Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Обладнання та технологія швейного виробництва" (Розділ "Конструювання та моделювання швейних виробів"), страница 3

Звертає на себе увагу та заслуговує позитивного схвалення диференційований підхід до вирішення практичних завдань, що передбачають моделювання плечового виробу за малюнком моделі. Кожен варіант контрольної роботи містить різні зразки моделей жіночого одягу, що мають різні за складністю елементи моделювання. Базою для виконання моделювання є побудова конструкції основи плечового виробу за мірними ознаками, що передбачені у варіантах контрольних робіт.

На наш погляд зміст та структура контрольних робіт є цілком виваженими та обґрунтованими і створюють основу для визначення рівня технологічної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі „Технологія” з курсу “Обладнання та технологія швейного виробництва”. Пакет комплексної контрольної роботи може бути рекомендованим для перевірки якості навчання студентів спеціальності 6.010100 „Трудове навчання” з розділу “Конструювання та моделювання швейних виробів”.

Рецензент:

завідувач кафедри

теорії та методики

технологічної освіти, доц.                                         В.П. Титаренко


Витяг №

з протоколу засідання кафедри

професійної освіти

від   2008р.

Присутні:

Алік Н.А. – завідувач кафедри, старший викладач; Рябчиков М.Л. – доктор технічних наук, професор; Зезекало І.Г. – доктор технічних наук, професор; Яценко Л.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Савенко І.В. – старший викладач; Борисова Т.М. – асистент; Куліш О.І. – асистент; Максименко Л.М. – асистент.

Слухали:

про укладення пакету ректорської контрольної роботи з курсу “Обладнання та технологія швейного виробництва” розділ “Контролювання та моделювання швейних виробів”.

Ухвалили:

Затвердити пакет ректорської контрольної роботи з курсу “Обладнання та технологія швейного виробництва” розділ “Контролювання та моделювання швейних виробів”.

Завідувач кафедри

професійної освіти,

старший викладач                                                                                 Алік Н.А.

Секретар                                                                                                 Куліш О.І.


Контрольна роботаз курсу

„Обладнання та технологія швейного виробництва”

розділ „Конструювання та моделювання швейних виробів”

Варіант 1

1.  Мірка _______________________________________ позначається Сг, і вимірюється _______________________________________________

2.  До гігієнічних функцій одягу відносяться:

а)                                                               в)

б)                                                               г)

3.  Величину розхилу нагрудної виточки плечового виробу визначають ____________________________________________________________

4.  Опишіть послідовність побудови креслення коміра-стійки

   А1                                                      В1

   А                                    В

5.  Виконати конструювання та моделювання виробу згідно моделі за мірними ознаками:

Сш = 16

Сг = 42

Ст = 34

Сс = 44

Вг = 24

Впкп = 23

Дтп = 40

Цг = 8,5

Шг1 = 16

Шг2 = 20

Ррв = 8

Шп = 11

Дтс = 38

Впкс = 39

Шс = 16

Др = 54

Оп = 27

Ок = 22

Дв = 92

Виконала студентка групи ___________________________


Контрольна робота з курсу

„Обладнання та технологія швейного виробництва”

розділ „Конструювання та моделювання швейних виробів”

Варіант 2

1.  Для побудови прямої спідниці необхідні мірки ___________________

2.  У виробах з рукавом реглан лінія пройми проходить ___________________________________________________________

3.  Опишіть послідовність побудови

креслення коміра-стійки

4.  До експлуатаційних функцій одягу відносяться:

а)                                                               в)

б)                                                               г)

5.  Виконати конструювання та моделювання виробу згідно моделі за мірними ознаками:

Сш = 17,5

Сг = 44

Ст = 34

Сс = 48

Вг = 25

Впкп = 24

Дтп = 42

Цг = 9,5

Шг1 = 16

Шг2 = 19

Ррв = 9,5

Шп = 12

Дтс = 42

Впкс = 42

Шс = 17,5

Др = 53

Оп = 28

Ок = 23