Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 5

Студент повинен уміти: використовувати елементи інтегрального та диференціального числення для аналізу фізичних та хімічних явищ, виконувати розрахунки з використанням основ чисельних методів, складати рівняння реакцій різних хімічних процесів, проводити розрахунки за хімічними формулами та рівняннями реакцій, визначати концентрацію реагуючих речовин, читати і виконувати креслення будь-якої складності, розв'язувати графічними методами задачі на взаємо-розташування точок і ліній, будувати розгортки і лінії перетину різних тіл, проводити уроки креслення в школах, аналізувати кінематичні схеми та будову і роботу об'єднання швейного виробництва та підприємств громадського харчування, провозити ремонт одягу, визначати основні види, марки і властивості матеріалів, конструювати основу плечового виробу з вшивними рукавами, конструювати коміри спідниці, брюки, креслення плечового виробу з рукавами «реглан», суцільнокроєними рукавами з поглибленою проймою, з прямокутно оформленою проймою і рукавів складних фасонів, моделювати ліфи, рукава, коміри, спідниці, виготовити м'яку іграшку і аплікацію, виготовити фартух, серветку, нічну сорочку, виготовляти всі види швів і строчок, обробляти всі конструктивні шви легкого жіночого одягу, виготовляти дитячі плаття, куртку, проводити уроки з швейного виробництва в школі, визначати якість сировини, страв і кондитерських виробів, оцінювати якість готової продукції, складати технологічні карти і алгоритми приготування страв, проводити розрахунки кількості порцій виробів, кількості продуктів для них, працювати з мікроскопом, досліджувати мікрофлору продуктів, визначати доброякісність харчових продуктів, псування яких викликається мікроорганізмами, готувати основні страви української кухні та інші, проводити заняття по приготуванню страв їжі з учнями шкіл, планувати роботу навчальних майстерень, вести облікову документацію по матеріальному постачанню майстерні, складати калькуляцію на вироби, розраховувати їх собівартість, визначати ціну, аналізувати системи автоматизації, вести документацію з охорони праці, надавати першу медичну допомогу, контролювати дотримання вимог охорони праці, діяти при надзвичайних обставинах, виготовляти моделі і вироби відповідно до основних напрямків технічної творчості, проводити заняття гуртків, виставки, змагання, оздоблювати одяг та виконувати вироби в'язанням, вишивкою, аплікацією та іншими видами декоративно-прикладної творчості.

4. Вимоги до фундаментальних і професійно-орієнтованих

знань і умінь з психології

Діяльність вчителя у відповідності до «Державної національної програми «Освіта» включає навчальну, виховну (в тому числі громадсько-педагогічну) та самоосвітню роботу. У сучасній вищій педагогічній школі підготовка вчителя забезпечується такими основними циклами навчальних дисциплін: гуманітарні та соціально-економічні, фундаментальні, професійно-орієнтовні.

Цілісне формування особистості вчителя потребує інтеграції названих блоків дисциплін, що покладено в основу кваліфікаційної характеристики випускника педагогічно-індустріального факультету. Логіка професійної діяльності вчителя визначає таку послідовність побудови кваліфікаційної характеристики: готовність до навчальної роботи з школярами, готовність до виховної роботи з дітьми та взаємодії з оточенням, готовність до особистісного і професійного самовдосконалення.

1. Психолого-педагогічний аспект підготовки вчителя до навчальної роботи передбачає:

-  знання мети, змісту та методів навчання;

-  усвідомлення мети навчання та освіти у всебічному розвитку особистості;

-  уміння вимірювати вихідний та кінцевий рівні здібностей учнів, здійснювати об'єктивний особистісно-гуманний підхід до контролю й оцінки їх знань, умінь та навичок з застосуванням тестового контролю;

-  уміння організувати навчальний процес, забезпечуючи різні рівні розвитку пізнавальної активності учнів, з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей;

-  уміння здійснювати навчальну взаємодію з учнями на рівні співробітництва і співтворчості, застосовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми роботи з урахуванням соціально-психологічних закономірностей;