Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Матеріалознавство швейного виробництва", страница 3

Розроблений пакет завдань з даного курсу спрямований на виявлення теоретичних знань та перевірку практичних умінь з визначення волокнистого складу текстильних матеріалів, що пройшли випробування часом.

Перелік теоретичних завдань та практичних робіт студентів, внесених до контрольної роботи, узгоджується з робочою програмою навчальної дисципліни „Обладнання та технологія швейного виробництва”. Згідно методичних рекомендацій до підготовки та проведення практичних занять з даного курсу студенти опанували термінологію, методику проведення досліджень, вивчили сировину, способи її обробки та одержання волокон, пряжі на ниток. Оволоділи навичками визначення волокнистого складу текстильних матеріалів їх властивостей. Завдання контрольної роботи дозволяють виявити дані навички студентів.

Звертає на себе увагу та заслуговує позитивного схвалення різнорівневий підхід до побудови практичних завдань, що полегшує перевірку контрольних робіт та дозволяє виявити репродуктивний, евристичний, творчий, рівні оволодіння навчальним матеріалом. Кожен варіант контрольної роботи передбачає проведення міні дослідження з метою визначення виду волокна, даного для розгляду та опису. Базою для виконання такого дослідження є наявність у лабораторії необхідних інструментів та обладнання.

На наш погляд зміст та структура контрольних робіт є цілком виваженими та обґрунтованими і створюють основу для визначення рівня технологічної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі „Технологія” з курсу “Матеріалознавство швейного виробництва”. Пакет комплексної контрольної роботи може бути рекомендованим для перевірки якості навчання студентів спеціальності 6.010100 Педагогічна освіта. Трудове навчання (обслуговуюча праця).

Рецензент:

завідувач кафедри

теорії та методики

технологічної освіти, доц.                                         В.П. Титаренко


Витяг № 4

з протоколу засідання кафедри

професійної освіти

від   18.09.2007 р.

Присутні:

Алік Н.А. – завідувач кафедри, старший викладач; Рябчиков М.Л. – доктор технічних наук, професор; Зазекало І.Г. – доктор технічних наук, професор; Яценко Л.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Савенко І.В. – старший викладач; Борисова Т.М. – асистент; Куліш О.І. – асистент.

Слухали:

про укладення пакету ректорської контрольної роботи з курсу “Матеріалознавство швейного виробництва ”.

Ухвалили:

Затвердити пакет ректорської контрольної роботи з курсу “Матеріалознавство швейного виробництва ”

Завідувач кафедри

Старший викладач                                                                               Алік Н.А.

Секретар                                                                                                Куліш О.І.


Комплексна контрольна роботаз курсу

„Матеріалознавство швейного виробництва

Варіант №1

1.  Асортимент лляних тканин.

2.  Дефекти зовнішнього вигляду тканини.

3.  Дати поняття «асортимент».

4.  Що таке артикул?

5.  Охарактеризуйте склад та властивості крепових тканин.

6.  Характеристика хутра на трикотажній основі.

7.  Як групуються пороки зовнішнього виду по характеру їх розміщення в куску тканини ?

8.  Охарактеризуйте зразок тканини


Комплексна контрольна роботаз курсу

„Матеріалознавство швейного виробництва

Варіант №2

1.   Як поділяються тканини в межах асортименту в залежності від їх волокнистого складу?

2.  Класифікація тканин. Дати визначення гладеньких і ворсових тканин.

3.  Охарактеризуйте склад та властивості сорочкових тканин.

4.  Характеристика хутра на тканій основі.

5.  Які ви знаєте пороки прядіння ?

6.  Загальні відомості про волокно. Класифікація волокон.

7.  Асортимент бавовняних тканин.

8.  Охарактеризуйте зразок тканини


Комплексна контрольна роботаз курсу

„Матеріалознавство швейного виробництва

Варіант №3

1.  Що таке артикул тканини?