Принцип роботи петельних напівавтоматів ланцюжкового стібка. Характеристика механізмів та способи їх регулювання в машині 62761-РЗ, страница 4

Голковод 5 (рис. 3.66) переміщується зверху в кульковому підшипнику, знизу – в направляючій втулці 7. Знизу в отвір голковода 5 вставляється голка 10, яка закріплюється упорним гвинтом; вісь голки ексцентрична осі голковода 5. Голка установлюється довгим жолобком до працюючого. Знизу в голковод загвинчується гвинт 11, на нього надягається пружина і дві шайби, які є додатковим регулятором натягу верхньої нитки.

Якщо при обертанні головного валу 17 під дією ексцентрика 21 шатун 22 буде підніматися, то важіль 1 повернеться за годинниковою стрілкою і голковод 5 опустить голку 10.

Обертання вертикальному валу 14 і сектору 12 передається від розподільного копіра. Якщо вертикальний вал і сектор 12 будуть обертатися за годинниковою стрілкою, то шестерня 6 своїми приливами поверне направляючу втулку 7 проти годинникової стрілки. Вкладники 8, 9, діючи на поздовжні лиски голковода 5, повернуть його в тому ж напрямку.

В механізмі голки передбачено пристрій для збільшення горизонтальних відхилень голки при виготовленні закріпки.

Висота голки 10 відносно носиків петельників регулюється вертикальним переміщенням голковода 5 після послаблення гвинтів установочних кілець 2,4. При крайньому верхньому положенні голки голковод 5 повинен бути піднятим над верхньою частиною кулькового підшипника на висоту 6,5мм.

Ширина пружків петлі регулюється обертанням ручки 16 відповідно з її градуйованою шкалою. При повороті ручки проти годинникової стрілки ширина пружків буде збільшуватись.

Відстань між пружками петлі регулюється поворотом ексцентричної втулки 15 після послаблення контргайки. При виконанні цього регулювання слід враховувати те, що петлю можна перемістити відносно центру вліво і вправо на 1,5 мм.

Радіальну щілину між зубцями шестерні 18 та 19 регулюють обертанням ексцентричного шарнірного гвинта 20 після послаблення його контргайки.

Щілина між голкою 10 і носиками петельників, яка повинна бути 0,1-0,2 мм, регулюється обертанням зубчастого сектора 12 після послаблення болтів 13. Зміна щілини можлива завдяки ексцентричності осей голки 10 і голковода 5.

Ширина закріпки регулюється обертанням диска 29 після послаблення гвинта 25, тобто при відокремленні штовхача 24 від торця тяги 23 зменшується величина відхилення голки, або ширина закріпки.

Своєчасність включення защіпки 26 регулюється переміщенням кулачка 27 по ободу диску 29 після послаблення гвинта 28.

Механізм петельників і розширювачів. Механізм складається з трьох вузлів: петельників, розширювачів і вузла їх повороту.

На втулку гвинта 26 (рис. 3.67) надягається нижня головка шатуна 23, при цьому гвинт 26 загвинчується в тримач 4. Верхня головка шатуна 23 через втулку 20 і гвинт 21 з'єднується з важелем 9 петельників. Цей важіль надягається на втулку гвинта 8, який загвинчується в стійку петельникової каретки 7. В ліве плече важеля 9 вставляється лівий петельник 14, який закріплюється упорним гвинтом 11; в праве плече упорним гвинтом 16 закріплюється правий петельник 15.

Регулювання (рис. 3.67). Щілина між петельниками 14, 15 і голкою, яка повинна бути 0,1 – 0,2 мм, регулюється обертанням петельників після послаблення їх гвинтів кріплення 11, 16.

Положення петельників 14, 15 відносно вушка голки і їх розширювачів 13, 17 регулюється вертикальним переміщенням після послаблення гвинтів 11, 16.

Положення носиків розширювачів 13, 17 відносно носиків петельників 14, 15 регулюється обертанням обмежувачів 12, 18 після послаблення гвинтів 10, 19. Обмежувачі 12, 18 повинні бути встановлені так, щоб носики розширювачів 13, 17 розташовувались чітко над петельниками, не доторкуючись їх і голки, а вилка лівого розширювача 13 повинна закривати отвір лівого петельника 14.

Вчасний підхід петельників 14, 15 до голки регулюється вертикальним переміщенням тримача 4 вздовж стрижня 27 після послаблення гвинта 5. При виконанні цього регулювання необхідно досягти такого положення, щоб при підніманні голки з крайнього нижнього положення на 2,7-3,5 мм нижня поверхня носиків петельників була б вища вушка голки на 2-2,3 мм.

Своєчасність повороту розширювачів 13, 17 для розширення петель регулюється вертикальним переміщенням тримача 24 після послаблення гвинта 25. Правильною слід вважати таку установку, при якій розширювачі не доторкуються голки при прямому і зворотному русі.