Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 5

Вивчення основ керування автомобілем і безпеки дорожнього руху майбутніми вчителями трудового навчання і автосправи має на меті ознайомити їх з організацією проведення занять по цій дисципліні в навчальних закладах та матеріально-технічним забезпеченням, сформувати у них: теоретичні знання з основ психології праці водія, експлуатаційних властивостей автомобіля, правил безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на дорозі; навички правильної орієнтації в дорожній обстановці, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку; уміння користуватися нормативно-правовими актами у сфері дорожнього руху.

Програма передбачає ознайомлення студентів із основами керування автомобілем, дорожніми умовами, дорожньо-транспортними пригодами та заходами запобігання їм, класифікацією та аналізом типових небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій, обов’язками посадових осіб щодо гарантування безпеки дорожнього руху та іншими вимогами до організації безпечного руху транспортних засобів.

Практикум з техобслуговування та ремонту автомобіля (чоловіки) (108 год.)

Завданням практикуму є набуття вмінь організації сервісу автомобілів, ремонту вузлів і деталей автомобіля.

У процесі проходження практикуму вивчаються технології розкладання та складання автомобіля, двигуна та його систем, вузлів, а також елементів трансмісії та підвіски. Проводиться оцінка працездатності вузлів та деталей, розробка технологій їх відновлення й ремонту та безпосередньо виконання ремонтних робіт.

Правила дорожнього руху (чоловіки) (108 год.)

Мета вивчення курсу «Правила дорожнього руху» є вивчення законодавчих та нормативних документів з організації дорожнього руху в Україні.

Під час  курсу вивчаються Закон України «Про дорожній рух», права та обов'язки учасників дорожнього руху, вимоги до технічного стану транспортних засобів, дорожні знаки, розмітка й дорожнє обладнання та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, регулювання дорожнього руху , порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів, особливі умови руху, проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів ,перевезення людей та вантажів. Питання, які розглядаються в курсі, входять до шкільних програм з трудового навчання, та є складовою підготовки водіїв.

Технічне обслуговування та ремонт автомобіля (чоловіки) (72 год.)

Завдання курсу набуття знань організації сервісу автомобілів, методів ремонту вузлів та деталей автомобіля, надбання вмінь та навичок з проведення робіт по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Під час вивчення курсу вивчаються показники якості і надійності автомобілів, несправності і відмови, погіршення технічного стану автомобілів,  основи організаційно-технічного забезпечення ТО і ремонту при планово-попереджувальній системі, технологічні процеси ремонту автомобіля, контроль якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Питання, які розглядаються в курсі, входять до шкільних програм з трудового навчання та є складовою дисциплін підготовки водіїв.

Сучасні технології виробництва (жінки) (72 год.)

Дисципліна знайомить студентів із загальною структурою сучасного виробництва, передовими досягненнями  в різних галузях науки та техніки і є об’єктом практичного застосування знань, отриманих під час вивчення прикладних технічних та природних дисциплін. Курс надає цілісне узагальнене уявлення про всі аспекти сучасної виробничої діяльності людини в структурі суспільного виробництва, техніку та технологію як матеріальну основу виробництва, наслідки виробничої діяльності  людини для навколишнього середовища.

Прикладна і технічна творчість з практикумом (жінки) (234 год.)

Вивчення дисципліни «Прикладна та технічна творчість з практикумом» передбачає поглиблення знань і практичних умінь студентів у галузі обробки різних видів матеріалів.

Вивчення дисципліни «Прикладна і технічна творчість з практикумом» передбачає читання лекцій, проведення лабораторних робіт, екскурсій в музеї і на фабрики художніх виробів.

На лекціях висвітлюється питання з історії розвитку мистецтва аплікації соломкою на Україні, вивчаються окремі види аплікацій,  також студентів ознайомлюють з основами композиції, кольористики і декорування.

У процесі навчальної діяльності під час лабораторних робіт студенти набувають вміння технології різних видів прикладної творчості.