка може мати такий вигляд:

Можна до складу узагальнюючої таблиці №12 включити ті параметри, які на Вашу думку найбільше відображають характеристику обладнання. Узагальнюючу таблицю можна зробити більш детальною.

Навчальна робота із схемами та власне із швейним обладнанням у швейній майстерні, а також порівняльна характеристика машин одного призначення, але різного принципу роботи сприятимуть міцному засвоєнню навчального матеріалу та набуттю навичок розпізнавання різних класів машин, їх робочих механізмів та способів їх регулювання.

Остаточну оцінку рівня знань, набутих вмінь та навичок можна здійснити, відповівши на тестові питання модуля З/З, що поміщені у кінці навчального посібника.

Рекомендована література

1.  Рейбарх Л.Б. Рассказьі о швейньїх машинах. -М: Легпромбьітиздат, 1986. - 160 с.

2.  Исаев В.В., Франц В.Я. Устройство и ремонт швейньїх машин: Учебное пособие. - М.: Легкая и пищевая промьішленность, 1982. - 320 с.

3.  Вальщиков Н.М. и др. Оборудование швейного производства. - М.: Легкая индустрия, 1977. - 520 с.

4.  Франц В.Я., Исаев В.В. Швейньїе машини: Иллюстрированное пособие. - М.: Легпромбьітиздат, 1986. - 184с.

5.  Флерова Л.Н., Золотцева Л.В. Технология и оборудование швейно-трикотажного производства. - М.: Вьісшая школа, 1986. -255 с.