Перелік питань до екзамену з курсу «Технічна естетика та ергономіка» (Сутність та завдання ергономіки. Промислове мистецтво, вимоги технічної естетики)

Страницы работы

Содержание работы

Перелік питань до екзамену з курсу «Технічна естетика та ергономіка»

1.  Сутність та завдання ергономіки.

2.  Історія виникнення ергономічної науки.

3.  Сфери реалізації ергономічних досліджень.

4.  Ергономіка в Україні.

5.  Методи ергономічних досліджень.

6.  Сутність та завдання педагогічної ергономіки.

7.  Внесок відомих педагогів у становлення педагогічної ергономіки (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, Н.К. Крупська).

8.  Напрямки ергономічних досліджень у трудовому навчанні.

9.  Ергономічний підхід до оснащення навчальних майстерень.

10.   Санітарно-гігієнічні умови навчання у виробничих майстернях.

11.   Естетичні умови праці учнів.

12.   Ергономічний підхід до організації робочого місця учні.

13.   Значення режиму праці та відпочинку учнів.

14.   Ергономічний аналіз об’єктів праці учнів.

15.   Ергономічний підхід до вибору інструментів, обладнання, матеріалу для роботи учнів.

16.  Визначення трудомісткості прийомів роботи учнів з певним інструментом.

17.   Ергономічний аналіз етапів технологічного процесу.

18.   Організація робочого місця вчителя.

19.   Ергономічні дослідження зорового аналізатора учня.

20.   Дослідження стійкості до шумових перешкод при сприйняття оперативної інформації у навчально-виробничих умовах.

21.  Ергономіка як наука, об’єкт та предмет дослідження, її основні завдання.

22.  Зв’язок ергономіки з іншими науками.

23.  Головні напрямки ергономічних досліджень.

24.  Історія виникнення ергономіки як науки.

25.  Естетичні умови праці та навчання.

26.  Стандартизація показників якості виробів. Типи номенклатури показників якості.

27.  Види показників якості виробів.

28.  Робоча зона та параметри її визначення.

29.  Робоче місце. Види робочих місць. Особливості їх планування.

30.  Ергономічний підхід до оснащення житлових приміщень.

31.  Ергономічний підхід до оснащення виробничих приміщень.

32.  Ергономічний підхід до оснащення навчальних приміщень.

33.  Освітленість робочих місць. Види освітлення. Розрахунок освітлення.

34.  Поле зору та методика його визначення.

35.  Адаптація та акомодація зорового аналізатора. Значення цих показників для зорової діяльності людини.

36.  Шум, його вплив на працездатність людини. Засоби зниження рівня шуму.

37.  Допустимий рівень шуму. Методи та засоби визначення рівня шуму.

38.  Антропометрична характеристика тіла людини.

39.  Соматичні пропорції тіла людини чоловіків.

40.  Тілобудова та пропорції жінок.

41.  Тілобудова та пропорції чоловіків.

42.  Зміна пропорцій тіла залежно від віку.

43.  Тілобудова підлітків.

44.  Типи осанки тіла людини.

45.  Ергономічні вимоги до одягу.

46.  Відомі іноземні науковці в сфері ергономічних досліджень.

47.  Відомі вітчизняні науковці в сфері ергономічних досліджень.

48.  Педагогічна ергономіка, специфіка її досліджень.

49.  Технічна естетика, специфіка її досліджень.

50.  Ергодизайн.

51.  Когнітивна ергономіка.

52.  Промислова ергономіка.

53.  Ергономіка транспортних засобів.

54.  Ергономіка технічно складних споживчих виробів.

55.  Ергономіка сфер застосування комп’ютерних технологій. Робота з дисплеями та вимоги до них.

56.  Організація комп’ютеризованих робочих місць та планування приміщення.

57.  Ергономічні дослідження та розробки засобів вводу інформації.

58.  Пристосування для поліпшення роботи учнів, студентів, працівників.

59.  Ергономічний підхід до організації робочого місця.

60.  Санітарно-гігієнічні умови навчання, праці або відпочинку.

61.  Закони композиції. Класифікація законів композиції.

62.  Засоби композиції: ритмічні та метричні побудови у дизайні промислових виробів.

63.  Засоби композиції: симетрія та асиметрія у дизайні промислових виробів.

64.  Засоби композиції: контрастні та нюансні співвідношення у дизайні промислових виробів.

65.  Засоби композиції: статичність та динамічність композиції.

66.  Пропорції та масштабність просторових структур.

67.  Стандартизація показників якості промислових виробів. Види номенклатури показників якості.

68.  Номенклатура показників ергономічної оцінки промислових виробів.

69.  Промислове мистецтво, вимоги технічної естетики.

Похожие материалы

Информация о работе