Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Обладнання та технологія швейного виробництва" (Розділ "Конструювання та моделювання швейних виробів")

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Затверджую

Ректор Полтавського державного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

____________проф. В.О.Пащенко

„___” ___________________2008 р.

П А К Е Т

комплексних контрольних робіт з курсу

„Обладнання та технологія швейного виробництва”

для спеціальності 6.010100 „Трудове навчання”.

    Узгоджено:                                                              Схвалено на засіданні

Завідувач кафедри                                                  кафедри професійної освіти

теорії та методики

технологічної освіти                                              „___”_____________ 2008 р.

                                                                                 Протокол №

                                                                                 Завідувач кафедри

_________доц. Титаренко В.П.                             _______ ст. в. Алік Н.А.


А Н О Т А Ц І Я

Пакет комплексної контрольної роботи з курсу „Обладнання та технологія швейного виробництва” передбачає перевірку якості засвоєння студентами 3 курсу змісту розділів “Конструювання та моделювання швейних виробів”.

Пакет  містить:

-  дві рецензії на розроблені контрольні завдання;

-  пояснювальну записку, що включає орієнтовні норми оцінок знань, умінь і навичок студентів з розділів “Конструювання та моделювання швейних виробів”;

-  зміст дисципліни у формі типової навчальної програми;

-  робочу навчальну програму з визначенням тем та форм організації навчання студентів;

-  30 варіантів контрольних робіт, які складаються з теоретичних та практичних завдань.

Оцінка успішності виконання контрольної роботи виставляється на підставі перевірки письмових робіт студентів, виконання креслення основи плечового виробу та етапів технічного моделювання жіночого одягу згідно малюнку моделі.


Пояснювальна записка

Програмою курсу “Обладнання та технологія швейного виробництва” передбачено формування у студентів комплексу знань та вмінь з конструювання, моделювання та крою швейних виробів необхідних для майбутньої професійної діяльності вчителя трудового навчання.

Комплексні контрольні роботи спрямовані на визначення ефективності розв’язання навчально-виховних завдань курсу “Обладнання та технологія швейного виробництва”, рівня технологічної і професійної підготовки студентів 3 курсу, сформованості технологічних знань, умінь з методики побудови викрійки плечових та поясних жіночих та дитячих швейних виробів, основ композиції та знань з антропометрії людини для правильного пошиття одягу.

Комплексними контрольними роботами передбачено виконання студентами теоретичних та практичних завдань.

Рівень засвоєння прийомів логічного мислення визначатимуть теоретичні завдання на прояв умінь визначати пропорції та статуру фігури людини, підбирати моделі, що пасують даному типу статури, розробляти моделі одягу згідно кольору волосся, шкіри, очей та фігури людини, виділяти в них істотні ознаки і елементи, що підкреслюють принади та приховують недоліки фігури людини.

Рівень трудової підготовки студентів, що має політехнічну направленість, визначатимуть практичні завдання на виявлення сформованості у студентів практичних умінь і навичок знімати мірки, виконувати креслення та моделювання деталей одягу.

Виконання студентом теоретичних та практичних завдань визначає рівень його підготовки, як майбутнього учителя праці, здатного успішно організовувати заняття з обслуговуючої праці в середніх класах та з напрямку поглибленої профільної підготовки старшокласників на базі навчальних майстерень у відповідності з діючими навчальними програмами, вести профорієнтаційну і виховну роботу.

Комплексні контрольні роботи включають завдання для визначення теоретичного рівня знань та практичні завдання, що спрямовані на виявлення умінь проектно-технологічного характеру. При складанні інструкційних карт студенти проявляють уміння характеризувати, пояснювати етапи проектування швейних виробів, зокрема, процесів конструювання, моделювання та крою окремих деталей одягу.

Рівень розвитку творчих здібностей студентів визначається вмінням вирішувати технічні задачі, розробляти конструкцію і технологію виготовлення швейних виробів.

Пакет комплексних контрольних завдань містить анотацію, дві рецензії, пояснювальну записку, робочу навчальну програму, зміст дисципліни у формі типової навчальної програми, 30 варіантів контрольних робіт; орієнтовні норми оцінок знань, умінь і навичок студентів з курсу „Обладнання та технологія швейного виробництва” (розділ “Конструювання та моделювання швейних виробів”).

Оцінка успішності виконання контрольної роботи виставляється на підставі перевірки теоретичних письмових робіт студентів та самостійно виконаного практичного завдання по розробці комплекту деталей крою певної моделі одягу згідно мірних ознак, запропонованих у контрольній роботі, і малюнку моделі одягу.


Критерії оцінювання знань

Похожие материалы

Информация о работе