Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 4

Студент повинен знати: основи диференціального й інтегрального числення, чисельні методи розрахунків, класичні закони загальної хімії, основи аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, класичні закони електрики, оптики, основи ядерної фізики, способи зображення геометричних і просторових фігур, їх геометричні властивості, основні положення ЕСКД по оформленню різних типів креслень, шкільну програму з креслення та методику його викладання, основи малювання в обсязі, потрібному для конструювання та моделювання одягу, основи технічної механіки, стандартизації управління якістю продукції, основи матеріалознавства швейного виробництва та товарознавства, основні поняття мікробіології гігієни та санітарії, обладнання швейного виробництва, його настроювання та регулювання, методику вимірювань розмірних ознак, які потрібні для конструювання одягу, види одягу, функції одягу, класифікацію одягу, характеристику стилів, типи будови стилів, типи пропорцій фігури, поняття про додачі, різновиди стібків для виготовлення аплікацій, техніку виготовлення іграшки , розробку лекал і підбір тканини для м'якої іграшки, конструювання виробів з елементами моделювання, правила розкрою виробу, машинні та ручні роботи та ВТО, технічні умови на виконання цих робіт, технологію обробки легкого жіночого одягу, технологію виготовлення плечових виробів з рукавами, обладнання для обробки харчових продуктів, технологічні процеси обробки сировини для приготування страв, вимоги стандартів і ТУ по якості сировини і готових виробів, зміни основних харчових речовин, які відбуваються в процесі кулінарної обробки, особливості приготування та асортимент страв і кулінарних виробів для харчування школярів, основні відомості про морфологію та фізіологію мікроорганізмів, їх екологію, технологію приготування найбільш поширених страв, заготівлю продуктів харчування, вимоги до організації матеріальної бази трудового навчання, методику організації продуктивної праці учнів, основні терміни і економічні поняття, структуру економіки в промисловості, сільському господарстві, основні нормативні документи з охорони праці, методи захисту та запобігання захворювань і травм, вимоги протипожежної профілактики в школах, структуру і форми організації роботи по технічній творчості, народні промисли України, технологію найбільш поширених промислів: різьблення, писанкарство, вишивка, в'язання, макраме, виготовлення штучних квітів, килимарство та інші, основи механізації і автоматизації промислових і сільськогосподарських виробництв, основні нормативні документи з охорони праці, способи і методи захисту та запобігання захворювань і травм, вимоги протипожежної профілактики в школах, методику організації позакласної роботи по технічній творчості, структуру і форми організації роботи по технічній творчості поза школою, основні технологічні процеси в промисловості і сільському господарстві, основи механізації і автоматизації промислових і сільськогосподарських виробництв, будову і принцип дії автоматичних пристроїв, учбово-матеріальну базу для проведення занять по технічній та прикладній творчості.