Особливості конструкції та принцип роботи машин напівавтоматичної дії для повузлової обробки, страница 4

3.  Які переваги мають машини напівавтоматичної дії при обробці деталей стандартної конфігурації?

4.  Які модифікації має машина 302 класу?

13.  Яке призначення та принцип роботи машини 302-1 класу?

14.  Які особливості роботи напівавтоматів для обробки прорізних кишень?

Методичні рекомендації до вивчення другого модуля другого рівня складності

Навчальний матеріал другого рівня необхідно засвоїти для успішного навчання з курсу "Практикум в навчальних майстернях", "Методика професійного навчання", виробниче навчання, під час проходження педагогічної практики.

Для цього рекомендуємо скористатися деякими порадами. З навчальним матеріалом пропонуємо ознайомитись на випереджальному етапі (до лекції). Це дасть можливість бути на лекції не в ролі слухача, а активно вступати в обговорення питань, в якійсь мірі вже знайомих.

До теми 5.2, 6.2, запропоновано питання для самоконтролю в повному обсязі, до теми 7.2 пропонуємо скласти їх самостійно.

Питання для самоконтролю допоможуть звернути увагу на основну інформацію, базові знання якої потребують глибокого засвоєння. Доцільно попередньо ознайомившись зі змістом навчального матеріалу, спробувати відповісти на поставлені питання до відповідної теми. Записати інформацію доцільно у вигляді двох колонок: зліва питання, справа – відповідь.

У випадку недостатнього відтворення інформаційної частини матеріалу необхідно повторити навчальний матеріал даного або відповідного рівня складності.

Механізми промислових машин досить складні, тому для вивчення їх будови та способів регулювання, доцільно замалювати схему механізму, який вивчаєте та в табличній формі записати номер позиції та назву деталей. В окремій графі – призначення деталей. Важливу, на вашу думку, інформацію (це може бути установлення деталей, їх регулювання, прийоми роботи з ними) запишіть у графу примітка.

Будову регулятора натягу верхньої нитки та будову моталки доступніше вивчити безпосередньо на швейній машині: за складеною таблицею №9 та схемою механізмів розглядайте деталі на схемі та машині одночасно.

Далі доцільно розглянути, де розміщені механізми в швейній машині. Спробуйте уявно виокремити ( можна за допомогою кольорової схеми ) кожний із механізмів чи вузлів безпосередньо на швейній машині. Повертаючи махове колесо повільно рукою, простежте взаємодію деталей та механізмів між собою.

Доцільним буде порівняти між собою машини човникового стібка різних класів за зовнішнім видом, будовою та асоціювати їх із призначенням машин.

Рекомендуємо скласти порівняльну таблицю механізмів та вузлів машин різних класів, з якими ознайомились у даному модулі. Це дасть змогу чіткіше уявити відмінності між швейними машинами, напівавтоматами.

Зважаючи, що теоретичні знання найкраще закріплюються в процесі формування вмінь та навичок, рекомендуємо виконати ряд завдань та практичних вправ, які містяться в лабораторній роботі № 5.

Виконавши завдання та вправи зможете отримати навички роботи на більш складному обладнанні ( машини з голковою подачею, машини з двома голками).

Ознайомтесь із критеріями оцінювання практичних вправ лабораторної роботи № 5, рекомендуємо звернути увагу на важливі операції, які оцінені максимальною кількістю балів і виконання яких, відповідно, потребує більшої уваги та ретельності. По завершенню лабораторної роботи дайте відповіді на тестові питання обраного рівня.

Остаточна оцінка рівня засвоєння навчального матеріалу буде встановлена за допомогою тестових питань , що розроблені до модуля М2/2. Тести мають подвійну функцію: по-перше контролюють рівень набутих знань та навичок, по-друге допомагають встановити помилкові судження, так як неправильні відповіді вказують, як не повинно бути.